Taking too long? Close loading screen.

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРАВА ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙЧАЧНОГО

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ДЕКАНА

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ДЕКАНА

Сьогодні Факультет управління і технологій є одним з провідних структурних підрозділів Університету. На семи випускових кафедрах на денній та заочній формах навчається більше 1500 студентів.
Факультет управління і технологій здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями «Менеджмент», «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Маркетинг», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Транспортні технології», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Дизайн» та «Міжнародні економічні відносини».
На факультеті управління і технологій всі спеціальності ліцензовано та акредитовано. Також на Факультеті діють різні освітньо-професійні програми, а саме: «Транспортний менеджмент», «Логістика», «Бізнес-логістика», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Бізнес-адміністрування», «Публічне управління і адміністрування», «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Транспортні технології», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Маркетинг» та нові (ліцензовані у 2019 році) -«Дизайн» і «Міжнародні економічні відносини».
Навчально-виховну та науково-дослідну роботу здійснюють більше 20 професорів, докторів наук, більше 50 доцентів, кандидатів наук.
В своїй діяльності Факультет управління і технологій прагне, щоб майбутні фахівці – наші випускники відзначалися глибокими професійними знаннями та спроможністю творчо мислити, усвідомлювали величезну відповідальність за справу та готовність до роботи в складних умовах сьогодення. Для цього постійно вдосконалюється якість освіти, застосовуються сучасні технології в організації навчального процесу, модернізується матеріально-технічна база.
Результати періодичних анкетувань студентів показують загальний рівень задоволеності якістю освіти на спеціальностях Факультету на рівні 7,1 (з 10 можливих). Викладацький склад та деканат Факультету постійно працюють над поліпшенням якості освіти та вдосконаленням освітнього процесу.
Навчаючись на Факультеті студенти поглиблюють теоретичні знання та набувають практичних навичок під час навчальних і виробничих практик, що проводяться на підприємствах та установах м. Києва та України. Факультет здійснює активну наукову діяльність, бере участь в інноваційних міжнародних проектах. На факультеті видаються монографії, навчальні посібники, діє аспірантура, працює спеціалізована вчена рада з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Студентська громада Факультету представлена різноманітними студентськими організаціями. Кожен студент може реалізувати свій творчий та науковий потенціал, взяти участь у житті факультету, продукуючи оригінальні ідеї.
Здобувши якісну освіту на нашому Факультеті, випускники мають можливість одержати престижну роботу з перспективами кар’єрного зростання.
Випускники Факультету працюють на підприємствах транспорту, органах державного та регіонального управління, туристичних організаціях і фірмах, комерційних установах України та за кордоном.
Запрошуємо Вас, майбутні студенти, стати частиною Факультету – влитися в бурхливе студентське життя, наповнити життя цікавими подіями та позитивними емоціями, створити міцний фундамент до своєї успішної кар’єри в майбутньому!

З повагою і найкращими побажаннями,
Декан факультету управління і технологій,
професор кафедри транспортних технологій і логістики,
доктор економічних наук
Боняр Світлана Михайлівна.

НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТУ

ОСТАННІ ПОДІЇ З ЖИТТЯ ФАКУЛЬТЕТУ

CFA Institute Research Challenge in Ukraine 2020

Студенти факультету управління і технологій  успішно представили  Державний університет інфраструктури та технологій на міжнародному конкурсі наукових програм CFA Institute Research Challenge in Ukraine, фінал якого відбувся
Детальніше

Викладачi кафедри БЛТТ  факультету Управління та технологій разом зi студентами спецiальностей «Транспортнi технології» та «Транспортний менеджмент» взяли активну участь у майстер — класi «Мiжнародна логiстика: як побудувати
Детальніше

2 листопада 2019 року зав. кафедри БЛТТ Петренко О. I. взяла участь у професiйному майстер-класi Володимира Спiваковського «Iнтегрованi кейс-уроки в освiтi».  ✍️ ✍️✍️ В області реформ
Детальніше

SMARTINVEST — 2019

12 листопада 2019 року викладацький склад кафедри «Бiзнес-логiстики та транспортних технологій» разом зi студентами магiстратури «Бiзнес-логiстика» вiдвiдали Мiжнародний iнновацiйний бiзнес-форум «SMARTINVEST — 2019: конвергенція науки та
Детальніше

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ

ПРАЦІВНИКИ ФАКУЛЬТЕТУ УПРАВЛІННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ

Bonyar S.M.

Боняр Світлана

Михайлівна

Декан, д.е.н., професор

n_o_-1.valiavska

Валявська Наталія

Олександрівна

Заступник декана, к.е.н., доцент

Semenchuk Tetyana Borysivna1 1

Семенчук Тетяна

Борисівна

Заступник декана, к.е.н., доцент

ПРО ФАКУЛЬТЕТ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ

Факультет управління і технологій веде свою історію з червня 1996 року, коли для організації підготовки фахівців за економічними та юридичними спеціальностями був створений факультет економіки і права. Підготовку студентів денної форми навчання за спеціальністю «Економіка та управління на водному транспорті»було розпочато в 1993 році.

На семи випускових кафедрах на денній та заочній формах навчається більше 1500 студентів. Навчально-виховну та науково-дослідну роботу забезпечують більше 20 професорів, докторів наук, більше 50 доцентів, кандидатів наук, які постійно вдосконалюються для підтримання високого рівня якості освіти в ДУІТ.

Факультет управління і технологій здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями «Менеджмент», «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,«Маркетинг», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Транспортні технології», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Дизайн» та «Міжнародні економічні відносини».

На факультеті управління і технологій акредитовано підготовку за освітньо-професійними програмами «Транспортний менеджмент», «Логістика», «Бізнес-логістика», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Бізнес-адміністрування», «Публічне управління і адміністрування», «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Транспортні технології», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,«Маркетинг».

У 2019 році ліцензовано 2 нові спеціальності: «Дизайн» та «Міжнародні економічні відносини».
Підготовка студентів денної та заочної форм навчання за всіма спеціальностями ведеться в м. Києві, за адресою Огієнка, 19.
На факультеті управління і технологій ведеться підготовка аспірантів за спеціальностями 073 «Менеджмент» та 051 «Економіка», які успішно захищають кандидатські дисертації на здобуття наукового рівня освіти «доктора філософії».

Факультет пишається своїми випускниками. Фахівці з менеджменту, маркетингу, фінансів, обліку і оподаткування, інформаційних технологій створюють власні бізнеси, очолюють провідні підприємства країни, працюють керівниками різних рівнів органах державного управління та на підприємствах різних форм власності.

КАФЕДРИ

ПЕРЕЛІК КАФЕДР ФАКУЛЬТЕТУ УПРАВЛІННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ

ЕКОНОМІКИ, МАРКЕТИНГУ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

МЕНЕДЖМЕНТУ, ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

БІЗНЕС-ЛОГІСТИКИ ТА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСЬНЮЄ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ

На факультеті управління і технологій акредитовано підготовку за спеціальностями: «Менеджмент», «Публічне управління і адміністрування», «Економіка підприємства», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Програмне забезпечення систем» та наступними освітніми програмами «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент організації транспорту», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,  «Бізнес-адміністрування», «Бізнес-логістика», «Транспортна логістика», «Управління фінансовою діяльністю в галузі», «Управління фінансовою безпекою», «Економіка і стратегія розвитку підприємства», «Облік, контроль і оподаткування», «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю».

 Навчально-виховну та науково-дослідну роботу здійснюють більше 20 професорів, докторів наук, більше 50 доцентів, кандидатів наук.

 В своїй діяльності Факультет управління і технологій прагне, щоб майбутні фахівці – наші випускники відзначалися глибокими професійними знаннями та спроможністю творчо мислити, усвідомлювали величезну відповідальність за справу та готовність до роботи в складних умовах сьогодення. Для цього постійно вдосконалюється якість освіти, застосовуються сучасні технології в організації навчального процесу, модернізується матеріально-технічна база.

Навчаючись на Факультеті студенти поглиблюють теоретичні знання та набувають практичних навичок під час навчальних і виробничих практик, що проводяться на підприємствах та установах м. Києва та України.

Факультет здійснює активну наукову діяльність, бере участь в інноваційних міжнародних проектах. На факультеті видаються монографії, навчальні посібники, діє аспірантура, працює спеціалізована вчена рада з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Студентська громада Факультету представлена різноманітними студентськими організаціями. Кожен студент може реалізувати свій творчий та науковий потенціал, взяти участь у житті факультету, продукуючи оригінальні ідеї.

Здобувши якісну освіту на нашому Факультеті, випускники мають можливість одержати престижну роботу з перспективами кар’єрного зростання.

Випускники Факультету працюють на підприємствах транспорту, органах державного та регіонального управління, туристичних організаціях і фірмах, комерційних установах України та за кордоном.

ГАЛЕРЕЯ

ФАКУЛЬТЕТ У ЯСКРАВИХ ФОТОГРАФІЯХ

Viber Image
IMG E8526465cb0f7779fd3e08feee682a16 V
IMG 5423
IMG 5414
IMG 5040
IMG 5039 E1512135242850
CB2EA1D0 DCC7 4ADC 9616 5FAF32F00316
DSC 4068
IMG 1177
IMG 1605 10 11 17 03 26
IMG 1700 10 11 17 03 26
IMG 5037
29542675 815745531943869 7934039466838507564 N
29217122 777019902492168 7143652697342504264 N
20180313 105240
20180312 1157281 1

КОНТАКТИ

ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ ФАКУЛЬТЕТУ УПРАВЛІННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ

Державний університет інфраструктури та технологій

Інститут управління, технологій та права

Факультет управління та технологій,

Адреса: 04071, м. Київ, вулиця Івана Огієнка, буд. 19

Телефон: (044) 591-51-76

Телефон деканату: (063) 601-88-93

Електронна адреса: dekanat-0801-suit@ukr.net

QR CODE

porno escort Maltepe