Taking too long? Close loading screen.

ФАКУЛЬТЕТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ (ФЕТС)

КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті здійснює підготовку за  ступенями вищої освіти – бакалавр та магістр для морського та річкового флоту.

Галузь знань:  27 Транспорт

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт

Спеціалізації:

 • управління судновими технічними системами та комплексами;
 • експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики.

Форми навчання: денна, заочна.

У своєму складі факультет має п’ять кафедр.

Сертифікат відповідності системи управління якістю № 41-594-18 від 11.06.2018

На факультеті навчаються громадяни як України так і різних іноземних держав.

Факультет здійснює діяльність за адресою: м.Київ–71, вул. Кирилівська, 9, телефон (044) 379-10-62, (044) 379-10-61

стен6а 222
Стенд деканат22
DSC04621.22
Стенд деканат
DSC04602.общ.2

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ

ПРАЦІВНИКИ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

Олексій Анатолійович

Сьомін Олексій

Анатолійович

Декан, к.т.н.

(044) 463-57-36

asyomin3@gmail.com

DSC0456.2

Макаров Олександр

Михайлович

Заступник декана факультету

(044) 417-21-45  

almihmakar@gmail.com

Шапран разм

Шапран Лілія

Олегівна

Диспетчер факультету

(044) 379-10-62

leschenko9511@gmail.com

Юля.2

Зінченко Юлія

Володимирівна

Методист денної форми навчання,

секретар факультету

(044) 379-10-61

uliazinchenko1@gmail.com

Ирина

Трофименко Ірина

Валеріївна

Методист  заочної форми навчання, к.т.н.

(044) 379-10-61

trofimenkokdavt70@gmail.com

Настя 21

Трофименко Анастасія

Олегівна

Методист студентів-іноземців заочної форми навчання,

аспірант ДУІТ

(044) 379-10-61

mazur_a.94@icloud.com

Марина 2

Дроздова Марина

Мефодіївна

Методист  заочної форми навчання

(044) 379-10-61

drozdovam@ukr.net

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ФАКУЛЬТЕТУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

Підготовка студентів факультету здійснюється кваліфікованими викладачами, які мають необхідний науковий та практичний професійний досвід.

Підготовку бакалаврів забезпечують 38 викладачів з 14 кафедр, з них: докторів наук, професорів – 4 (10,52%), кандидатів наук, доцентів – 18 (47,37%), старших викладачів та асистентів –16 (42,1%)

Підготовку магістрів на факультеті забезпечують 13 викладачів-лекторів з 5 кафедр, з них: докторів наук, професорів – 2 (15,39 %), кандидатів наук, доцентів – 7 (53,85%), старших викладачів – 4 (30,77%)

Випускова кафедра Суднових енергетичних установок, допоміжних установок та їх експлуатації створена у 1999 році, завідувач кафедри д.т.н., с.н.с. Кривошей Ф.О.

Кафедра здійснює випуск за спеціалізацією «Управління судновими системами та комплексами» за освітніми кваліфікаціями: бакалавр, магістр.

У складі кафедри працюють:

     — 3 доктора наук, професора;

     — 1 доктор наук, с.н.с.;

     — 4 кандидата наук, доцента;

     — 1 кандидат наук, ст.викл.

Випускова кафедра Електрообладнання та автоматики водного транспорту створена у 2017 році, завідувач кафедри к.т.н., доц. Тараненко С.В.

Кафедра  здійснює випуск за спеціалізацією «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» за освітньою кваліфікацією бакалавр.

У складі кафедри працюють:

     — 3 кандидата наук, доцента;

     — 4 ст. викладача.

За 2017-2018 навчальний рік створено колектив досвідчених професійних викладачів кафедри, склад та номенклатуру навчально-методичних комплексів кафедри, проведений збір та систематизація відео матеріалів з дисциплін кафедри.

Викладачами випускових кафедр  проводиться активна  наукова робота: участь у виконанні науково-дослідних робіт; керівництво та підготовка аспірантів, підготовка наукових статей, підготовка навчальних посібників, участь у наукових конференціях різного рівня, керівництво НДР аспірантів, керівництво науковою роботою студентів.

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ

ПЕРЕЛІК КАФЕДР ФАКУЛЬТЕТУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

У своїй структурі факультет має п’ять кафедр: дві випускові та три загальноосвітні.

Випускові   кафедри

 • кафедра  «Суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації» — здійснює випуск за спеціалізаціями «Експлуатація суднових енергетичних установок» і «Управління судновими системами та комплексами»;
 • кафедра «Електрообладнання та автоматики водного транспорту»  здійснює випуск за спеціалізацією — «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»

Загальноосвітні  кафедри

 • кафедра «Природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту»;
 • кафедра «Вищої  та прикладної математики»;
 • кафедра «Морально-вольової та фізичної підготовки».

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ФАКУЛЬТЕТУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

Підготовка студентів ведеться згідно освітньо-професійних програм розроблених у повній відповідності з Міжнародною Конвенцією про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ-78, з поправками), стандартом вищої освіти України за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт», а також з урахуванням рекомендацій IMO Model Courses для суднових механиків та електромехаників.

Основні завдання та цілі, які  ставляться викладачами факультету наступні: набуття здобувачами вищої освіти знань, розумінь, умінь та інших компетентностей, необхідних для зайняття посад осіб командного складу морських та річкових суден (за спеціалізаціями); роботи на підприємствах, в установах та організаціях, що забезпечують експлуатацію флоту, управління рухом суден та безпеку судноплавства; продовження навчання на другому рівні вищої освіти.

В 2018 році факультет у складі Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного був перевірений Регістром судноплавства України та визначений таким, що відповідає стандарту ДСТУ ІSО 9001:2015 (ISO 9001:2015) у відношенні отримання вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, магістра та аспіранта.

Сертифікати відповідності системи управління якістю

КIВТ ДУIТ сторiнка 1 2
KIWT SUIT Page 2 2
KIWT SUIT Page 1 22
КIВТ ДУIТ сторiнка 2 22

Факультет має всі необхідні ліцензії та акредитаційні сертифікати для провадження навчання за вказаними спеціальностями та спеціалізаціями.

Після завершення навчання, за умови успішного виконання освітньої програми, згідно зі ст. 7 Закону України «Про вищу освіту» випускникам факультету  присвоюється освітня кваліфікація з урахуванням спеціалізації.

Освітні кваліфікації, за якими випускникам можуть присвоюватись звання осіб командного складу морських суден відповідно до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та національних вимог щодо підготовки моряків наступні:

бакалавр з річкового та морського транспорту за спеціалізацією «Управління судновими технічними системами і комплексами»;

бакалавр з річкового та морського транспорту за спеціалізацією «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»;

— магістр з річкового та морського транспорту за спеціалізацією «Управління судновими технічними системами і комплексами».

Звання осіб командного складу морських суден присвоюються за процедурою, визначеною Кодексом торговельного мореплавства України та Положенням про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння, що затверджується Міністерством інфраструктури України при отриманні означених освітних кваліфікацій.

Практична підготовка

Студенти факультету проходять належну практичну підготовку згідно конвенції ПДНВ-78 загальним обсягом 12 місяців, яка складається з технологічної (слюсарної та ремонтної), навчально-плавальної та виробничо-плавальної практики.

Навчально-плавальная та виробничо-плавальная практики студентів є важливою та однією з найголовніших складових частин  навчального процесу  для набуття практичного досвіду, ознайомлення з обраною  спеціальністю та підготовки  майбутніх фахівців до реальної практичної роботи. Для забезпечення проходження практики відділ практики та працевлаштування університету співпрацює з судноремонтними підприємствами, судноплавними компаніями України та світовими крюїнговими компаніями: ВАТ “Українське Дунайське пароплавство”, ПМШ “Почайна”, НВС “Свята Ольга”, НВС “Горизонт”, НС “Штурман”, ВАТ “Дніпродзержинський РП”, ВАТ “Черкаський торговий порт”, ВАТ “Чорномортехпорт”, ДП “Дельта-лоцман”, ДП “Рибний порт”, ДУ “Держгідрографія”, Ізмаїльський МТП, КК “Старлайн Марін”, МА “Кол Мид Сонешіон ЛТД”, Міжнародне морське агентство ЛТД, МК “Ганза Редері”, ТОВ “Адмірал”,  ТОВ “МА Адріатика-Бріг”, ТОВ “Укразовкрюінг”, МК “Крю Менеджмент”, МА “Одесос Навігейшн Компані”, ТОВ “Атлантік Шипінг”, МА “Оверсиз Хьюман Резорсиз”, ТОВ “Навігатор Юг”, МА “Аркадія Шипі      Ёнг”, ТОВ “Оазіс Шипінг ЛТД”,  ТОВ “Порт Очаків”, МА “В. Шипс Україна”, МА “Наутілус”, ТОВ “Нептун”, ОС “Спецпідводбуд”, СПД “Сідлецька” т/х “Нептун”, Теплохід “Еней”, ТОВ “Фіолент”, Українське морське бюро, МА “Санрайз”, ТОВ “Промтранс”, Скадовський МТФ, ТОВ “КА Транс Навигейшн”, КА ПАНІГО Україна та ін.

Студенти, які мають найвищий рівень знань та успішно проходять процедуру внутрішнього відбору перед відповідною комісією університету рекомендуються університетом до участі в кадетських програмах крюінгових компаній таких як Columbia Shipmanagement Ukraine,  V. Ships Offshore Ukraine та інших.

Випускники тільки нашого факультету набувають спеціальності, які значно затребувані не тільки на судах морського та річкового транспорту, а також й для інженерної роботи в портах або в електромеханічної та енергетичної сферах на різних промислових підприємствах України.

корабль1
корабль2
корабль 3
корабль4
корабль5

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ФАКУЛЬТЕТУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

На факультеті діє спеціалізована вчена рада К 26.110.01 для захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальностей 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» та 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки».

В 2019 році продовжують навчання 5 аспірантів  з різних кафедр факультету. В 2018 році два викладача з випускових кафедр факультету захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Наприкінці 2018 року, по закінченні терміну навчання в аспірантурі, відбулося попереднє представлення дисертаційної роботи на наукової раді факультету викладачем кафедри «Суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації» з рекомендацією до захисту.

Викладачі кафедр факультету регулярно публікують наукові статті у різних наукових фахових  виданнях України, в тому числі у фаховому збірнику  наукових праць  «Водний транспорт».

Особлива увага на факультеті приділяється  науково – дослідницькій роботі студентів. Кожного року проводиться науково-методична (науково-практична) конференція ДУІТ за участю студентів та викладачів факультету. У квітні 2018 року кафедрою «Електрообладнання та автоматики водного транспорту» ФЕТС організована та проведена Всеукраїнська інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених «ТЕХНІЧНІ НАУКИ В УКРАЇНІ: ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ» з встановленням наукових зв’язків між студентами ВНЗ України. По матеріалам інтернет-конференції випущений збірник трудів, авторам деяких докладів оргкомітетом конференції надана рекомендація та допомога для публікації статей у фахових виданнях ДУІТ.

Студенти разом з викладачами кафедр факультету розглядають сучасні засоби, дослідження та технології по професійним дисциплінам що вивчаються з написанням наукових статей також і у фахові видання університету ДУІТ. Майбутні магістри факультету при підготовці магістерської дипломної роботи публікують  наукові статті за темою роботи у різних виданнях.

DSC 9392.2
DSC 9512.2
DSC 9499.2
DSC 9506.2
DSC 9472.2

Два рази на рік на факультеті видається збірник студентських наукових праць «Молодий науковець».

Новый рисунок
Новый рисунок (1)
Новый рисунок (2)
Новый рисунок (3)
Новый рисунок (4)
Новый рисунок (5)
Новый рисунок (6)
Новый рисунок (7)
Новый рисунок (8)
Новый рисунок (9)

На випускових кафедрах  ведуться науково дослідні роботи за темами:

 1. Зниження виробничих ризиків під час експлуатації та ремонту засобів транспорту.
 2. Підвищення навігаційної безпеки судноводіння на основі врахування тропосферного впливу в суднових радіолокаційних системах.
 3. Методи забезпечення коригування періодів контролю технічного стану енергетичних установок водного транспорту за їх поточним станом у процесі експлуатації.
 4. Експлуатація та ремонт засобів транспорту.
 5. Методи підвищення ефективності контролю технічного стану енергетичних установок засобів водного транспорту у різноманітних умовах експлуатації за рахунок використання спектрального аналізу.
 6. Моделі та методи автоматизації контролю технічного стану засобів водного транспорту у різноманітних умовах експлуатації.
 7. Визначення оптимальних критеріїв відновлення вантажного флоту внутрішнього та змішаного плавання.
 8. Поліпшення показників дизельної енергоустановки в неусталених режимах.
 9. Оцінка екологічної ефективності суднового дизеля при використанні різних типів палива.
 10. Підвищення експлуатаційної надійності суднового електрообладнання.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ФАКУЛЬТЕТУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

Для якісного забезпечення підготовки фахівців на факультеті використовуються спеціалізовані аудиторії, 5 лабораторій, комп’ютерний клас (лабораторія 3D- моделювання). Для забезпечення практичного засвоєння матеріалу в навчальному процесі використовуються два сучасні тренажери з відповідними сертифікатами  модулювання роботи суден з двигуном внутрішнього згоряння та з газотурбінним двигуном.

Тренажери та лабораторії  ФЕТС

Тренажер модулювання роботи судна з двигуном внутрішнього згоряння

Уявляє собою детально і  точно змодельований комплекс машинного відділення суднової дизельної енергетичної установки Wärtsilä-Sulzer RTA58 суховантажного судна дедвейтом 12 000 т. Версія тренажеру ERS 5000, модель якої заснована на узагальнених, «класичних» схемах судових систем та принципів контролю і управління. Тренажер ERS 5000 розроблений відповідно до вимог конвенції ПДМНВ’95, а також курсів IMO: 2.07; 2.08; 7.02; 7.04. Тренажер сертифікований норвезьким класифікаційним співтовариством Det Norske Veritas як відповідний класу А. Версія цього тренажера призначена для проведення розширеної і поглибленої підготовки в умовах штатних або аварійних ситуацій, навиків та оцінки компетентності членів команд.

Тренажер модулювання роботи суднової парової турбінної та котельної енергетичної установки

Докладно змодельований комплекс роботи суднової парової турбінної та котельної енергетичної установки Kawasaki UA 400 танкера-газовоза LNG дедвейтом 76 000 т  виробництва «Транзас»,  розроблений для проведення навчання, відпрацювання навиків та оцінки компетентності членів команд машинного відділення, несучих вахту в машинному відділенні, включаючи старших механіків. Версія тренажеру також ERS 5000.

Тренажери пропонують різні рівні навчання: від стадії ознайомлення з обладнанням, відпрацювання стандартних режимів експлуатації та несення вахти до рівня поглибленої підготовки, пошуку та усунення несправностей і управління ресурсами екіпажу. Робочі можливості дозволяють проводити навчання на різних моделях, що є точними і детальними копіями сучасних суден.

Вказані тренажери модулювання роботи суден   дозволяють  вирішувати та відпрацьовувати наступні завдання відповідно до типу приводу та дедвейту суден:

 • ознайомлення з системами машинного відділення та їх елементами — механізмами та обладнанням;
 • вивчення та аналіз схем судових систем;
 • контроль та управління роботою систем, механізмів та обладнання;
 • вивчення принципів роботи системного управління, автоматизації та аварійно-попереджувальної сигналізації;
 • контроль шкідливих викидів, способів оптимізації шкідливих викидів та економії палива;
 • управління судовою електростанцією, балансом потужностей;
 • робота та несення вахт в штатному й аварійному режимах роботи, пошук та усунення несправностей;
 • управління ресурсами екіпажу.
DSC04637.22
DSC04659.22
тренажер 1
DSC04632.22
тренажер2

У більшості лабораторій та лекційних аудиторіях кафедр ФЕТС встановлені сучасні інтерактивні дошки, а для навчального процесу активно використовуються мультимедійні проектори, монітори, електронні плакати, стенди, макети, та тренажери.

Лабораторії факультету в 2018 році були сертифіковані Регістром судноплавства України та відповідають вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ-78, з поправками).

198 Lab SEU Page 12
199 Lab El Mash Page 12
200 Lab Sud Avtom Page 12
201 Lab Phyz Materialozn Det Mash Page 12
202 Lab Chemistry Page 12

Лабораторія 3Dмоделювання (комп’ютерний клас)

Лабораторія 3D-моделювання, де проходять заняття наших студентів, оснащена найсучаснішим цифровим обладнанням, що включає 3D сканер професійного класу David SLS-2 та два професійних 3D принтера – Stratasys uPrint SE та ULTIMAKER 2+. Трівімірні візуальні моделі віступають у якості потужних навчальних посібніків, за допомогою яких студентам можна пояснювати складні конструктивні концепції в процесі навчання. Навички роботи в CAD дозволяють студентам самостійно змінювати 3D дизайн та всіляко удосконалювати його. 3D друк знайомить студентів зі світом цифрового виробництва та цифровими сучасними технологіями.

Вивчення та оволодіння сучасними цифровими технологіями дозволяє нашим випускникам виконувати широке коло завдань і гідно конкурувати з випускниками будь-яких ВНЗ України.

David Laser Scanner SLS-2 – високоякісний та компактний 3D сканер, в основі роботи якого покладено технологія структурованого світла, тобто побудова зображення при скануванні відбувається за рахунок заломлення смуги світла, що дозволяє отримати якісні 3D-моделі практично будь-яких об’єктів з високою роздільною здатністю. Сканер сприймає навіть дрібні деталі в 0,1 мм і будує з високою швидкістю будь-яку 3D модель за отриманими даними.

Stratasys uPrint SE – продуктивний 3D принтер, який дозволяє створювати надійні функціональні моделі та використовується при швидкому прототипуванні необхідних деталей будь-якої складності або виготовленні корпусних виробів за допомогою двох типів матеріалів: основного (модельного пластика ABSPlus-P430) і допоміжного (розчинного пластика SR-30). Пластик ABSPlus є досить міцним матеріалом, а створені з нього моделі можна використовувати для проведення різних фізичних тестів, перевірок якостей експлуатації, ремонту або аварійного відновлення та виготовлення  деяких деталей в умовах плавання судна.

3D принтер ULTIMAKER 2+ дозволяє виконувати завдання тривимірного друку моделі будь-якої конфігурації полімерними нитками зі швидкістю до 300 мм/сек з точністю від 20 до 600 мікрон, для чого використовується набір 4 сопел з латуні. Для друку композитними матеріалами з високими абразивними властивостями (наприклад – карбон, мідь, сталь, бронза) використовується окремий набір принтера з нагрівальним блоком та 3 змінними соплами різного діаметру з титану.

IMG 1
IMG 2
IMG 3
IMG 4
IMG 5

Лабораторія експлуатації суднових енергетичних установок

Застосовується для навчальної підготовки студентів спеціальності 271 Річковий та морський транспорт, спеціалізацій: експлуатація суднових енергетичних установок; управління судновими технічними системами та комплексами; експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики; судноводіння; навігація та управління морськими суднами; навігація та управління суднами внутрішнього та змішаного плавання. Лабораторія має широкий перелік відповідного обладнання, основне з них: дизельні двигуни – 6Ч 18/22,  NVD 24, 2Ч 8,5/11, 6Ч СП 15/18 (3Д6) с реверс-редуктором, 6Ч 12/14; генератори постійного струму – П91М 60кВт, 230в та П61М 10,5 кВт, 230в; макети дизельних двигунів – 3Д6 та NVD36; компресори повітряного високого тиску – КВД-М та 20К.Е; тренажер для регулювання газорозподільчіх фаз двигуна та ін.

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

Лабораторія суднових електричних машин та електрообладнання судна

Застосовується для навчальної підготовки студентів спеціальності 271 Річковий та морський транспорт, спеціалізацій: експлуатація суднових енергетичних установок; управління судновими технічними системами та комплексами; експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики; судноводіння; навігація та управління морськими суднами; навігація та управління суднами внутрішнього та змішаного плавання. В лабораторії встановлені діючи імітатори електроприводів суднових механізмів:  баластний насос, санітарний насос, пожежний насос, шпіль,  стерно; апаратура внутрішньо-суднового зв’язку та сигналізації; макети електродвигунів постійного та змінного струму та ін.

10
11
22
33
44
55
66
77
88
99

Лабораторія суднової автоматики

Застосовується для навчальної підготовки студентів спеціальності 271 Річковий та морський транспорт, спеціалізацій: експлуатація суднових енергетичних установок; управління судновими технічними системами та комплексами; експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики. В лабораторії використовується макет системи дистанційного автоматичного управління двигуном; автоматичний холодильний агрегат ВЗ-450; регулятори обертів двигуна NVD36, 64 12/14, 124СП 18/20,  64СП 15/18; макет пристрою зупинки двигуна; станція вимірювання температури викидних газів ДВЗ 64СП 18/22; макет автоматичної паливної форсунки,  котельного агрегату КОАВ-63; тренажер системи аварійно-попереджувальної сигналізації, тренажер системи автоматичного захисту СПАСЗ-5 ДГА-50М, тренажер системи управління котельним агрегатом; дабораторні стенди для досліджень елементів імпульсних пристроїв та мікропроцесорної техніки,  для дослідження характеристик електричних машин КСОЕ-4, для дослідження трифазних електричних кіл та ін.

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

Лабораторія фізики, матеріалознавства та прикладної механіки

Застосовується для навчальної підготовки студентів спеціальності 271 Річковий та морський транспорт, спеціалізацій: експлуатація суднових енергетичних установок; управління судновими технічними системами та комплексами; експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики; судноводіння; навігація та управління морськими суднами; навігація та управління суднами внутрішнього та змішаного плавання. В лабораторії для навчального процесу використовується наступне обладнання: машина вимірювання твердості матеріалів ТК-14-250; мікроскопи ММУ-2У42;  машина демонстрації переривчастого механізму – ДП-12; модель  для вичення конічного диференціала ТММ 15/5; випробувальний стенд УІС для виконання лабораторних робіт з опору матеріалів; установка ДМ-28 для визначення моменту тертя в підшипниках кочення; установка ДМ-35 для визначення кривих ковзання і ККД пласких кліноременних передач; установка ДМ-41 для вивчення черв’ячного редуктора; установка ТММ-39А для вивчення характеристик редукторів; установка ДМ38 для вивчення гальмів; установка УТСН-ВТ-12 для вимірювання параметрів динамічних процессів; моделі -ТММ 12/2 для вивчення планетарного механізму, ТММ 17/7 для вивчення кривошипно-кулісного механізму, ТММ 15/3 для вивчення зчеплення Новікова та ін.

Лабораторія хімії

Застосовується для навчальної підготовки студентів спеціальності 271 Річковий та морський транспорт, спеціалізацій: експлуатація суднових енергетичних установок; управління судновими технічними системами та комплексами; експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики; судноводіння; навігація та управління морськими суднами; навігація та управління суднами внутрішнього та змішаного плавання. В лабораторії в навчальному процесі використовується сучасна суднова лабораторія визначення якісних характеристик води СКЛАВ та суднова переносна лабораторія аналізу характеристик палива та ін. обладнання.

Інформаційне забезпечення

Книжковий фонд бібліотеки КІВТ імені Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного налічує більше 220 тис. примірників навчальної, наукової та художньої літератури, є  два читальні зали, один з яких на 50 місць знаходиться за адресою: вул. Оленівська, 25; другий  — на 42 місця в навчальному корпусі за адресою: вул. Героїв Сталінграду. Рівень забезпечення студентів факультету підручниками, посібниками та методичною літературою складає 100%. Література постійно оновлюється.

Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями  складає:  41 найменування журнальних та 17 – газетних видань з фахової підготовки.

В комп’ютерних класах, лекційних аудіторіях та лабораторіях факультету є  підключення до мережі інтернет.

Викладачами кафедр факультету разработани комплекси дисциплін, що включають власні конспекти лекцій, методични вказівки з виконання практичних та курсових завдань для самостійного вивчення студентами заочної форми навчання.

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

ФАКУЛЬТЕТУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

Щороку в перші дні вересня проводиться свято посвячення першокурсників, після якого абітурієнти стають справжніми студентами і майбутніми моряками. Саме після цього дня починається справжнє студентське життя.

1 DSC 5345
2 DSC 5348
3 DSC 5349
4 DSC 5351
5 DSC 5355

Для студентів факультету за участю деканату та кураторів груп проводиться активна культурно-освітня  робота з відвідуванням сучасних заходів, присвячених морському та річковому флоту:  екскурсії на судна, суднобудівельні та судноремонтні заводи, музеї флоту, зустрічі з досвідними ветеранами  морського флоту, фотовиставки, та ін.

1 студенты2
2 семин 2грамоты 2
3 ковер музей 2
4 игра на гитаре2
5 день Дуит 2

Щорічно проводиться конкурс Міс-Містер ДУІТ. В 2019 році студент нашого факультету Григорій Набокін (гр.1617) одержав перемогу у номінації  Віце Містер ДУІТ.

1 8647.2
2 DSC 8861.2
3 DSC 9234.2
4 DSC 8470.2
5 DSC 9139.2
6 DSC 9282.2

На протязі кожного навчального року  кафедра фізичної та морально-вольової підготовки  факультету організує різноманітні спортивні  змагання:

— День першокурсника

1 DSC 0967.2
2 DSC 0150.2
3
4 DSC 0443.2
5 DSC 0908.2

— Першість університету з футболу, волейболу, армрестлінгу

— Першість університету серед студентів гуртожитків з настільного тенісу

— Загально — університетський  турнір  з прикладної стрільби (пневматична зброя) пам’яті Героїв боротьби за суверенітет та соборність України

— Першість з дартсу

— Змагання з плавання серед студентів закладів вищої освіти (типу університет, академія, інститут) м. Київ.

1 тенис
2 тенис игра 2
3 тенис
4 тенис грамоты
5 армрестлинг

Заняття з фізичної та морально-вольової підготовки зі студентами проводяться на території корпусу університету на базі спортивного залу КМРФ ДУІТ, УСБ “Спартак”, спортмайданчиках «Гідпропарку», на спортивному майданчику для міні-футболу, універсальна спортивна площадка для волейболу та баскетболу, малий та більший спортивні зали.

Gramota0
Gramota1
Gramota2
Gramota3
Gramota4
Gramota5
Gramota6
Gramota7
Gramota8
Gramota9
Gramota 2
Gramota 1

НОВИНИ

ФАКУЛЬТЕТУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

25-26 БЕРЕЗНЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ ЕТСВТ ВІДБУЛАСЯ ЩОРІЧНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ДУІТ 2020

25-26 березня на факультеті ЕТСВТ відбулася щорічна Науково-Практична Конференція ДУІТ 2020 (ІІ ТУР). Щороку робота конференції ДУІТ відбувається з розширенням секцій і числа студентів і викладачів,
Детальніше

КОНКУРС МІС-МІСТЕР ДУІТ 2020

4 березня 2020 р. в актовій залі ДУІТ пройшов конкурс Міс-Містер ДУІТ, в якому приймали участь всі факультети університету. За існуючою традицією, перед початком проведення конкурсу,
Детальніше

УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ПРОЕКТІ «МОРСЬКА СПРАВА-2019»

Мене звати Павло Карпенко, я студент 4 курсу факультету ЕТСВТ Державного університету інфраструктури та технологій. В цьому році я брав участь у Всеукраїнському проекті «Морська справа-2019»,
Детальніше

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕРНЕТ- КОНФЕРЕНЦІЇ «ТЕХНІЧНІ НАУКИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ» 2019

20-21 листопада 2019 р. відбулася Всеукраїнська наукова інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Технічні науки в Україні: сучасні тенденції розвитку», яка створена та проведена факультетом ЕТСВТ
Детальніше
12
7
6

АБІТУРІЄНТУ

ФАКУЛЬТЕТУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

Факультет ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ запрошує вас вступати до ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ у Київський Інститут Водного Транспорту імені Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного для отримання сучасної та перспективної освіти.

На факультеті є усі можливості для якісного навчання та здобуття самих  затребуваних професій як у морі так і на суші   з галузі знань:  27 «Транспорт», спеціальності: 271 «Річковий та морський транспорт».
Студенти з інших міст на весь період навчання забезпечуються гуртожитком.

Випускники ФЕТС отримують працевлаштування як у вітчизняних так і у зарубіжних морських транспортних компаніях.

Студенти, які мають найвищий рівень знань та успішно проходять процедуру внутрішнього відбору перед відповідною комісією університету рекомендуються до участі в кадетських програмах крюінгових компаній таких як Columbia Shipmanagement Ukraine, V. Ships Offshore Ukraine та інших.

Умови вступу та правила прийому абітурієнтів до університету докладно наведені в розділі сайту ЯК СТАТИ СТУДЕНТОМ ДУІТ.

Спеціалізації «Управління судновими технічними системами та комплексами» та «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»  є надзвичайно універсальні. Фахівці цих спеціалізацій будуть затребувані і зможуть працювати крім обслуговування суднового відповідного обладнання також на будь-якому підприємстві де є електроприводи та системи електроспоживання. Потребують таких спеціалістів також установи та підприємства, діяльність яких пов’язана з експлуатацією електричних машин та апаратів, напівпровідникових перетворювачів напруги, виробництвом електроенергії та її передачею до споживачів.

Чекаємо на вас!

Ab5
Ab1
Ab2
Ab3
Ab4

СТУДЕНТУ

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТА ФАКУЛЬТЕТУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА 2019/20 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

ДЕННА

ФОРМА НАВЧАННЯ

ЗАОЧНА

ФОРМА НАВЧАННЯ

Управління судновими технічними системами та комплексами (ЕСЕУ)

Завантажити

Завантажити

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Завантажити

Завантажити

 

ІНДИВИДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ СТУДЕНТІВ НА 2019/20 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ КУРСИ
1 2 3 4 1ск 2ск 3ск
БАКАЛАВРИ
Управління судновими технічними системами та комплексами (ЕСЕУ) Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
МАГІСТРИ
Управління судновими технічними системами та комплексами (ЕСЕУ) Завантажити
МОЛОДШІ БАКАЛАВРИ
Управління судновими технічними системами та комплексами Завантажити

 

ІНДИВИДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ СТУДЕНТІВ НА 2019/20 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ КУРСИ
1 2 3 4 1ск 2ск 3ск
БАКАЛАВРИ
Управління судновими технічними системами та комплексами (ЕСЕУ) Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
МОЛОДШІ БАКАЛАВРИ
Управління судновими технічними системами та комплексами Завантажити            

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ТА КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НА 2019/20 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ КУРСИ
1 2 3 4 1ск 2ск 3ск
БАКАЛАВРИ
Управління судновими технічними системами та комплексами (ЕСЕУ) Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
МАГІСТРИ
Управління судновими технічними системами та комплексами (ЕСЕУ) Завантажити            
МОЛОДШІ БАКАЛАВРИ
Управління судновими технічними системами та комплексами Завантажити Завантажити          

Програма атестації Експлуатація суднових енергетичних установок Бакалаври

Програма атестації Експлуатація суднових енергетичних установок Магістри

Програма атестації Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики Бакалаври

КОНТАКТИ

ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

Державний університет інфраструктури та технологій

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті

Адреса: 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, буд 9

Денна форма навчання:

Телефони

+38(044) 379-10-62

+38(068) 384-84-85

Електронна адреса: uliazinchenko1@gmail

Заочна форма навчання:

Телефони

+38(044) 379-10-61

+38(068) 384-84-89

Електронні адреси

УСТСК — uliazinchenko1@gmail

ЕСЕЗА — drozdovam@ukr.net

Іноцемці — mazur_a.94@icloud.com

porno escort Maltepe