Taking too long? Close loading screen.

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ І АВТОМАТИКИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Main Stuff

Кафедра ЕАВТ заснована в 2017 році. Є випускаючою кафедрою по спеціальності 271 Річковий та морський транспорт  зі спеціалізації Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики.

У своєму складі кафедра має 8 високопрофесійних науково-педагогічних працівників з великим досвідом як науково-дослідної роботи в області електромеханіки та автоматики, так і в практичному використанні та експлуатації електрообладнання сучасних морських суден:
         — доцентів — 3;
         — старших викладачів, суднових електромеханіків 1 розряду — 4;
         — асистент, судновий інженер-електромеханік-1.

Крім того кафедра має сертифіковані за стандартами ISO:
         — електричні  та електромеханічні лабораторії — 3;
         — сучасний тренажер машинного відділення (суднової електростанції);
         — лекційні аудиторії — 3.

В процесі навчання, отримані теоретичні знання студенти закріплюють під час практики, яка організована на базі крюінгових компаній, морських та річкових портів, суднобудівельних та судноремонтних підприємств України.

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ І АВТОМАТИКИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Тараненко Сергій Володимирович

Тараненко Сергій Володимирович

Завідувач кафедри

Освіта:

 1. Чорноморське вище військово-морське ордена Червоної Зірки училище імені П.С.Нахімова (1990 рік), інженер-електромеханік.
 2. Севастопольський військово-морський інститут (1999 рік), управління з’єднаннями та частинами ВМС.
 3. Національна академія оборони України (2005 рік), управління об’єднаннями та з’єднаннями Збройних Сил.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук (2010 рік).

Вчене звання: доцент (2014 рік).

Начальні дисципліни:

Суднові комп’ютери та комп’ютерні мережі

Елементи автоматики та автоматизовані гребні електричні установки

Інтегровані системи керування судном

Автоматизація процесів управління та прийняття рішень

Губаревич Олег Володимирович

Губаревич Олег Володимирович

Доцент кафедри

Освіта:

 1. Ворошиловградський машинобудівний інститут (1985 рік), інженер-електромеханік.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук (1991 рік).

Вчене звання: доцент (1993 рік).

Навчальні дисципліни:

Теорія електроприводу та електричні машини

IMG 1442 Колесник

Колеснік Василь Васильович

Доцент кафедри

Освіта:

 1. Київський технологічний інститут легкої промисловості (1962 рік), електромеханік.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук (1975 рік).

Вчене звання: старший науковий співробітник (1980 рік).

Навчальні дисципліни:

Теорія автоматичного управління та автоматизація СЕУ

Суднові автоматизовані електроенергетичні установки і засоби управління

Теорія автоматичного управління, суднові автоматизовані електроприводи та засоби автоматизації

image_estvt_1

Пріступа Сергій Валерійович

Старший викладач кафедри

Освіта:

 1. Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С.Нахимова, 1990 год.
 2. Оперативно-тактичний факультет СВМІ ім. П.С.Нахімова, 1998 рік.
 3. Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, 2009 рік.

Навчальні дисципліни:

Електроніка та електронні засоби управління.

Суднові інформаційно-вимірювальні системи, внутрішньосудовий зв’язок та сигналізація.

Гойжевський Олександр Васильович

Гойжевський Олександр Василійович

Старший викладач кафедри

Освіта:

 1. Київський політехнічний інститут (1975 рік), радіоінженер.

Навчальні дисципліни:

Електроніка і схемотехніка

Автоматизація суднових енергетичних установок

Електроніка і електронні засоби управління

Пастух Олександр Васильович

Пастух Олександр Васильович

Старший викладач кафедри

Освіта:

 1. Одеське морехідне училище рибної промисловості (1974 рік), технік-електромеханік.
 2. Київський технологічний інститут легкої промисловості (1988 рік), інженер-механік.

Спеціальне звання: електромеханік 1 розряду.

Навчальні дисципліни:

Основи суднової електроенергетики

Суднове високовольтне обладнання

Суднові інформаційно-вимірювальні системи, зв’язок та сигналізація

Суднові автоматизовані електроенергетичні установки та системи управління

Технічна експлуатація електричного та електронного обладнання

Футін Володимир Павлович

Футін Володимир Павлович

Старший викладач кафедри

Освіта:

 1. Одеське вище інженерне морське училище (1960 рік), інженер-електромеханік.

Спеціальне звання: почесний робітник морського та річкового транспорту України, електромеханік 1 розряду.

Навчальні дисципліни:

Суднове високовольтне обладнання

Гребні електричні установки

Суднові автоматизовані електроенергетичні установки та системи

управління

Елементи автоматики та автоматизованих гребних електричних установок

Електротехніка та електрообладнання суден;

Електрообладнання суден

Грек Володимир Миколайович

Грек Володимир Миколайович

Асистент, завідувач лабораторією

Освіта:

 1. Ленінградський інститут водного транспорту (1968 рік), інженер-електромеханік.

Навчальні дисципліни:

Електротехніка та електрообладнання суден

Гороховська Олена Костянтинівна

Гороховська Олена Костянтинівна

Старший лаборант

Освіта:

 1. Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (2005 рік), менеджер.

ДО ВІДОМА АБІТУРІЄНТІВ

КАФЕДРИ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ І АВТОМАТИКИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

В процесі навчання студенти кафедри ЕАВТ вивчають технічні системи та комплекси суден: суднові механічні системи, електрообладнання і електронну апаратуру та системи управління, системи радіозв’язку; методи експлуатації суден та їх систем, управління операціями суден; організація роботи екіпажів та піклування про  людей на суднах; системи управління рухом суден; системи забезпечення безпеки судноплавства.

Випускники кафедри володіють потрібними навичками в умовах морських та річкових перевезень та здатні використовувати та застосовувати інструменти, обладнання та системи, що забезпечують експлуатацію, захист, обслуговування та ремонт електромеханічних систем та приводів морських транспортних засобів,  безпеку судноплавства та охорону навколишнього середовища.

Наші студенти з першого дня навчання носять спеціальну морську форму з погонами та підпорядковуються командиру групи, дотримуючись дисципліни, встановленої освітньою установою ДУІТ Інститутом водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Починаючи з третього курсу у студентів передбачено проходження плавальної практиці на морських суднах з перебуванням у морі від 4 до 5 місяців.

В період навчання кафедра ЕАВТ проводить наукові студентські конференції з випуском наукових збірок та приймає участь у багатьох Всеукраїнських наукових конференціях морської та електротехнічної тематики.

Після завершення навчання випускники кафедри отримують освітні кваліфікації, за якими їм  можуть присвоюватись звання осіб командного складу морських суден відповідно до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та національних вимог щодо підготовки моряків:
         — ступінь вищої освіти — «бакалавр»;
         — спеціальність — «Річковий та морський транспорт»;
         — спеціалізація «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»

В процесі навчання студенти кафедри вивчають наступні основні дисципліни:

         Автоматизація процесів управління та прийняття рішень
         Автоматизація СЕУ
         Внутрішній судновий зв’язок та сигналізація
         Гребні електричні установки
         Електроніка та електронні засоби управління
         Електроніка і схемотехніка
         Електрообладнання суден
         Електротехніка та електрообладнання суден
         Елементи автоматики та АГЕУ
         Мікропроцесорна техніка
         Основи електротехніки, радіотехніки та електроніки
         Основи суднової електроенергетики
         Силова електроніка та перетворювальна техніка
         Суднове високовольтне обладнання
         Суднові автоматизовані електроенергетичні установки та системи управління
         Суднові комп’ютери та комп’ютерні мережі
         Суднові інформаційно-вимірювальні системи, зв’язок та сигналізація
         Системи управління енергетичними і загально-судовими устроями
         Теорія автоматичного управління, суднові автоматизовані електроприводи та засоби автоматизації
         Теорія автоматичного управління та автоматизація СЕУ
         Теорія електроприводу та електричні машини
         Теоретичні основи електротехніки
         Технічна експлуатація електричного та електронного обладнання
         Інтегровані системи керування судном

Спеціалізація  «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»,  за якою навчаються студенти нашої кафедри має найбільші перспективи та затребуваність при працевлаштуванні в вітчизняному та іноземному морському судноплавстві. Крім того, тільки наші випускники,  з досвідом суднового електромеханіка мають можливість швидкого  працевлаштування на багатьох підприємствах країни після закінчення морської кар’єри.

Основні спеціальні (фахові) компетентності, які набувають  випускники кафедри ЕАВТ

 1. Здатність здійснювати нагляд за експлуатацією електричних і електронних систем, а також систем управління.
 2. Здатність здійснювати нагляд за роботою автоматичних систем управління руховою установкою та допоміжними механізмами.
 3. Здатність здійснювати експлуатацію генераторів та систем розподілу електроенергії.
 4. Здатність здійснювати експлуатацію та технічне обслуговування силових систем з напругою більше ніж 1000 вольт.
 5. Здатність до експлуатації комп’ютерів та комп’ютерних мереж на судні.
 6. Здатність здійснювати технічне обслуговування та ремонт електричного та електронного обладнання.
 7. Здатність здійснювати технічне обслуговування та ремонт систем автоматики та управління головною руховою установкою та допоміжними механізмами.
 8. Здатність здійснювати технічне обслуговування та ремонт навігаційного обладнання на містку та систем суднового зв’язку.
 9. Здатність здійснювати технічне обслуговування та ремонт електричних, електронних систем та систем управління палубними механізмами та вантажопідйомним обладнанням.
 10. Здатність здійснювати технічне обслуговування та ремонт систем управління та безпеки побутового обладнання.
 11. Усвідомлення відповідальності та здатність до прийняття рішень у непередбачуваних та аварійних ситуаціях, пов’язаних з експлуатацією суднового електричного та електронного обладнання.
 12. Здатність розв’язувати складні непередбачувані задачі і проблеми експлуатації суднових електроенергетичних установок та обладнання.
 13. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять сучасної морської інженерії та електротехніки.
 14. Здатність збирати та інтерпретувати інформацію, обирати методи та інструментальні засоби для розв’язання складних професійних задач у сфері електротехніки, електромеханіки, електроніки, автоматики та морської інженерії.
 15. Здатність обґрунтовувати власну точку зору та висновки, використовуючи основні теорії та концепції у сфері електротехніки та морської інженерії.
 16. Здатність до аналізу та прогнозування процесів та стану суднового електрообладнання в умовах неповної або обмеженої інформації.

Основна ціль навчання на нашої кафедрі, це  набуття здобувачами вищої освіти якісних знань, розумінь, умінь та інших перелічених вище  компетентностей, необхідних для зайняття посад осіб командного складу морських та річкових суден; роботи на підприємствах, в установах та організаціях, що забезпечують експлуатацію флоту, управління рухом суден та безпеку судноплавства; продовження навчання на другому рівні вищої освіти, робота на промислових підприємствах країни.

Якщо ви любите море як ми і хочете мати вищу освіту за найбільш перспективною спеціалізацією, то чекаємо вас на борту непотоплюваного судна в екіпажі кафедри ЕАВТ!

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ І АВТОМАТИКИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ І АВТОМАТИКИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Державний університет інфраструктури та технологій

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті

Кафедра: Електрообладнання і автоматики водного транспорту

Адреса: 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, буд 9

Електронна адреса: uliazinchenko1@gmail.com

porno escort Maltepe