Taking too long? Close loading screen.

ПРО КАФЕДРУ

ПРИРОДНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Викладачі кафедри здійснюють підготовку студентів Інституту водного транспорту, Інституту управління, технологій та права ДУІТ з природничих і технічних дисциплін. Особлива увага приділяється професійному спрямуванню студентів факультетів судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті. Основним напрямком наукових досліджень кафедри є «Особливості методики викладання природничих і технічних дисциплін для студентів спеціальності «Річковий та морський транспорт».

Викладачі кафедри регулярно беруть участь в роботі спеціалізованих міжнародних конференцій, зокрема, у Тринадцятій міжнародній науковій конференції імені академіка М.Кравчука (НТУУ «КПІ», 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: Досвід, проблеми, перспективи» (Львів, листопад 2012 р.); Міжнародній науковій конференції ім. акад. М.Кравчука (НТУУ «КПІ», 2012 р.); Другій міжнародній науково-практичній конференції «Математика в сучасному технічному університеті», (НТУУ «КПІ», 2013 р.); Міжнародній конференції «Dynamical system modeling and stability investigation» (Національний університет ім. Т.Шевченка, травень 2013 р.); III Міжнародній науково-практичній конференції «Математика в сучасному технічному університеті», (НТУУ «КПІ», 2014 р.); Сімнадцятій міжнародній науковій конференції імені академіка Михайла Кравчука (НТУУ «КПІ», 2016 р.); VI міжнародній науково-практичній конференції «Математика в сучасному технічному університеті», (НТУУ «КПІ», 2017 р.); VII міжнародній науково-практичній конференції «Математика в сучасному технічному університеті», (НТУУ «КПІ», 2018 р.).

Колектив кафедри з 2001 року активно працює в напрямку впровадження ідей сталого розвитку в навчальні програми дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Під керівництвом викладачів кафедри студенти університету беруть активну участь у Всеукраїнських олімпіадах з «Безпеки життєдіяльності»:  з 19 до 22 квітня 2016 року в м. Рівне (Національний університет водного господарства та природокористування) участь в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з безпеки життєдіяльності; з 25 по 28 квітня 2017 р. у м. Львові (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з БЖД.

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ПРИРОДНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Горалик1

Горалік Євгеній Тадеушевич

Завідувач кафедри

Освіта

Київський політехнічний інститут (1972 рік), інженер-механік.

Науковий ступінь:

кандидат технічних наук, спеціальність 01.02.06 «Динаміка і  міцність машин, приладів і апаратури  (1983 рік).

Вчене звання:

доцент кафедри «Теоретичної і прикладної механіки»  (1996 рік).

Досвід дослідницької та управлінської діяльності: 

З 1975 по 1994 рік старший інженер, інженер-технолог І категорії, завідувач сектором СКТБ, науковий та старший науковий співробітник Інституту проблем міцності АН УРСР (тепер Інститут проблем міцності НАН України імені Г.С.Писаренка). Дослідницька діяльність у галузі конструкційної міцності крихких неметалевих матеріалів.

З 2000 по 2017 рік начальник навчального відділу КДАВТ.

Навчальні дисципліни:

Теоретична механіка

Теоретична і прикладна механіка

Технічна механіка

Наукові праці:

Понад 40 друкованих наукових та науково-методичних праць, у тому числі 7 винаходів.

Нагороди і відзнаки:

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2011 рік).

Гуренкова1

Гуренкова Ольга Володимирівна

Доцент

Освіта:

Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (1985 рік), спеціальність «Загальнотехнічні дисципліни та праця» з присвоєнням кваліфікації вчителя загальнотехнічних дисциплін.

Науковий ступінь:

кандидат педагогічнічних наук (2010 рік), спеціальність 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти».

Вчене звання:

доцент кафедри природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту (2012 рік).

Досвід управлінської діяльності:

2005 — 2018 рр.:  заступник декана факультету  Судноводіння.

Навчальні дисципліни:

Основи охорони праці та навколишнього середовища

Безпека життєдіяльності, охорона праці та медична допомога на судні

Наукові праці:

Автор 37 публікацій наукового-методичного характеру, 28 праць опубліковані в фахових виданнях, 5 опубліковані в зарубіжних виданнях.

Зорька1

Зорька Олександр Володимирович

Доцент

Освіта:

Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (1983 рік), спеціальність: «Фізика і астрономія», вчитель фізики і астрономії.

Науковий ступінь:

кандидат педагогічних наук (1995 рік), спеціальність «Методика фізики».

Вчене звання:

доцент кафедри  методики викладання фізики і астрономії (2001 рік).

Досвід дослідницької та управлінської діяльності:

2002-2018 роки: проректор з навчальної роботи, проректор з навчальної та наукової роботи, в.о. ректора, завідувач кафедри. Наразі директор Інституту управління, технологій та права ДУІТ.

Навчальні дисципліни:

Фізика за професійним спрямуванням

Наукові праці:

Понад 50 наукових і науково-методичних праць з методики викладання фізики

Лопатюк1

Лопатюк Світлана Петрівна

Доцент

Освіта:

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (1974 рік),  спеціальність «Прикладна математика».

Науковий ступінь:

кандидат технічних наук (1990 рік), спеціальність 05.01.01 «Прикладна геометрія та інженерна графіка».

Вчене звання:

доцент кафедри природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту (2000 рік).

Досвід дослідницької та управлінської діяльності:

З 1974  по 1994 рік інженер, інженер-конструктор ІІІ, ІІ і І категорії, провідний інженер-математик авіаційного науково-технічного комплексу (АНТК) ім. О.К. Антонова. Дослідницька діяльність у галузі геометричного моделювання поверхонь літаків.

З 1999 року виконання обов’язків секретаря вченої ради ДУІТ (КДАВТ).

Навчальні дисципліни:

Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка

Інженерна графіка та 3D-моделювання

Безпека життєдіяльності

Стандартизація та сертифікація

Наукові праці:

41 публікація наукового та науково-методичного характеру, 18 з яких  опубліковані у фахових виданнях. Конспекти лекцій і методичні вказівки з дисциплін «Нарисна геометрія, інженерна графіка», «Стандартизація та сертифікація», навчальний посібник: Велигдан Н.В., Міхеєв О.І., Лопатюк С.П. «Охорона праці в судноплавстві» (ДУІТ, 2018 р.). Участь у 9-ти міжнародних науково-практичних конференціях.

Нагороди і відзнаки:

 1. Медаль «В память 1500- летия Киева» (22.10.1984 р.).
 2. Подяка голови Подільської районної у м. Києві Ради (23.01.2002 р.).
 3. Почесна грамота за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для річкового і морського флоту України та з нагоди 90-річчя з дня заснування КДАВТ, № 1183 (01.10.2002 р.).
 4. Подяка Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну плідну наукову діяльність та з нагоди дня науки, № 12721 (16.05.2003 р.).
 5. Грамота за вагомий внесок в становлення факультету судноводіння, підготовку плавскладу морського і річкового флоту України і у зв’язку з святкуванням 10-річчя з дня утворення факультету.
 6. Грамота за багаторічну плідну працю, вагомий особистий внесок у підготовку фахівців водного транспорту та з нагоди 100-річчя заснування КДАВТ.
 7. Почесне звання «Заслужений науково-педагогічний працівник водного транспорту Інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного» (2017 р.).
Михеев1

Міхеєв Олександр Іванович

Доцент

Освіта:

 1. Ленінградський політехнічний інститут (1970 рік), спеціальність «Металознавство, обладнання та технологія термічної обробки», інженер – металург.
 2. Військова академія бронетанкових військ (1978 рік), спеціальність «Бронетанкова техніка», військовий інженер – механік.

Науковий ступінь:

кандидат технічних наук (1982 рік).

Вчене звання:

доцент  (1987 рік).

Навчальні дисципліни:

Технологія матеріалів

Матеріалознавство та технологія матеріалів

Метрологія, стандартизація та управління якістю

Наукові праці:

Понад 90 наукових публікацій у різних вітчизняних та іноземних виданнях, а також п’ять підручників та навчальних посібників за тематикою викладання.

Полешко1

Полешко Олександр Пантелійович

Доцент

Освіта:

Київський політехнічний інститут (1969 рік), інженер-механік

Науковий ступінь:

кандидат технічних наук, спеціальність 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»  (1978 рік).

Вчене звання:

доцент кафедри деталей машин (1987 рік).

Навчальні дисципліни:

Прикладна механіка

Наукові праці:

Понад 100 друкованих праць, у тому числі 11 навчальних посібників,  близько 40 методичних розробок, стандартів і винаходів

Нагороди і відзнаки:

Почесні грамоти  та Подяки

Федотов1

Федотов Володимир Григорович

Доцент

Освіта:

Київський державний педагогічний інститут імені М. Горького (1963 рік), вчитель фізики.

Науковий ступінь:

кандидат фізико-математичних наук (1970 рік).

Вчене звання:

доцент кафедри «Фізики і хімії» (1980 рік).

Навчальні дисципліни:

Фізика

Фізика за професійним спрямуванням

Наукові праці:

92 наукові і науково-методичні праці, у тому числі  50 праць у фахових виданнях, з них 5 в зарубіжних журналах, 20 навчальних посібників і  3 авторських свідоцтва на винаходи. Участь у 20-тьох міжнародних науково-практичних конференціях

Велигдан1

Велигдан Наталія Василівна

Старший викладач

Освіта:

Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (1994 рік), спеціальність: «Фізика і астрономія», вчитель фізики і астрономії.

Досвід управлінської діяльності:

Державна інспекція по нагляду за охороною праці на транспорті та у зв’язку Територіального управління Держгірпромнагляду по Київській області та м. Києву, головний спеціаліст відділу організаційно-методичного забезпечення проведення спеціальних розслідувань нещасних випадків та аварій на виробництві Департаменту організації державного нагляду державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (1999 – 2011 роки).

Навчальні дисципліни:

Охорона праці

Охорона праці в галузі

Нормативні документи та охорона праці в міжнародному законодавстві

Наукові праці:

Співавтор навчального посібника «Охорона праці в судноплавстві» (ДУІТ, 2018 р.).

Лупина1

Лупіна Тетяна Олексіївна

Старший викладач

Освіта:

 1. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (2001 рік), спеціальність «Фізика».
 1. Державний економіко-технологічний університет транспорту (2008 – 2012 рр.), навчання в аспірантурі, спеціальність 01.02.01 «Теоретична і прикладна механіка».

Досвід управлінської діяльності:

2013 – 2015 рр.:  завідувач учбово-методичної лабораторії навчального відділу, наразі виконує обов’язки методиста навчального відділу.

Навчальні дисципліни:

Фізика

Фізика за професійним спрямуванням

Теоретична механіка

Наукові праці:

Понад 10 публікацій з питань методики викладання фізики і теоретичної механіки у вищих навчальних закладах.

Сєрова 11

Сєрова Тамара Олександрівна

Старший викладач

Освіта:

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко (1970 рік), спеціальність «Хімія», кваліфікація – хімік за спеціалізацією «Хімія мономерів та полімерів».

Навчальні дисципліни:

Хімія

Екологія

Безпека життєдіяльності

Цивільний захист

Наукові праці:

10 публікацій наукового-методичного характеру, 1 з яких опублікована за кордоном, 1 патент, навчально-методичне наповнення бази даних системи оцінювання знань «Open test» з дисциплін «Хімія»,  «Екологія», «Безпека життєдіяльності»

Самойленко1

Самойленко Вікторія Миколаївна

Провідний інженер, асистент

Освіта:

Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (2008 рік), магістр з менеджменту

Навчальні дисципліни:

Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка

Інженерна графіка та 3Д-моделювання

Бражникова1

Бражнікова Ольга Ігорівна

Асистент

Освіта:

 1. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (2013 рік), спеціальність «Фізика», кваліфікація викладач фізики; вчитель інформатики та астрономії.

Досвід дослідницької та управлінської діяльності:

2013 – 2017 рр.:  завідувач науково-дослідного сектору КДАВТ, заступник начальника науково-дослідної частини ДУІТ, наразі начальник редакційно-видавничого відділу ДУІТ.

Навчальні дисципліни:

Фізика

Фізика за професійним спрямуванням

Бобкова1

Бобкова Оксана Анатоліївна

Завідувач лабораторії, асистент

Освіта:

 1. Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (2013 рік), спеціальність «Судноводіння».
 1. Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (2016 рік), пеціальність «Правознавство», кваліфікація бакалавр з правознавства.

Навчальні дисципліни:

Екологія та охорона навколишнього середовища

Технічна хімія

Кущ 1

Кущ Ольга Василівна

Завідувач лабораторії

Освіта:

 1. Національна академія управління (2009 рік), бакалавр з фінансів.
 2. Київська державна академія водного транспорту (2010 рік), магістр обліку і аудиту.
 3. Київська державна академія водного транспорту (2017 рік), магістр судноводіння.
Малишкин1

Малишкін Анатолій Іванович

Завідувач лабораторії, старший викладач

Освіта:

Київське вище інженерно-авіаційне військове училище ВПС (1996 рік),  інженер-електромеханік.

Навчальні дисципліни:

Охоронні заходи і цивільний захист на судні

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ

Викладачами кафедри виконувалась НДР «Впровадження міжнародних керівних документів в галузі охорони праці в процес підготовки фахівців водного транспорту в Україні» (2016-2018 рр., керівник НДР, доцент кафедри природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту, к. т. н., доцент Міхеєв О.І.). В результаті розроблено проект удосконаленої програми навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі», яка є базою для модернізації її у дисципліну «Нормативні документи охорони праці в міжнародному законодавстві торговельного флоту».

Підготовлено сучасний навчальний посібник «Охорона праці в судноплавстві». Основну увагу у посібнику приділено впровадженню в навчальний процес міжнародних норм і правил, які повинні використовуватися у праці українських моряків на суднах вітчизняного та світового торговельного флоту.

У ході виконання НДР отриманні наукові результати знайшли своє відображення у наукових статтях (7 статей), в участі на міжнародних науково-практичних конференціях (м. Харків, м. Херсон) та при обговоренні тематичних питань на 20-й науково- методичній конференції викладачів, аспірантів і студентів Київської державної академії водного транспорту (березень 2017 р.). Активну участь у виконанні НДР прийняли: відповідальний виконавець старший викладач Велигдан Н.В., доцент, к.т.н. Лопатюк С.П., науковий керівник: доцент, к.т.н. Міхеєв О.І., студентка магістратури спеціальності «Судноводіння» Сердюк Г.В., студенти другого курсу спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» Сидоренко А.А. та Телегань В.Ю. Результати НДР впроваджуються у навчальний процес у Київському інституті водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій.

 

Результати наукової роботи колективу кафедри регулярно публікуються в різноманітних фахових наукових виданнях:

 1. Федотов В.Г., Трухан В.М., Шелковая Т.В. Модель длиннопериодических модуляций в тетрагональном дифосфиде цинка // Неорганические материалы, том 49. Минск. 2013. – № 11. – С. 1153-1156.
 2. Лопатюк С.П., Лопатюк М.М. Згладжування дискретно заданих профілів // Водний транспорт: Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту. – К.: КДАВТ, 2013. – №17(2).-С.190-194.
 3. Федотов В.Г., Трухан В.М., Шелковая Т.В. Проявление длиннопериодических модуляций в поверхностной фотолюминесценции кристаллов дифосфида кадмия // Водний транспорт, Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту. К.: КДАВТ, 2013. – № 3 (18). – С. 182-186.
 4. Горалік Є.Т., Лупіна Т.О. Деякі задачі механіки для студентів напряму підготовки “Морський та річковий транспорт”. Водний транспорт. Збірник наукових праць. – 2014 р. – Вип.№2 (20). – С. 158-165.
 5. Olga Gurenkova. Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement im Ausbildungswesen zum Kapitän und Leiter von Maschinenanlagen // Socialeducationprojectofimprovingknowledge in economics, edition 7, 2014, USA, s.31-33, ISSN: 2196-9531 (Співавтори: Inna Sklyarenko).
 6. Лопатюк С.П., Велигдан Н.В. Про зміни у викладанні дисципліни «Охорона праці в галузі», пов’язані з євроінтеграційними процесами в Україні // Водний транспорт: Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту. – К.: КДАВТ, 2015. – С.242-244.
 7. Велигдан Н.В,. Гуренкова О.В., Лопатюк С.П., Сєрова Т.О., Щодо професійної компетентності майбутніх фахівців галузі водного транспорту/ Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес // Матеріали статей міжнародної наукової конференції – Київ: НУХТ, 2015. – С.327-330.
 8. Михеев А.И. К вопросу о причинах аварийности торгового флота // Водний транспорт: Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту. – К.: КДАВТ, 2015. – №1 (22). – С.28-33.
 9. Михеев А.И. К вопросу о пороге хладноломкости судостроительных корпусних сталей // Водний транспорт: Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту. – К.: КДАВТ, 2015. – №2 (23). – С.80-86.
 10. Зорька О.В., Вознюк Ю.С. Євромайдан 2013-2014 років як геополітичний та цивілізаційний вибір украінців. Науково-популярний журнал «Воєнна історія». – Київ, 2015. – № 1 (79) . – C. 81-95.
 11. Лупіна Т.О. Задачі про вільні коливання суден. Збірник наукових праць КДАВТ «Водний транспорт». – 2015 р. – Вип. № 23. – С. 251-255.
 12. Зорька О.В., Вознюк Ю.С. Феномен малоросійства, як чинник сучасної геополітики у гібридній війні Росії проти України. Науково-популярний журнал «Воєнна історія». – Київ, 2016. – № 1 (80) . – C. 51-63.
 13. Гуренкова О.В. Тенденції розвитку екологічної освіти в зарубіжних країнах // International Scientific and Practical Conference «WORLD SCIENCE» (ISSN 2413-1032)  № 11(15), Vol.3, November – С.9-12. MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC EDITION Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference «Modern Scientific Achievements and Their Practical Application (October 27 – 28, 2016, Dubai, UAE)».
 14. Федотов В.Г. Влияние модулированной структуры на электрические, фотоэлектрические и оптические свойства кристаллов дифосфидов цинка и кадмия // Водний транспорт, Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту. К.: КДАВТ, 2016. – № 1 (24).
 15. Федотов В.Г., Лупіна Т.О. Методика организации самостоятельной работы студентов и проверка знаний по физике с помощью схем ориентировочной основы деятельности // Водний транспорт, Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту. К.: КДАВТ, 2016. – № 25.
 16. Федотов В.Г. Використання інформаційних технологій для дослідження магнітного поля нескінченного соленоїда вздовж його осі // Доклади восьмої міжнародної конференції. Секція сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті.  МІНТІ – Херсон, 2016.
 17. Велигдан Н.В., Лопатюк С.П., Міхеєв О.І., Сердюк Г.В. Державні питання щодо надійного соціального захисту українських моряків // Науковий вісник льотної академії Серія: Педагогічні науки. Зб. наук. праць. Вип.1 – Кропивницький, 2017. – С.266-270.
 18. Велигдан Н.В., Лопатюк С.П., Федотов В.Г., Зорька О.В., Лупіна Т.О. Сєрова Т.О. Про підготовку компетентних фахівців галузі водного транспорту // Науковий вісник льотної академії Серія: Педагогічні науки. Збірник наукових праць. Вип.1 – Кропивницький, 2017. – С.336-342.
 19. Михеев А.И. Влияние некоторых отрицательных факторов внешней среды на эксплуатацию судов // Научные труды Азербайджанской государственной морской академии. – Баку, 2017. – №1 (25). – С.65-70.
 20. Федотов В.Г., Лопатюк С.П., Зорька О.В., Велигдан Н.В., Лупіна Т.О. Сєрова Т.О. Про підготовку компетентних фахівців галузі водного транспорту // Науковий вісник льотної академії Серія: Педагогічні науки. Збірник наукових праць. Вип.1 – Кропивницький, 2017. – С.336-342.
 21. Сєрова Т.О. Інноваційні методи викладання природничих дисциплін / Збірник тез 21-ої НМК викладачів, аспірантів та студентів (Київ, 27-29 березня 2017 року). Частина ІІ. – К.: КДАВТ, 2017. –С.168-169.
 22. Гуренкова О.В. Можливі шляхи вирішення екологічних проблем міського транспорту // Вісник Східноукраїнського Національного Університету імені Володимира Даля (ISSN 1998-7927) Сєвєродонецьк, 2018. – № 1(242) – С.45-49.
 23. Гуренкова О.В. Проблемно-ориентированное обучение в контексте профессиональной подготовки будущих специалистов судовождения // Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: традиции и иновации // Сборник с научни доклади /Втора книга/ Асоциация на професорите от славянските страни (АПСС). Издателство «ЕКС-ПРЕС» – Габрово, 2018 .– С.383-387.
 24. Гуренкова О.В., Дем’яненко С.В. Світовий досвід розвитку логістичних підприємств // Ефективна економіка – – № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6559 Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ МОН України від 29.12.2014 № 1528).
 25. Міхеєв О.І., Сєрова Т.О. До питання щодо корозії у судноплавстві // Новітні технології: Збірник наукових праць Університету новітніх технологій (Index Copernicus) – К., 2018. – №2 (6). – с.79-87.
 26. Михеев А.И. Еще раз о причинах аварийности торгового флота // Научные труды Азербайджанской государственной морской академии. – Баку, 2018. – №1 (27). – С.105-110.
 27. Михеев А.И., Серова Т. А. Морская коррозия и способы ее устранения // Научные труды Азербайджанской государственной морской академии. – Баку, 2018. – №2 (28). – С.40-49.
 28. Горалік Є.Т., Лупіна Т.О. Про рух стержня під дією поперечної сили, прикладеної до його кінця // Матеріали VI Міжнародної наук.-практ. конф. «Математика в сучасному технічному університеті». – К.: КПІ, 2018. – С. 36-40.
 29. Горалік Є.Т., Лупіна Т.О. Про рух стрижня під дією ексцентрично прикладеної поперечної сили // Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Математика в сучасному технічному університеті», Київ, 28-29 грудня 2018 р. – Вінниця: Видавець ФОП Кушнір Ю.В., 2019. – С. 55-59.

 

    Викладачі активно працюють над розробкою і вдосконаленням навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри. Зокрема, за останні роки підготовлено до друку та видано:

 1. Физические принципы работы пьезоэлектрических и магнитострикционных преобразователей, используемых в гидроакустических навигационных приборах / Федотов В.Г., Коршунов М.Я., Зорька А.В.: Учебное пособие – К.: КГАВТ, 2015. – 80 с.
 2. Основы технологи производства заготовок (для факультета «Судовождения»). Часть I / Михеев А.И.: Учебное пособие. – К.: КГАВТ, 2015. – 134 с.
 3. Теорія машин, механізмів і деталі машин. Частина І. Основи аналізу і синтезу механізмів / Полешко О.П., Горалік Є.Т.: Навчальний посібник. – К.: КДАВТ, 2015. – 101 с.
 4. Основы технологи производства заготовок (для факультета «Судовождения»). Часть II / Михеев А.И.: Учебное пособие. – К.: КГАВТ, 2016. – 108 с.
 5. Теорія машин, механізмів і деталі машин. Частина ІІ. Основи проектування деталей машин / Полешко О.П., Горалік Є.Т.: Навчальний посібник. – К.: КДАВТ, 2016. – 85 с.
 6. Основы механики. Физические принципы гироскопических и инерциальных навигационных систем / Федотов В.Г., Коршунов М.Я., Зорька А.В.: Учебное пособие – К.: КГАВТ, 2016. – 134 с.
 7. Охорона праці в судноплавстві / Велигдан Н.В., Міхеєв О.І., Лопатюк С.П.: Навчальний посібник. – Київ: ДУІТ, 2018. – 160 с.
 8. Прикладна механіка. Основи аналізу механізмів / Полешко О.П., Горалік Є.Т.: Навчальний посібник. – К.: ДУІТ, 2018. – 71 с.

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ

Державний університет інфраструктури та технологій

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті

Кафедра  Природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту

Адреса: 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 9

Електронна адреса: kafedra_ptzdvt@ukr.net

porno escort Maltepe