Taking too long? Close loading screen.

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК, ДОПОМІЖНИХ МЕХАНІЗМІВ СУДЕН ТА ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (СЕУ ДМС та Е)

Dm All Iloveimg Compressed

Кафедра  створена у 1999 році та  здійснює випуск за спеціалізацією «Управління судновими системами та комплексами». Навчання студентів здійснюється за денною та заочною формами ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр».

Кафедра СЕУ ДМС та Е складається з висококваліфікованих викладачів, кожен з яких постійно підвищує свій науковий і педагогічний рівень, публікує наукові праці в провідних журналах України, доповідається на Міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах, проводить активну наукову роботу разом із студентами.

Високу якість підготовки студентів забезпечують як досвідчені професори і доценти, так і молоді, перспективні викладачі, здобувачі наукових ступенів. Колективом кафедри ведеться активна науково-методична робота, щорічно проводиться Науково-практична студентська конференція ДУІТ і Міжнародна науково-практична конференція «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ».

Завідувач кафедри — д.т.н., с.н.с. Кривошей Ф.О.

В складі кафедри працюють:

 • 2 доктора наук;
 • 4 кандидата наук, доцента; 
 • 8 висококваліфікованих старших викладачів, які мають багатий досвід педагогічної роботи в університеті та практичної роботи на морських суднах.

Навчальні плани, робочі навчальні плани, робочі програми дисциплін і курсів, що викладаються, коригуються у відповідності до вимог конкретних типових задач діяльності та системи умінь освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми. Навчальний план складений за типовою формою включає комплекс нормативних дисциплін та дисциплін вільного вибору ВНЗ і студентів.

Проведення наукових досліджень, виконання навчальних лабораторних робіт, набуття навиків керування судновими енергетичними установками та механізмами забезпечується реальним устаткуванням лабораторного обладнання і тренажерами що є у складі кафедри.

У більшості лабораторій та лекційних аудиторіях кафедри встановлені сучасні інтерактивні дошки, а для навчального процесу активно використовуються мультимедійні проектори, монітори, електронні плакати, стенди, макети, та тренажери

Для кожної дисципліни та матеріалів Державної екзаменаційної комісії розроблені критерії оцінювання знань та вмінь студентів за традиційною чотирибальною системою.

Державна атестація за планом має форму комплексного державного іспиту та захисту дипломної (магістерської) роботи, що дозволяє якісно атестувати випускників згідно вимог галузевих стандартів і Міжнародної Конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ 78/95), IМО.

За 2017-2019  роки повністю оновлено склад та номенклатура навчально-методичних комплексів кафедри та розпочатий збір та систематизація відео матеріалів з дисциплін кафедри.

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК, ДОПОМІЖНИХ МЕХАНІЗМІВ СУДЕН ТА ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Krivoshei Dm

Кривошей Фелікс Олександрович

Завідувач кафедри

Освіта:

Одеський інститут інженерів морського флоту (1964 рік), інженер – механік.

Науковий ступінь: доктор технічних наук.

Вчене звання: ст. науковий співробітник.

Навчальні дисципліни:

 • Технічна експлуатація, обслуговування, діагностика та ремонт засобів водного транспорту
 • Сучасне обладнання водного транспорту

Електронна адреса: seudme@gmail.com

Макаров АМ

Макаров Олександр Михайлович

Заступник завідувача кафедри

старший викладач

Освіта:

 1. Київське вище ЗР інженерне училище ім. С.М. Кірова (1983 рік), інженер з адіоелектроніки.
 2. Військова академія ППО СВ ім. маршала Василевського (1994 рік), інженер.

Навчальні дисципліни:

 • Суднові турбінні установки
 • ТАУ і автоматизація СЕУ
 • СЕУ і допоміжне обладнання

Електронна адреса: almihmakar@gmail.com

Дубинець Jpeg

Дубинець Олександр Іванович

Професор кафедри

Освіта:

Київський політехнічний інститут (1976 рік), інженер-механік.

Науковий ступінь: доктор технічних наук (2004 рік).

Вчене звання: професор (2004 рік).

Навчальні дисципліни:

Методологія наукових досліджень

Електронна адреса: o_dubynets@bk.ru

Мельник

Мельник  Ольга Володимирівна

Доцент

Освіта:

Київська державна академія водного транспорту (2003 р.), менеджер-економіст.    

Науковий ступінь: кандидат економічних наук (2013 рік).

Вчене звання: доцент (2016 рік).

Навчальні дисципліни:

 • Технічний  менеджмент судноплавних компаній
 • Комерційне забезпечення та менеджмент на водному транспорті
 • Управління якістю на підприємстві

Електронна адреса: olgamelnik81@ukr.net

Панов

Панов Сергій Львович

Доцент

Освіта:

Київський політехнічний інститут (1972 рік), інженер-механік.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук (1979 рік).

Вчене звання: доцент (1983 рік).

Навчальні дисципліни:

Судновий гідропривід

Електронна адреса: serglev.panov@gmail.com

Garajenko Dm

Гараженко Миколай Іванович

Старший викладач кафедри

Освіта:

Ленінградський інститут водного транспорту (1972 рік), інженер-механік.

Навчальні дисципліни:

 • Організація і технологія   суднового ремонту
 • ТО та ремонт суднових технічних засобів
 • Суднові гвинто-рульові комплекси

Електронна адреса: haragenroks@duit.edu.ua

Кукалец

Кукалець Людмила  Миколаївна

Старший викладач кафедри

Освіта:

 1. Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко (1998 р.), біолог-генетик.
 2. Київська державна академія водного транспорту (2008 рік), інженер-економіст.

Навчальні дисципліни:

 • Нормативні документи в судноплавстві та управлінні якістю               
 • Стандарти ММО

Електронна адреса: kukalec@meta.ua

Marchenko Dm

Марченко В’ячеслав Михайлович

Старший викладач кафедри

Освіта:

Севастопольське вище військово-морське інженерне училище (1971 рік), інженер-механік.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук (1990 рік).

Вчене звання: доцент (1992 рік).

Навчальні дисципліни:

 •  Безпечне  управління СЕУ та менеджмент машинної команди
 •  Технічне використання СТЗ та безпечне несення машинної вахти
 •  Основи ергономіки та  профдобір операторів енергетичних комплексів
 •  Інформаційні системи суднових технічних засобів
 •  Управління судновими ресурсами, несення вахти та охоронні заходи

Електронна адреса:  marchenko49@ukr.net

Moiseev Dm

Моісеєв Володимир Якович

Старший викладач кафедри

Освіта:

 1. Морехідне училище ім. Г.Я. Сєдова, м. Ростов на Дону (1969 рік), технік-механік.
 2. Севастопольський інститут приладобудування (1989 рік), інженер-механік.

Навчальні дисципліни:

 • Основи суднової енергетики та конструкції ДВЗ
 • Судновий  гідро та пневмопривід

Електронна адреса:seudme@gmai

Vildayeva Dm

Вільдяєва Любов Миколаївна

Старший викладач кафедри

Освіта:

Харківський авіаційний інститут(1972 рік),інженер-механік.

Навчальні дисципліни:

 • Технічна термодинаміка та  теплопередача
 • Математичне моделювання енергетичних процесів.

Електронна адреса:luba_wild@yahooo/com

СТЕПУХ_ВА_IMG_0829

Степух Василь Аркадійович

Старший викладач  кафедри

Освіта:

 • Херсонське морехідне училище рибної промисловості, 1983 рік, технік-судомеханік. 
 • Одеське вище інженерне морське училище імені Ленінського комсомолу, 1989 рік, інженер-судомеханік.

Навчальні дисципліни:

 • Суднові двигуни внутрішнього згорання
 • Суднові енергетичні установки і системи

Електронна адреса: vasiliy.stepukh@gmail.com

Tkachuk Dm

Ткачук Дмитро Олексійович

Старший викладач кафедри

 Освіта:

Одеське  вище інженерне  морське училище (1979 р.), інженер-механік.

Навчальні дисципліни:

 • СДУ палубні і вантажні механізми
 • Суднове діловодство
 • Суднові вантажні та палубні механізми

 Електронна адреса: uliazichenko1@gmail.com

Cherednyk Dm

Чередник Володимир Миколайович

Старший викладач кафедри

Освіта:

 1. Миколаївський будівельний коледж (2005 рік), інженер-механік.
 2. Київський національний університет будівництва і архітектури (2006 рік), інженер-механік.

Навчальні дисципліни:

 • Суднові двигуни внутрішнього згорання та технологія використання робочих речовин
 • Тренажерна підготовка

Електронна адреса: cherednik_84@ukr.net

Гармаш Борис Трохимович

Гармаш Борис Трохимович

Завідувач лабораторії

Освіта:

Ленінградський інститут водного транспорту (1972 рік), інженер-механік, капітан-механік

Навчальні дисципліни:

 • СЕУ і допоміжне обладнання
 • ТО та ремонт СТЗ
 • Організація і технологія судноремонту

ДО ВІДОМА АБІТУРІЄНТІВ

КАФЕДРИ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК, ДОПОМІЖНИХ МЕХАНІЗМІВ СУДЕН ТА ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

В період навчання об’єктами вивчення студентами є технічні системи та комплекси суден, що включають наступні основні питання: суднові двигуни внутрішнього згорання; безпечне управління судновими енергетичними установками; організацію та технологію судноремонту; технічну експлуатацію суднових енергетичних установок та ін.

Головними цілями та завданням навчання на кафедрі є набуття здобувачами вищої освіти знань, розумінь, умінь та інших компетентностей, необхідних для: зайняття посад осіб командного складу морських та річкових суден; роботи на підприємствах, в установах та організаціях, що забезпечують експлуатацію флоту, управління рухом суден та безпеку судноплавства; продовження навчання на другому рівні вищої освіти.

Освітні програми кафедри мають формувати компетентності, необхідні для працевлаштування випускників на суднах та підприємствах річкового та морського транспорту на посадах, які визначені класифікатором професій ДК 003:2010 та довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників: випуск 67 «Водний транспорт» та пов’язані із управлінням рухом суден, експлуатацією суден та їх систем, управління операціями суден, забезпеченням безпеки судноплавства

Отримані в процесі навчання  теоретичні знання студенти закріплюють під час практики, яка організована на базі крюїнгових компаній, морських та річкових портів, суднобудівельних та судноремонтних підприємств України.

Наші випускники, що пройшли навчання за спеціалізацією «Управління судновими системами та комплексами», мають широкі можливості для працевлаштування на вітчизняні та іноземні судна на посаду суднового механіка, де забезпечено високий рівень заробітку, кар’єрний ріст і можливість побувати в різних куточках світу визначають престижність і перспективність спеціальності.

Крім того, випускники нашої кафедри затребувані на суднобудівних і судноремонтних підприємствах, морських портах, комерційних підприємствах, що займаються ремонтом, оснащенням і експлуатацією енергетичних систем та комплексів, а також мають можливість працювати на промислових виробничих підприємствах, підприємствах енергопостачання та енергоспоживання, в проектних, конструкторсько-технологічних організаціях, в НДІ і ВНЗ на посадах майстрів, конструкторів, інженерів, наукових співробітників, діагностів, фахівців з обслуговування, начальників цехів, дільниць і підприємств.

Найменування дисципліни Методичний комплекс, завдання до КР та інша інформація
1 Безпечне управління судновими енергетичними установками та менеджмент машинної команди Завантажити
2 Електротехніка та електрообладнання суден Завантажити
3 Електротехніка і електронні засоби управління Завантажити
4 Інформаційні системи технічного забезпечення суден Завантажити
5 Комерційне забезпечення та менеджмент судна Завантажити
6 Математичне модулювання енергетичних процесів Завантажити
7 Методологія наукових досліджень Завантажити
8 Менеджмент якості на підприємстві Завантажити
9 Організація робіт і управління судновим екіпажом в звичайних та екстральних  умовах Завантажити
10 Організація та технологія судноремонту Завантажити
11 Основи ергономіки та профдобір операторів енергетичних комплексів Завантажити
12 Основи суднової енергетики та конструкції двигунів внутрішнього згорання Завантажити
13 Стандарти міжнародних морських організацій Завантажити
14 Суднова холодильна техніка Завантажити
15 Суднове діловодство Завантажити
16 Судновий гідропривід Завантажити
17 Судновий гідро-та пневмопривід Завантажити
18 Суднові вантажні та палубні механізми Завантажити
19 Суднові двигуни внутрішнього згорання Завантажити
20 Суднові допоміжні установки ,системи та технологічне обладнання Завантажити
21 Суднові котельні установки Завантажити
22 Суднові турбінні установки Завантажити
23 Теорія двигуна Завантажити
24 Теорія автоматичного управління та автоматизація суднових енергетичних установок Завантажити
25 Теплопередача Завантажити
26 Технічний менеджмент судноплавних компанії Завантажити
27 Технічна експлуатація суднових енергетичних установок Завантажити
28 Технічна експлуатація та оптимізація режимів роботи суднових енергетичних установок Завантажити
29 Технічна термодинаміка та теплопередача Завантажити
30 Технологія використання робочих речовин Завантажити
31 Технічне використання суднових технічних  засобів і безпечне несення вахти Завантажити
32 Технічна експлуатація та ремонт суднових технічних засобів

Завантажити

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ

Викладачами кафедри СЕУ ДМС та Е проводиться активна і плідна робота у виконанні науково-дослідних робіт, підготовки магістрів та аспірантів, проведенні наукових конференцій і семінарів з важливих проблем судноплавства.

 Тематика науково-дослідних робіт кафедри

 1. Зниження виробничих ризиків під час експлуатації та ремонту засобів транспорту
 2. Підвищення навігаційної безпеки судноводіння на основі врахування тропосферного впливу в суднових радіолокаційних системах
 3. Методи забезпечення коригування періодів контролю технічного стану енергетичних установок водного транспорту за їх поточним станом у процесі експлуатації
 4. Експлуатація та ремонт засобів транспорту» — «Метод підвищення ефективності контролю технічного стану енергетичних установок засобів водного транспорту у різноманітних умовах експлуатації за рахунок використання спектрального аналізу
 5. Моделі та методи автоматизації контролю технічного стану засобів водного транспорту у різноманітних умовах експлуатації
 6. Визначення оптимальних критеріїв відновлення вантажного флоту внутрішнього та змішаного плавання.
 7. Поліпшення показників дизельної енергоустановки в неусталених режимах
 8. Оцінка екологічної ефективності суднового дизеля при використанні різних типів палива

Колектив кафедри бере активну участь у виданні збірника наукових праць КІВТ (фахового видання) «Водний транспорт». До складу редакційної колегії журналу входять також і  працівники кафедри. Головний редактор журналу – заслужений діяч науки і техніки, доктор технічних наук, професор Панін В.В.

Автори Вид

публікації

Назва Назва видання, номер, дата Завантажити
Панин В.В, Кривошей Ф.А. Семин А.А., Макаров А.М. стаття Оценка температуры термического повреждения теплонапряженных поверхностей двигателя в приближении «бегущей волны» температуры с переменной скоростью Збірник наукових праць «Водний транспорт. Випуск №1(26) Завантажити
Вильдяева Л.Н стаття Автоматизированный расчет оптимальных параметров настройки регулятора по переходной функции в точке перегиба на примере подогревателя топлива Збірник наукових праць «Водний транспорт. Випуск №1(26) Завантажити
Шапран Ю.Є

Трофименко І.В

стаття Функція невизначеності двухантенних радіометричних комплексів Журнал «Стандартізація,

сертифікація, якість» №2(105)

Завантажити
Мазур А.М. стаття Аналіз основних токсичних викидів, що виникають при експлуатації двигунів внутрішнього згорання Збірник наукових праць «Водний транспорт. Випуск №2(25) Завантажити
Шапран Ю.Є

Трофименко І.В

стаття Метод статистичного оцінювання та рогнозування параметра потоку відмов агрегатів системи автоматичного керування суднових комплексів за данними експлуатаційних спостережень Журнал «Стандартізація,

сертифікація, якість» №1 (104)

Завантажити

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК, ДОПОМІЖНИХ МЕХАНІЗМІВ СУДЕН ТА ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Державний університет інфраструктури та технологій

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті

Кафедра: Суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів та їх експлуатації

Адреса: 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, буд 9

Електронна адреса: uliazinchenko1@gmail.com

porno escort Maltepe