Taking too long? Close loading screen.

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ В СУДНОВОДІННІ

На основі рішення Вченої Ради від грудня 1999 року Київської Державної академії водного транспорту була із складу кафедри Судноводіння створена кафедра «Технічних Систем Судноводіння». Завідуючим кафедрою був призначений к.т.н., доцент Воробей Валерій Іванович.

Потім завідуючими кафедрою були: к.т.н., доцент Сердюк А.А.; доцент Коршунов М.Я.; к.т.н., доцент Маранов О.В.

На кафедрі працює : ___ чоловік; із них: 1 —  д.т.н., професор; 4 – к.т.н., доцентів; 1 – доцент; 8 —  старших педагогів; 4 —  асистента.

Кафедра має такі лабораторії:Лабораторія «Технічних систем Судноводіння» (Лабораторія «ТСС»); Лабораторія «Радіолокаційних систем та Систем автоматизованої радіолокаційної прокладки»  (Лабораторія «РЛС і САРП»); Лабораторія «Компютерно-тренажерна для НІС з ЕК (Навігаційно Інформаційна система з Електронними картами), РЛС (Радіолокаційних систем) і САРП (Система автоматизованої радіолокаційної прокладки)».

Основним напрямком підготовки студентів є – вивчення теоретичних основ —  технічних систем Судноводіння; відпрацювання практичних навиків в технічному обслуговуванні та ремонти технічних систем судноводіння та придбання знань та навиків в освоєнні сучасних технічних систем судноводіння, якими оснащують сучасні судна.

На кафедрі використовуються для підготовки студентів такі дисципліни:

Для ОКР «бакалавр» (спеціальність «Навігація і управління суднами») : Основи електротехніки, радіотехніки та електроніки; Електронавігаційні системи; Радіонавігаційні системи; Автоматизовані комплекси Судноводіння; Глобальна Морська Система Радіозв’язку для забезпечення безпеки мореплавства пошуку та рятуванню; Навігаційно Інформаційні системи з електронними картами (для денної та заочної форм навчання).

Для ОКР «магістр» (спеціальність «Навігація і управління суднами») : Сучасні автоматизовані системи управління рухом суден, Навігаційно Інформаційні системи з електронними картами та Інформаційні технології в Судноводінні та управлінні судном; Технічні системи судноводіння; Сучасні методи експериментальних досліджень та обробки даних в судноводінні та управлінні судном; Дослідницький практикум.

Для ОКР «Бакалавр» (спеціальність «Управління судновими технічними системами і комплексами») : Технічне обслуговування та ремонт технічних систем судноводіння.

Для ОКР «бакалавр» (спеціальність «Експлуатація суднового електрообладнання та систем автоматики»): Технічні системи  судноводіння та радіозв’язку; Суднові комп’ютери та комп’ютерні мережі; Основи компютерно — інтегрованого управління.

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ В СУДНОВОДІННІ

Маранов Олександр Вікторович

завідувач кафедри

 1. Освіта — вища
 2. Назва ВНЗ, спеціальність, кваліфікація – Вищий електротехнічний інститут ім..В.І Леніна, м.Софія Народна Республіка Болгарія, спеціальність електронно-обчислювальні машини, кваліфікація електроінженер.
 3. Наукове звання – к.т.н., доцент.
 4. Дисципліни,які викладає – «Автоматизовані комплекси судноводіння», «Сучасні автоматизовані системи управління рухом судна», Сучасні автоматизовані системи та інформаційні технології в судноводінні і навігаційні інформаційні системи електроніки електронні засоби».
 5. Наукові праці у кількості — 150
 6. Особливі заслуги, нагороди – Медаль 1500 річчя Києва 1982 р.

Воробєй Валерій Іванович

професор кафедри

 1. Освіта — вища
 2. Назва ВНЗ, спеціальність, кваліфікація – Київський політехнічний інститут, «Автоматика і телемеханіка», кваліфікація інженер-електрик.
 3. Наукове звання – доктор філософії, доцент.
 4. Дисципліни,які викладає – «Радіонавігаційні прилади та системи», «Сучасні автоматизовані системи управління рухом судна», «Автоматизовані комплекси судноводіння», «Навігаційні інформаційні системи з електронним картами».
 5. Наукові праці у кількості – 80.

Войченко Тетяна Олександрівна

к.е.н., доцент

 1. Освіта: вища
 2. Назва ВНЗ, спеціальність, кваліфікація:

1984 -1989 – Горьківський інститут інженерів водного транспорту

Спеціальність: Експлуатація водного транспорту.

Кваліфікація: Інженер водного транспорту, диплом ТВ № 322146.

 1. Науковий ступінь, звання:

К.е.н., доцент

2005 – Захист кандидатської дисертації на звання кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.04 – «Економіка транспорту і зв’язку» на тему: «Оцінка ринкової вартості суден водного транспорту», місце захисту — Національний авіаційний університет, диплом ДК №032896

2008 – Отримання звання доцента кафедри економіки і менеджменту,

атестат 12 ДЦ № 020768.

Підвищення кваліфікації:

 1. Стажування на кафедрі «Менеджмент організацій і логістики» ДЕТУТ, 18 листопада – 18 грудня 2013р. Свідоцтво №ПК14/291.
 2. «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ОДВ, ОМС, держ. підприємств,установ та орг-й» стажування за програмою транспортних технологій 15.12.2015-21.12.2015р. Свідоцтво №116 від 21.12.2015р.
 3. «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ОДВ, ОМС, держ. підприємств,установ та орг-й» стажування за програмою економіки транспортного підприємства 22.12.2015-28.12.2015р. Свідоцтво №132 від 28.12.2015р.
 4. Тренінг «Парус-Підприємство» модуль «Бухгалтерія» 25.02.2016р. Сертифікат №14529278
 1. Дисципліни, які викладає:

«Економіка мореплавства», «Менеджмент морських ресурсів», «Економіка засобів водного транпорту»,  «Економіка морської галузі».

Керує дипломними і магістерськими роботами студентів.

Є науковим керівником  аспірантів.

 1. Наукові праці:

всього – 86,  в т.ч. 2 монографії;  1 навчальний посібник;  51 наукових статтей, включая статті, які індексуються в науковометричних базах,  та 32 тези доповідей на наукових конференціях різних рівнів.

 1. Особливі заслуги, винагороди:
 • Член-кореспондент Транспортної академії України, диплом №1478;
 • Стаж педагогічної роботи: понад 15 років у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації;
 • Член комісії внутрішніх аудиторів ДУІТ за системою управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015;
 • Займалася розробкою навчальних та робочих планів, освітньо-професійних і освітньо-кваліфікаційних програм. Була в складі робочих груп з підготовки ліцензійних та акредитаційних справ;
 • Була відповідальним секретарем в  роботі секцій з організації  та проведення міжнародних конференцій та студентських науково-практичних конференцій.
 • Приймала участь в роботі державних екзаменаційних комісій.
 • Була членом спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій К 26.110.02 зі спеціальності 00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 • Була науковим співробітником в 4 Науково-дослідних темах, які виконувались в Київській державній академії водного транспорту імені Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
 • За сумлінну працю і вагомий особистий внесок у забезпечення підготовки фахівців водного транспорту має подяки від Київського міського голови, подяки з нагоди 100-річчя КДАВТ,  директора Інституту водного транспорту.

Коршунов Михайло Якович

доцент

 1. Освіта – вища, офіцер з вищою військовою освітою.
 2. Назва ВНЗ, спеціальність, кваліфікація – Тихоокеанське Вище Військово- Морське училище імені адмірала С.О. Макарова; штурманська ВМФ; інженер-штурман.

Військово-Морська орденів Леніна, Ушакова та Жовтневої революції академія імені Маршала Радянського Союзу А.А. Гречка; Навігаційно-Гідрографічне забезпечення ВМФ; Офіцер з вищою військовою освітою.

 1. Наукове звання, вчене звання –доцент.
 2. Дисципліни,які викладає – Електронавігаційні Прилади (Системи); Технічні засоби (Системи) Судноводіння; Експлуатація та ремонт Технічних Систем Судноводіння; Технічні Системи Судноводіння та Радіозв’язку; Технічне обслуговування та ремонт Технічних систем Суноводіння.
 3. Наукові праці у кількості — 63
 4. Особливі заслуги, нагороди – 14 нагород та 12 подяк.

Іванов Сергій Вікторович

професор

 1. Освіта — вища
 2. Назва ВНЗ, спеціальність, кваліфікація – Київський ордена Леніна політехнічний інститут, спеціальність: «Автоматика і телемеханіка», кваліфікація – Інженер-електрик.
 3. Науковий ступінь, звання, тема дослідження – к.т.н., доцент, тема дослідження «Навігація та керування рухом».
 4. Дисципліни,які викладає – «Сучасні методи експериментального дослідження та обробки даних в навігації і управлінні судном», «Дослідницький практикум».
 5. Наукові праці у кількості — 70

Особливі заслуги, нагороди  – академік Міжнародної академії навігації й керування рухом; почесний професор інерціальної навігації (КНР); лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 1988 р

Блиндарук Олександр Миколайович

старший викладач

 1. Освіта — вища
 2. Назва ВНЗ, спеціальність, кваліфікація – Ленінградський інститут водного транспорту (ЛІВТ); Суднові машини і механізми (спеціал.) – інженер-механік (кваліфікація).
 3. Наукове звання – доцент.
 4. Дисципліни,які викладає – «Суднові допоміжні устрої і системи», «Устрій та обладнання суден», «Навчально-виробнича плавальна практика».
 5. Особливі заслуги, нагороди – Капітан-механік цивільного флоту, «Почесний працівник морського і річкового транспорту», «Відмінник народної освіти».

Медалі:

 1. «За воинскую доблесть».
 2. «70 лет вооруженных сил СССР».
 3. «В память 1500-летия Киева».
 4. «Козацька слава».

Тихонов Леонід Федорович

старший викладач

 1. Освіта — вища
 2. Назва ВНЗ, спеціальність, кваліфікація – Вище військово-морське училище радіоелектроніки імені А.С. Попова, військовий інженер по радіоелектроніці, Військово-морська Академія імені А.А. Гречка, командна оперативно-штабна радіоелектроніка.
 3. Дисципліни,які викладає – «Основи радіоелектроніки, радіотехніки та електромеханіки».
 4. Особливі заслуги, нагороди – Орден «За службу Родине в ВС СССР», знак «Почесний связист Украины»

Михайлова Жанна Олександрівна

старший викладач

 1. Освіта — вища
 2. Назва ВНЗ, спеціальність, кваліфікація – КДАВТ
 3. Дисципліни,які викладає – «Глобальна морська система зв’язку».

Пустовий Микола Каленьович

старший викладач

Народився першого січня 1947 року.

Освіта:

Вища.

Київский річковий тухнікум — технік судноводій — судномеханік, Ленінгадський інститут водного транспорту– інженер – електромеханік,

факультет радіоелектроніки КПІ.

Робочі дипломи: судноводія, суднового механіка,

радіооператора ГМЗЛБ , викладача – інструктора ГМЗЛБ.

Досвід роботи:

Викладач – керівник плавпрактики Київского річкового тухнікуму.

Лаборант лабораторії технічних засобів судноводіння і радіозв’язку КРУ.

Зав. лабораторії технічних засобів судноводіння і радіозв’язку КРУ.

Викладач КРУ.

Зав. лабораторії технічних засобів судноводіння і радіозв’язку кафедри судноводіння Київскої філії Одеської державної морської академії.

Старший інструктор – викладач тренажера ГМЗЛБ Акціонерної судноплавної компанії  «Укррічфлот».

Ст. викладач Київської державної академії водного транспорту.

Педагогічний стаж 50 років.

Нагороджений нагрудними знаками: «Почесний працівник Акціонерної судноплавної компанії  «Укррічфлот»», Знак «За значний внесок в розвиток національної системи підготовки та дипломування моряків».

Данік Олексій Володимирович

старший викладач

 1. Освіта — вища
 2. Назва ВНЗ, спеціальність, кваліфікація – КДАВТ, спеціаліст з судноводіння, КДАВТ, спеціальність «Менеджмент організацій» кваліфікація магістр з менеджменту, КДАВТ, магістр, кваліфікація інженер-механік.
 3. Дисципліни,які викладає – Навігаційні інформаційні системи з електронними картами».

Ганношина Ірина Миколаївна

старший викладач

 1. Освіта — вища
 2. Назва ВНЗ, спеціальність, кваліфікація – КДАВТ, «Морський та річковий транспорт», бакалавр з судноводіння, «Програмне забезпечення автоматизованих систем», кваліфікація інженер-програміст.
 3. Дисципліни,які викладає – «Автоматизовані комплекси судноводіння».
 4. Наукові праці у кількості – більше 20 публікацій у фахових та науково метричних наукових збірниках.

Данік Олена Володимирівна

завідувач лабораторії

 1. Освіта — вища
 2. Назва ВНЗ, спеціальність, кваліфікація – Київська державна академію водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного за спеціальністю «Менеджмент організацій» , кваліфікація магістр з менеджменту.

Іванова Антоніда Анатоліївна

асистент

 1. Освіта — вища
 2. Назва ВНЗ, спеціальність, кваліфікація – Київський політехнічний інститут, спеціальність: «Обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі», кваліфікація – Інженер-системотехнік.
 3. Тема дослідження – «Гіроскопи та навігаційні системи».
 4. Дисципліни,які викладає – «Дослідницький практикум».
 5. Наукові праці у кількості — 2

НАВЧАННЯ

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КАФЕДРА

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ТС ТА ПУСВ

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ В СУДНОВОДІННІ

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного,

Факультет судноводіння,

Кафедра технічних систем та процесів управління в судноводінні

Адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, 9.

porno escort Maltepe