Taking too long? Close loading screen.

ФАКУЛЬТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ І РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ

ФАКУЛЬТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ І РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТУ

ОСТАННІ ПОДІЇ З ЖИТТЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Випуск магістрів

Дорогі наші випускники! Вітаємо Вас з успішним завершенням навчання та отримання диплому освітнього ступеня магістр. Бажаємо Вам оптимізму, надхнення, наполегливості, кар’єрних здобутків, особистих перемог та подальшого
Детальніше

Реєстри осіб на призначення академічної стипендії факультету ІРСЗ за результатами зимової сесії

Реєстр осіб на призначення академічної стипендії студентів бакалавріату повної форми навчання Реєстр осіб на призначення академічної стипендії студентів бакалавріату скороченої форми навчання Реєстр осіб на призначення
Детальніше

Виставка Rail EXPO 2019

Студенти факультету Інфраструктури і рухомого складу залізниць мали можливість прийняти участь у відкритті Міжнародної спеціалізованої виставки Rail EXPO 2019 та поспілкуватись із представниками провідних підприємст залізничного
Детальніше

Урочисте вручення дипломів бакалаврів

Ось і закінчились найщасливі студентські роки, швидко промайнув час у стінах навчального закладу і Ви вже кваліфіковані фахівці обраних спеціальностей. З нагоди святкування випуску бакалаврів, запрошуємо
Детальніше

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ

ПРАЦІВНИКИ ФАКУЛЬТЕТУ ІНФРАСТРУКТУРИ І РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ

Tverdomed Irsz

Твердомед Володимир Миколайович

декан, к.т.н.

591-51-99

dekanat_irsz@ukr.net

Demchenko Irsz

Демченко Володимир Олексійович

заступник декана, к.т.н.

591-51-78

dekanat_irsz@ukr.net

Yanuk Irsz

Янюк Інна Петрівна

методист

591-51-29

dekanat_irsz@ukr.net

ПРО ФАКУЛЬТЕТ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ І РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ

Факультет «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»  був створений у 1996 р. і на даний час здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, яким по закінченні навчання присуджуються ступені вищої освіти «бакалавр» та «магістр» за спеціальностями 141 Електроенергетика, електроніка та електромеханіка, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 273 Залізничний транспорт. За указаними спеціальностями на факультеті відкрито 8 спеціалізацій.

Навчальний процес проходить за навчальними програмами, інтегрованими в Європейський освітній простір. Для розширення, поглиблення та закріплення теоретичних знань студенти проходять виробничі практики, під час яких мають можливість опанувати відповідні робітничі професії та отримати посвідчення про присудження відповідної кваліфікації.

Наші випускники отримують глибокі знання та навички з:

  • проектування, будівництва швидкісних залізничних магістралей та експлуатації колійної інфраструктури;
  • проектування, ремонту та експлуатації сучасних вагонів та вагонного оснащення;
  • діагностики та технічного обслуговування тягового рухомого складу і електричних машин, у тому числі сучасних швидкісних електровозів;
  • конструкції, налагодження і сервісу електричних машин, апаратів, тягових перетворювачів, електронного обладнання, мікропроцесорних систем управління та діагностики;
  • технологій експлуатації та утримання житлових і промислових будівель, інженерних споруд залізниць і метрополітенів;
  • телекомунікаційних та комп’ютерних технологій;
  • систем забезпечення безпеки руху і діагностування обладнання;
  • експлуатації і проектування сучасних систем автоматизації і керування.

Випускники факультету працюють керівниками, провідними спеціалістами підприємств транспортної, будівельної, машинобудівельної, електроенергетичної, інформаційно-телекомунікаційної та інших галузей господарства.

Терміни навчання на спеціалізаціях факультету:

Для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»

3 роки і 10 місяців – денна і заочна форма навчання на основі повної загальної середньої освіти;

2 роки і 10 місяців – денна і заочна форми навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

Для здобуття освітнього ступеня «Магістр»

1 рік і 4 місяці – денна і заочна форми навчання.

Навчання студентів проводиться за рахунок державного замовлення або за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.

Всі студенти з інших міст забезпечуються гуртожитком.

КАФЕДРИ

ПЕРЕЛІК КАФЕДР ФАКУЛЬТЕТУ ІНФРАСТРУКТУРИ І РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ

ВАГОНИ ТА ВАГОННЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЯГОВИЙ РУХОМИЙ СКЛАД ЗАЛІЗНИЦЬ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА АВТОМАТИКА

ЗАЛІЗНИЧНА КОЛІЯ ТА КОЛІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТРАНСПОРТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФАКУЛЬТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ І РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ

Галузь знань 27 Транспорт

Спеціальність 273 Залізничний транспорт

Спеціалізація – Залізничні споруди та колійне господарство

1

Спеціалізація «Залізничні споруди та колійне господарство» відкриває випускнику широкі перспективи та надає право вибору майбутньої роботи, яка передбачає впровадження високих комп’ютерних технологій в керуванні та експлуатації колійної інфраструктури, будівництві швидкісних магістралей та реконструкції існуючих залізниць, інформаційних систем моніторингу при технічному обслуговуванні колії та інженерних споруд. Ця спеціалізація дозволяє випускнику повністю реалізувати отримані знання у проектних і науково-дослідних організаціях, у державних і приватних фірмах за допомогою комп’ютерного математичного моделювання при розробці та створенні нових конструкцій, оптимізації технологій, постановці і вирішенні науково-дослідних завдань. Залізнична колія є основою залізничного транспорту країни, мабуть тому професія будівельника залізниць ‒ це найважливіша ланка, яка забезпечує необхідні умови для виконання залізницею свого основного завдання — перевезення вантажів і пасажирів.

Фахівці даної спеціалізації можуть реалізувати себе в будівельній індустрії, на залізничному транспорті при проектуванні, будівництві, реконструкції та утриманні інженерних споруд і залізничної колії.

Для вступу на перший курс даної спеціалізації на основі атестата про повну загальну середню освіту у 2020 році, абітурієнт має при вступі на місце, що фінансується за рахунок державного бюджету скласти ЗНО та отримати сертифікати з  української мови та літератури, математики, фізики або іноземної мови.

У випадку, якщо абітурієнт подає заяву на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та/або юридичних осіб можливий наступний перелік сертифікатів: українська мова та література, історія України, географія або іноземна мова.

Спеціалізація – Вагони та вагонне господарство 

2

Студентів спеціалізації «Вагони та вагонне господарство» традиційно готують як кваліфікованих фахівців для вагонобудівного і вагоноремонтного виробництв, які орієнтуються в проблемах, що виникають при створенні, експлуатації та ремонті пасажирських і вантажних вагонів, ізотермічного рухомого складу, рефрижераторних контейнерів, транспортних енергохолодильних систем і систем кондиціонування повітря. Особливо це актуально у теперішній час, коли планується будівництво транспортних коридорів Європа-Азія, які будуть проходити територією України і на яких буде експлуатуватися рухомий склад західноєвропейських та азіатських країн.

Випускників спеціалізації «Вагони та вагонне господарство» запрошують працювати у філіях і спеціалізованих підрозділах галузі, науково-дослідних інститутах залізничного транспорту, транспортно-логістичних компаніях, сервісних центрах та дочірніх підприємствах залізниць. Наші випускники проходять експлуатаційну, технологічну та переддипломну практику на базових підприємствах Укрзалізниці з подальшим працевлаштуванням і перспективами кар’єрного росту.

Для вступу на перший курс даної спеціалізації на основі атестата про повну загальну середню освіту у 2020 році, абітурієнт має при вступі на місце, що фінансується за рахунок державного бюджету скласти ЗНО та отримати сертифікати з  української мови та літератури, математики, фізики або іноземної мови.

У випадку, якщо абітурієнт подає заяву на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та/або юридичних осіб можливий наступний перелік сертифікатів: українська мова та література, історія України, географія або іноземна мова.

Спеціалізація – Локомотиви та локомотивне господарство

3

Який транспорт сьогодні є найпродуктивнішим? Наймасовішим? Найточнішим? Найбезпечнішим? Найкомфортнішим (принаймні, може таким бути)? Це все – ЗАЛІЗНИЧНИЙ транспорт! А сьогодні він стає ще й найбільш екологічним (електровози, електропоїзди) і найбільш швидкісним. Останнє стає зрозумілим, якщо враховувати сумарний час, який пасажир витрачає на поїздку, наприклад, літаком чи електропоїздом TGV зі швидкістю руху 360 км/год.

Українські залізниці сьогодні зазнають великих позитивних перетворень. Нові сучасні комп’ютеризовані електровози та тепловози, швидкісні електропоїзди, автоматизовані системи управління і діагностики, що почали впроваджуватися Укрзалізницею, потребують кваліфікованих інженерних кадрів. Тому українська залізниця для фахівців – це гарантія надійної, стабільної і високооплачуваної роботи.

Спеціальність «Залізничний транспорт» за спеціалізацією «Локомотиви та локомотивне господарство» має широкий спектр універсальних кваліфікацій. Випускник спеціалізації набуває фундаментальних знань і практичних навичок щодо організації технологій сервісу, діагностики та технічного обслуговування тягового рухомого складу залізниці, енергетичних установок, електричних машин, мікропроцесорних систем управління.

Для вступу на перший курс даної спеціалізації на основі атестата про повну загальну середню освіту у 2020 році, абітурієнт має при вступі на місце, що фінансується за рахунок державного бюджету скласти ЗНО та отримати сертифікати з  української мови та літератури, математики, фізики або іноземної мови.

У випадку, якщо абітурієнт подає заяву на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та/або юридичних осіб можливий наступний перелік сертифікатів: українська мова та література, історія України, географія або іноземна мова.

Спеціалізація – Технології утримання інженерних споруд

4

Необхідність підготовки фахівців за даною спеціалізацією пояснюється  тим, що за роки існування будівельної галузі в Україні було створено величезний фонд будівель, які потребують для свого безпечного існування постійного нагляду, ремонту та відновлення. Студенти, що навчаються за указаною спеціалізацією, отримують знання та практичний досвід щодо нових технологій експлуатації і утримання житлових і промислових будівель, інженерних споруд транспорту. Фахові компетенції, здобуті студентами, передбачають підготовку до глибокої діагностики технічного стану будівельних об`єктів, безпомилкове прогнозування їхньої довговічності, максимальне виявлення та використання залишкового ресурсу, відновлення та забезпечення необхідної несучої здатності конструкцій нетрадиційними засобами — без заміни і без значних затрат. Випускники, які отримали кваліфікацію за даною спеціалізацією, можуть працювати на підприємствах будівельної індустрії різних форм власності, а також на підприємствах залізничного транспорту і на інфраструктурних об`єктах України. Будівельна галузь – це найбільш потужна галузь промисловості країни, яка розвивається швидкими темпами, використовуючи сучасні технології. Саме тому до фахівців за даною спеціалізацією завжди у роботодавців є великий попит.

Для вступу на перший курс даної спеціалізації на основі атестата про повну загальну середню освіту у 2020 році, абітурієнт має при вступі на місце, що фінансується за рахунок державного бюджету скласти ЗНО та отримати сертифікати з  української мови та літератури, математики, фізики або іноземної мови.

У випадку, якщо абітурієнт подає заяву на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та/або юридичних осіб можливий наступний перелік сертифікатів: українська мова та література, історія України, географія або іноземна мова.

Галузь знань 14 Електрична інженерія

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціалізація–  Електричний транспорт

5

Найсучасніші системи наземного транспорту усього світу створені на базі електричного транспорту, який є найбільш швидким, зручним, екологічним, економічним та безпечним. Електричний транспорт сьогодні є домінуючим за обсягами пасажирських та вантажних перевезень. Електричний транспорт споживає електричну енергію, запаси якої з урахуванням новітніх технологій альтернативної енергетики є невичерпними. 

Студенти спеціалізації «Електричний транспорт» набувають знання та отримують кваліфікацію щодо конструкції, налагодження і сервісу електричних машин, апаратів, тягових перетворювачів, електронного обладнання, мікропроцесорних систем управління та діагностики. Вивчають принципи створення та налагодження систем автоматизованого керування роботою систем електроприводу – «автомашиніст».

Випускники спеціалізації «Електричний транспорт» мають переваги при працевлаштуванні в «Українській швидкісній залізничній компанії», на метрополітені, підприємствах із сервісу та експлуатації залізничного і міського електричного транспорту, ремонту та обслуговування електромобілів.

Спеціалізація «Електричний транспорт» є універсальною. Фахівець з електричного транспорту буде затребуваний і зможе працювати на будь-якому підприємстві, де є системи електроспоживання. Потребують таких фахівців також установи та підприємства, діяльність яких пов’язана з експлуатацією електричних машин та апаратів, напівпровідникових перетворювачів напруги, виробництвом електроенергії та її передачею до споживачів.

Для вступу на перший курс даної спеціалізації на основі атестата про повну загальну середню освіту у 2020 році, абітурієнт має при вступі на місце, що фінансується за рахунок державного бюджету скласти ЗНО та отримати сертифікати з  української мови та літератури, математики, фізики або іноземної мови.

У випадку, якщо абітурієнт подає заяву на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та/або юридичних осіб можливий наступний перелік сертифікатів: українська мова та література, історія України, математика або іноземна мова.

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціалізація – Автоматизовані системи технологічного зв’язку

6

У сучасну епоху інформаційних технологій розвиток телекомунікаційних послуг є таким стрімким, що з кожним роком зростає потреба у фахівцях даного профілю. Даний сектор є найсучаснішим, різноманітним і одним із найбільш зростаючих секторів економіки України. Підтвердженням цього є той факт, що за останні роки український ринок телекомунікаційних послуг збільшився більш ніж на 2 тис. операторів, що мають ліцензії на діяльність у сфері телекомунікацій, з’явилося понад 1,5 тис. нових компаній, що надають послуги з доступу до мережі Інтернет. До того ж майже 13% від середньої кількості працівників підприємств сфери послуг є фахівцями, що працюють у сфері інформаційних технологій. Від 2015 року підприємства даної галузі за динамікою приросту прямих іноземних інвестицій у нашій країні вийшли на перше місце. На перспективність даної спеціалізації вказує також те, що у 2018 році кількість абонентів мобільного зв’язку в Україні досягла 57,5 млн. користувачів, а його проникнення у країні становить 126 %.

Працевлаштування наших випускників забезпечується на підприємствах транспортної галузі, у компаніях з надання Інтернет-послуг і послуг мобільного зв’язку, на підприємствах IT-галузі.

Для вступу на перший курс даної спеціалізації на основі атестата про повну загальну середню освіту у 2020 році, абітурієнт має при вступі на місце, що фінансується за рахунок державного бюджету скласти ЗНО та отримати сертифікати з  української мови та літератури, математики, фізики або іноземної мови.

У випадку, якщо абітурієнт подає заяву на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та/або юридичних осіб можливий наступний перелік сертифікатів: українська мова та література, історія України, математика або іноземна мова.

Спеціалізація – Комп’ютерні інформаційно-керуючі системи

7

Масове впровадження інформаційних технологій на залізничному транспорті України вимагає відповідного забезпечення кадрами.

Підготовка фахівців цієї спеціалізації спрямована на вивчення питань комп’ютерних і мікропроцесорних систем залізничного транспорту, інформаційно-керуючих систем, технологічних і виробничих процесів для обслуговування пасажирів. Велика увага приділяється вивченню базових питань щодо систем забезпечення безпеки руху і діагностування обладнання, вивченню сучасних мов програмування (JavaScript, Python, Ruby, C++ тощо) за вибором студента.

Випускники університету даної спеціалізації працюють на посадах інженерів дільниць, головних інженерів, керівників дистанції, в інформаційно-обчислювальних центрах залізниць (інженер-електромеханік, інженер-програміст), у проектних і науково-дослідницьких закладах (інженер-конструктор або інженер-дослідник комп’ютерних систем управління на станціях і перегонах), а також в інших установах і відомствах галузі проектування програмних засобів, організації та побудови баз даних, мікропроцесорних пристроїв загального і спеціального призначення, розробки технічних засобів комп’ютеризованих інтегрованих систем.

Для вступу на перший курс даної спеціалізації на основі атестата про повну загальну середню освіту у 2020 році, абітурієнт має при вступі на місце, що фінансується за рахунок державного бюджету скласти ЗНО та отримати сертифікати з  української мови та літератури, математики, фізики або іноземної мови.

У випадку, якщо абітурієнт подає заяву на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та/або юридичних осіб можливий наступний перелік сертифікатів: українська мова та література, історія України, математика або іноземна мова.

Спеціалізація – Автоматика і комп’ютерні системи управління рухом поїздів

8

Випускники за даною спеціалізацією отримують фундаментальні знання та підготовку, що дозволяє займатись проектуванням і обслуговуванням систем автоматизації різних технологічних процесів. Студенти опановують принципи побудови та удосконалення сучасних інформаційно-керуючих систем, систем транспортної автоматики, основи їх експлуатації та ремонту.

У курсі дисциплін фахової підготовки вивчаються мікропроцесорні пристрої, основи комп’ютерно-інтегрованого управління, системи автоматики і телемеханіки на перегонах і станціях, системи електричної централізації, колійні датчики систем управління. Отримані знання та навички, зокрема з експлуатації і проектування сучасних систем автоматизації і керування, стануть корисними не лише у галузі залізничного транспорту, а й у інших галузях, пов’язаних з автоматизацією транспортних систем.

На випускників за даною спеціалізацією є великий попит на підприємствах Укрзалізниці, метрополітену та «Української залізничної швидкісної компанії».

Для вступу на перший курс даної спеціалізації на основі атестата про повну загальну середню освіту у 2020 році, абітурієнт має при вступі на місце, що фінансується за рахунок державного бюджету скласти ЗНО та отримати сертифікати з  української мови та літератури, математики, фізики або іноземної мови.

У випадку, якщо абітурієнт подає заяву на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та/або юридичних осіб можливий наступний перелік сертифікатів: українська мова та література, історія України, математика або іноземна мова.

ГАЛЕРЕЯ

ФАКУЛЬТЕТ У ЯСКРАВИХ ФОТОГРАФІЯХ

Gallery 5 Irsz
Gallery 1 Irsz
Gallery 2 Irsz
Gallery 11 Irsz
Gallery 9 Irsz
Gallery 3 Irsz
Gallery 4 Irsz
Gallery 6 Irsz
Gallery 10 Irsz
Gallery 12 Irsz
Gallery 7 Irsz
Sdasdsd55

КОНТАКТИ

ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ ФАКУЛЬТЕТУ ІНФРАСТРУКТУРИ І РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»,

Адреса: 03049, м. Київ, вул. Івана Огієнка, 19 (станція метро «Вокзальна»)

(044) 591-51-29

(099) 360-23-14

irsr@old.duit.edu.ua

/duit.irsz

porno escort Maltepe