Taking too long? Close loading screen.

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА АВТОМАТИКА

Кафедра «Телекомунікаційні технології та автоматика» готує бакалаврів та магістрів за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», спеціалізацією «Автоматизовані системи технологічного зв’язку». Спеціалісти цього напрямку користуються значним попитом як на підприємствах телекомунікаційної та IT-галузі, так і у підрозділах залізничного транспорту.

Майбутні фахівці цієї спеціальності отримують фундаментальні знання щодо сучасних засобів зв’язку та новітніх комп’ютерних технологій.

Фахівцю необхідно знати існуючі засоби зв’язку та автоматизації, а також вміти ними користуватися. В цьому плані на кафедрі значна частина часу приділяється вивченню сучасних засобів зв’язку та автоматизації, зокрема таких:

 • комп’ютер i його програмне забезпечення;
 • технології комп’ютерних мереж;
 • основні сучасні телекомунікаційні технології;
 • мобільний зв’язок;
 • оптичні системи передачі та сучасні системи радіозв’язку;
 • системи захисту інформації;
 • мультисервісні мережі зв’язку;
 • сучасні засоби автоматизації та безпеки на залізничному транспорті.

Історія кафедри

У 1966 році при Київській філії Харківського інституту інженерів залізничного транспорту була створена секція «Автоматики телемеханіки та зв‘язку» при кафедрі «Транспортний зв‘язок». На базі цієї секції у 1993 році  почала своє існування кафедра «Автоматика, телемеханіка, зв’язок і обчислювальна техніка», на базі якої у 2004 році  утворилася кафедра «Телекомунікаційні технології та автоматика».

З 2004 року кафедру телекомунікаційних технологій і автоматики очолює доктор технічних наук, професор Тимченко Л.І.

Підготовку бакалаврів, фахівців і магістрів здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Нині на кафедрі ТТА працює 11 штатних висококваліфікованих викладачів. З них 1 доктор наук, професор та 6 кандидатів наук, доцентів, 3 старших викладача та 1 асистент. Всі викладачі кафедри мають досвід плідної наукової роботи, який вони успішно використовують працюючи зі студентами в навчальних лабораторіях.

Для виконання навчального навантаження кафедри запрошуються провідні спеціалісти з інших інститутів та Укрзалізниці. Навчальний процес дисциплін кафедри передбачає:

 • теоретичну підготовку студентів за рахунок відвідування лекцій, самостійної роботи над рекомендованою літературою та систематичних консультацій у провідного лектора,
 • практичні заняття, включаючи самостійну роботу студентів над розрахунково-графічними та контрольними завданнями,
 • цикли лабораторних робіт з дисциплін,
 • виконання контрольних та курсових робіт, курсових проектів та індивідуальних завдань з дисциплін,
 • контрольні заходи у вигляді заліків та екзаменів, передбачених навчальними програмами дисциплін.

Для якісної організації навчального процесу кафедра телекомунікаційних технологій та автоматики має в своєму розпорядженні достатній аудиторний фонд. Його основу складають спеціалізовані лабораторії:

 • лабораторія автоматичної комутації і оперативно технологічного зв’язку,
 • лабораторія вімірювальних та радіотехнічних систем,
 • лабораторія систем передачі дискретної інформації,
 • лабораторія цифрових оптоволоконних систем передачі,
 • комп’ютерний клас,
 • лабораторія станційних пристроїв автоматики та телемеханіки,
 • лабораторія автоматики та телемеханіки.

Лабораторія комп’ютерної техніки оснащена сучасними персональними комп’ютерами, на яких встановлене спеціалізоване програмне забезпечення. При формулюванні лабораторних завдань раціонально поєднуються апаратурні методи досліджень та комп’ютерне моделювання фізичних явищ. На кафедрі в учбовому процесі задіяна сучасна «Лабораторія інформаційно-телекомунікаційних технологій на базі діючих систем волокон — оптичних  мультиплексорів і 155еі системами мультисервісного абонентського доступу НТС-1100Е».

Випускники кафедри працюють як на підприємствах телекомунікаційної та IT-галузі, так і у підрозділах залізничного транспорту, серед яких:

 • Головне управління автоматики, телемеханіки та зв’язку  Укрзалізниці;
 • Головний інформаційно-обчислювальний центр Укрзалізниці ;
 • Провайдери інтернет-послуг;
 • Київський метрополітен;
 • Інформаційно-обчислювальний центр Південно-західної залізниці;
 • Підприємства ШЧ Південно-західної залізниці;
 • Підприємства ШЧ Одеської залізниці;
 • Підприємства ШЧ Львівської залізниці;
 • Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України.

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА АВТОМАТИКА

Timchenko Tta

Тимченко Леонід Іванович

Завідувач кафедри «Телекомунікаційні технології та автоматика», д.т.н, професор

Закінчив у 1979 р. Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю електронно-обчислювальні машини.

Отримав диплом доктора технічних наук 2003 р. за спеціальністю 05.13.23 — «Системи та засоби штучного інтелекту».

Отримав диплом професора 2005 р. за кафедрою «Телекомунікаційні технології та автоматика».

На посаді  завідуючого кафедри «Телекомунікаційні технології та автоматика» з 2004 р.

Галузь наукових інтересів: системи та засоби штучного інтелекту, системи паралельно-ієрархічного оброблення зображень.

Кількість публікацій: монографій 12, статей у журналах, які входять в наукометричну базу Scopus 47, виконаних НДР, в яких був науковим керівником 6, навчальних посібників 3, авторських свідоцтв більш ніж 100,  патентів України на винахід 5, патентів на корисну модель 3. Кількість кандидатських дисертацій, які захистили під його керівництвом 9, а докторських дисертацій, у яких був науковим консультантом 1. Індекс Хірша у наукометричній базі Scopus 6, кількість цитувань 101 у 43 документах.

Виконувані НДР у останні роки:

 1. Фундаментальна держбюджетна НДР №0115U000393«Розробка нейроподібних методів паралельно – ієрархічного оброблення складних текстурних біомедичних зображень» 2015-2017 рр.
 2. Прикладна держбюджетна НДР №0115U000395 «Оптимізація методів паралельно – ієрархічного перетворення для виявлення і розпізнавання зображень малоконтрастних зашумлених динамічних об’єктів на складному фоні» 2015-2016 рр.

Основні останні публікації.

1.Timchenko L.I., Pijarski P., Zavadskiy V., Nakonechna S.S., Kokriatskaya N.I. Processing laser beam spot images using the parallel-hierarchical network for classification and forecasting their energy center coordinates // Proc. SPIE 10031, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, 1003110 (September 28, 2016); http://dx.doi.org/10.1117/12.2248878(входить в Scopus).

 1. Timchenko L.I., Kokriatskaya N.I. Poddubetskaya M.P., Smolarz A., Kalizhanova A., Luganska S. New simulation method of the parallel-hierarchical network for data processing based on network representation as a collection of number sets // Proc. SPIE  10031, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, 100314Q (September 28, 2016) (входить в Scopus).
 2. Timchenko L.I., Wójcik W., Kokriatskaya N.I., Kutaev Y, Ivasyuk I., Kotyra A., Smailova S. Architecture of the parallel hierarchical network for fast image recognition // Proc. SPIE  10031, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, 1003154 (September 28, 2016) (входить в Scopus).
 3. Timchenko L., Poplavskyi O., Kokryatskaya N., Poplavska A. Мethod for automatic assessing of the gradient filter threshold for ast processing of dynamic scenes objects. J. «Eastern-European Journal of Enterprise Technologies» VOL 5, NO 4(77) (2015). с.55-58. http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2015.51766. (входить в Scopus).
 4. Timchenko L.I., Petrovskiy N.S., Kokriatskaia N.I. «Laser beam image classification methods with the use of parallel-hierarchical networks running on a programmable logic device», J. Opt. Eng. 53(10), 103106 (Oct 27, 2014). doi:10.1117/1.OE.53.10.103106(входить в Scopus).
 5. Timchenko L., Kutayev Y., Cheporniuk S., Kokriatskaya N., Yarovyy A., Denysova A. A new approach to detection of noise-distorted signals based on the method of S-preparation Journal of IET Image Processing, Volume 8, Issue 11, November 2014, p. 627 – 638. DOI: 10.1049/iet-ipr.2013.0471, 02 May 2014(входить в Scopus).
 6. 7. Leonid I. Timchenko, Mykola S. Petrovskiy, Natalia I. Kokryatskay, and etc.»Algorithm of parallel: hierarchical transformation and its implementation on FPGA», Proc. SPIE 10445, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 104451Z (7 August 2017); doi:10.1117/12.2280906;http://dx.doi.org/10.1117/12.2280906 (входить в Scopus).
 7. 8. Leonid I. Timchenko, Natalia I. Kokryatskaya, Sergii V. Pavlov and etc.»Bio-inspired approach to multistage image processing», Proc. SPIE 10445, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 104453M (7 August 2017); doi: 10.1117/12.2280976; http://dx.doi.org/10.1117/12.2280976. (входить в Scopus).
 8. 9. Leonid I. Timchenko, Andrii A. Yarovyi, Nataliya I. Kokriatskaia and etc.»Parallel-hierarchical processing and classification of laser beam profile images based on the GPU-oriented architecture», Proc. SPIE 10445, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 104450R (7 August 2017); doi: 10.1117/12.2280975; http://dx.doi.org/10.1117/12.2280975(входить в Scopus).
 9. 10.I. Timchenko, M. Zlepko and etc.»Modified method of parallel-hierarchical network teaching based on population Coding. // Information Technology in Medical Diagnostics, CHAPTER – 3, P. 49-63 — Taylor & Francis Group, London, UK, Published by: CRC Press/Balkema, Schipholweg 107C, 2316 XC Leiden, The Netherlands, 2017 (входить до Web of Science).
 10. L.I. Timchenko, N.S. Petrovskiy, N.I. Kokryatskaya, A.A. Yarovyi and etc.»Processing laser beam images using parallel-hierarchical FPGA- based transformations. // Information Technology in Medical Diagnostics, CHAPTER – 7, P. 129-145 — Taylor & Francis Group, London, UK, Published by: CRC Press/Balkema, Schipholweg 107C, 2316 XC Leiden, The Netherlands, 2017 (входить до Web of Science).
 11. 12.I. Timchenko, N.I. Kokryatskaya, I.D. Ivasyuk and etc.»Biologically motivated approach to multistage image processing. // Information Technology in Medical Diagnostics, CHAPTER – 9, P. 169-183 — Taylor & Francis Group, London, UK, Published by: CRC Press/Balkema, Schipholweg 107C, 2316 XC Leiden, The Netherlands, 2017 (входить до Web of Science).
 12. Тимченко Л.І., Кокряцька Н.І., Герцій О.А., Петровський М.С., Степанюк Д.С. Паралельно-ієрархічні мережі для оброблення зображень. Теоретичні дослідження : монографія / Л.І. Тимченко, Н.І. Кокряцька, О.А. Герцій, М.С. Петровський, Д.С. Степанюк — Полтава: АСМІ, 2017. – 469 с.
 13. Тимченко Л.І., Кокряцька Н.І., Герцій О.А., Петровський М.С., Степанюк Д.С. Паралельно-ієрархічні мережі для оброблення біомедичних зображень та зображень плям лазерних пучків. Експериментальні дослідження : монографія / Л.І. Тимченко, Н.І. Кокряцька, О.А. Герцій, М.С. Петровський, Д.С. Степанюк — Полтава: АСМІ, 2017. – 363 с.

Дисципліни, що викладає: «Паралельно-ієрархічні системи обробки інформації». «Основи наукових досліджень». «Системний аналіз складних систем управління».» Інтелектуальна власність».

Член редакційної колегії збірника наукових праць ДЕТУТ.

Член редакційної колегії  міжнародного науково-технічного журналу Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології ВНТУ.

Член спеціалізованих вчених рад К 26.820.04, Д 26.204.01.

Має подяку Міністра транспорту та зв’язку України.

34

Кокряцька Наталія Іванівна

Докторант кафедри «Телекомунікаційні технології та автоматика», к.т.н, доцент 

Докторант кафедри «Телекомунікаційні технології та автоматика», к.т.н, доцент 

У 1973 р. закінчила Вінницький  державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика» із присвоєнням кваліфікації «учитель математики».

Отримала диплом кандидата технічних наук 2008 р. за спеціальністю 05.13.02 — «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

Отримала диплом доцента 2013 р. за кафедрою «Телекомунікаційні технології та автоматика».

Галузь наукових інтересів: паралельна обробка інформації, системи паралельно-ієрархічного оброблення зображень.

Кількість публікацій: монографій 6, статей у журналах, які входять в наукометричну базу Scopus 24, 37 статей у фахових виданнях, виконаних НДР, в яких була науковим керівником 1, та 4 НДР, в яких була відповідальним виконавцем, патентів України на винахід 2. Індекс Хірша у наукометричній базі Scopus 3, кількість цитувань 38 у 26 документах.

Виконувані НДР у останні роки:

 1. Прикладна держбюджетна тема №0115U000395 «Оптимізація методів паралельно – ієрархічного перетворення для виявлення і розпізнавання зображень малоконтрастних зашумлених динамічних об’єктів на складному фоні» 2015-2016 рр. (науковий керівник)
 2. Фундаментальна держбюджетна тема №0115U000393«Розробка нейроподібних методів паралельно – ієрархічного оброблення складних текстурних біомедичних зображень» 2015-2017 рр. (відповідальний виконавець)

Основні останні публікації.

 1. Тимченко Л.И., Наконечная С.В., Кокряцкая Н.И. Информационная технология классификации изображений пятен лазерних пучков и прогнозирования координат их энергетических центров с использовнием параллельно-иерархической сети / Электронное моделирование. 2016. Том 38 (1) с. 47-62.
 2. Тимченко Л.І., Кутаев Ю.Ф., Чепорнюк С.В., Кокряцкая Н.И., Яровой А.А. Способ обнаружения сигналов в шумах на основе метода S-препарирования для автоматических измерителей координат корреляционного типа / Электронное моделирование. 2015, Том 37 (4), с. 19-35.
 3. Тимченко Л.І., Кокряцкая Н.И., Поддубецкая М.П. Метод моделироваия параллельно-иерархической сети для обработки данных на основе построения функциональных рядов / Электронное моделирование. 2015. Том 37 (6), с. 35-48.
 4. 4. Timchenko L.I., Petrovskiy N.S., Kokriatskaia N.I. «Laser beam image classification methods with the use of parallel-hierarchical networks running on a programmable logic device», J. Opt. Eng. 53(10), 103106 (Oct 27, 2014). doi:10.1117/1.OE.53.10.103106(входить в Scopus).
 5. Leonid I. Timchenko, Mykola S. Petrovskiy, Natalia I. Kokryatskay, and etc.»Algorithm of parallel: hierarchical transformation and its implementation on FPGA», Proc. SPIE 10445, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 104451Z (7 August 2017); doi:10.1117/12.2280906;http://dx.doi.org/10.1117/12.2280906 (входить в Scopus).
 6. Leonid I. Timchenko, Natalia I. Kokryatskaya, Sergii V. Pavlov and etc.»Bio-inspired approach to multistage image processing», Proc. SPIE 10445, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 104453M (7 August 2017); doi: 10.1117/12.2280976; http://dx.doi.org/10.1117/12.2280976. (входить в Scopus).
 7. Leonid I. Timchenko, Andrii A. Yarovyi, Nataliya I. Kokriatskaia and etc.»Parallel-hierarchical processing and classification of laser beam profile images based on the GPU-oriented architecture», Proc. SPIE 10445, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 104450R (7 August 2017); doi: 10.1117/12.2280975; http://dx.doi.org/10.1117/12.2280975(входить в Scopus).
 8. L.I. Timchenko, N.S. Petrovskiy, N.I. Kokryatskaya, A.A. Yarovyi and etc.»Processing laser beam images using parallel-hierarchical FPGA- based transformations. // Information Technology in Medical Diagnostics, CHAPTER – 7, P. 129-145 — Taylor & Francis Group, London, UK, Published by: CRC Press/Balkema, Schipholweg 107C, 2316 XC Leiden, The Netherlands, 2017 (входить до Web of Science).
 9. L.I. Timchenko, N.I. Kokryatskaya, I.D. Ivasyuk and etc.»Biologically motivated approach to multistage image processing. // Information Technology in Medical Diagnostics, CHAPTER – 9, P. 169-183 — Taylor & Francis Group, London, UK, Published by: CRC Press/Balkema, Schipholweg 107C, 2316 XC Leiden, The Netherlands, 2017 (входить до Web of Science).
 10. Кокряцька Н.І. Моделі паралельно-ієрархічного перетворення: Монографія / Кокряцька Н.І. — Полтава: ТОВ «АСМІ». 2012. — 140с.
 11. Кокряцкая Н.И. Методологические аспекты формирования параллельно-иерархической сети для быстрой обработки динамических изображений. // Управляющие системы и машины. №2, 2014, с. 14-23.
 12. Тимченко Л.І., Кокряцька Н.І., Герцій О.А., Петровський М.С., Степанюк Д.С. Паралельно-ієрархічні мережі для оброблення зображень. Теоретичні дослідження : монографія / Л.І. Тимченко, Н.І. Кокряцька, О.А. Герцій, М.С. Петровський, Д.С. Степанюк — Полтава: АСМІ, 2017. – 469 с.
 13. Тимченко Л.І., Кокряцька Н.І., Герцій О.А., Петровський М.С., Степанюк Д.С. Паралельно-ієрархічні мережі для оброблення біомедичних зображень та зображень плям лазерних пучків. Експериментальні дослідження : монографія / Л.І. Тимченко, Н.І. Кокряцька, О.А. Герцій, М.С. Петровський, Д.С. Степанюк — Полтава: АСМІ, 2017. – 363 с.

Дисципліни, що викладає: «Чисельні методи та моделювання на ЕОМ». «Комп’ютерна техніка та організація обчислень».

Bilan2 Tta

Білан Степан Миколайович 

Доцент кафедри «Телекомунікаційні технології та автоматика», кандидат технічних наук

 • Закінчив Вінницький політехнічний інститут у 1984 році за спеціальністю 0606 – Електронно обчислювальні машини.
 • Отримав диплом кандидата наук у 1990 році за спеціальностями: 05.13.05 – Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем управління, 05.13.13 – Обчислювальні системи машини, комплекси та мережі.
 • Отримав диплом доцента за кафедрою «Обчислювальна техніка» у 1998 р.

Наукові інтереси: штучний інтелект, обробка та розпізнавання зображень, комп’ютерна графіка, захист інформації, клітинні автомати

Кількість публікацій: монографій – 3; статей – 75; навчальних посібників – 5; виступів на конференціях – 63; кількість виконаних НДР – 4; патентів на корисну модель – 16; свідоцтва на авторські твори (комп’ютерні програми) – 28; членство у дисертаційних радах – 1; кількість дисертацій, які захистили під керівництвом Білана С.М. – 4; Індекс Хірша – 1; кількість статей у базах даних Scopus, WOS – 8;

Основні дисципліни, що викладає: «Захист інформації у телекомунікаційних системах», «Теорія автоматичного управління», «Теорія електричного зв’язку», «Системи передачі даних», «Автоматизація вимірювань та технічна діагностика у системах передачі»

Методична діяльність

Навчальні посібники:

 1. Кожем’яко В.П., Тимченко Л.І., Білан С.М., Поплавський А.В. Паралельні обчислювальні методи та засоби пірамідальної обробки інформації.- Навчальний посібник – Київ: ІСДО — 1994 р.-253 с.
 2. Білан С.М., Коваль Д.М. Засоби машинної графіки. — Навчальний посібник, Вінниця, ВДТУ — 2000 р.- 119 с.
 3. О.І. Стасюк. Білан С.М., І.М. Шварц, Л.І. Тимченко. — Захист інформації в цифрових системах зв’язку: Навч. Посібник. – 123с.
 4. Білан С.М., Танигін Ю.І. електрорадіовимірювання. Навчальний посібник.- К.: ДЕТУТ,2010 – 156 с.
 5. Білан С.М. Захист інформації у телекомунікаційних системах.- К.: ДЕТУТ,2015 – 99 с.

Список останніх публікацій

 1. Stepan Belan, Sergey Yuzhakov. A Homogenous Parameter Set for Image Recognition Based on Area. // Computer and Information Science; Vol. 6, No. 2; 2013,- P.93-102 ISSN 1913-8989 E-ISSN 1913-8997. Published by Canadian Center of Science and Education. doi:10.5539/cis.v6n2p93. ISSN 1913-898 (http://ccsenet.org/journal/index.php/cis/article/view/26008/16051).
 2. Stepan Belan, Nikolay Belan. Use of Cellular Automata to Create an Artificial System of Image Classification and Recognition./ ACRI2012, LNCS 7495, pp. 483-493, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012. (http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-33350-7_50#page-1)
 3. N. Belan. Specialized cellular structures for image contour analysis. Cybernetics and Systems Analysis. Volume 47, Issue 5, P. 695–704 (2011), doi: 10.1007/s10559-011-9349-8. http://link.springer.com/article/10.1007/s10559-011-9349-8
 4. N. Belan, R. L. Motornyuk. Extraction of characteristic features of images with the help of the radon transform and its hardware implementation in terms of cellular automata. Cybernetics and Systems Analysis. Volume 49, Issue 1, P. 7-14 (2013), doi: 10.1007/s10559-013-9479-2. http://link.springer.com/article/10.1007/s10559-013-9479-2
 5. Stepan Belan, Nikolay Belan. Temporal-Impulse Description of Complex Image Based on Cellular Automata.//PaCT2013, LNCS.- 2013.- Vol. 7979.- Springer-Verlag Berlin Heidelberg.- pp. 291-295, — 10.1007/978-3-642-39958-9_27. (http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-39958-9_27#page-1
 6. Belan Stepan, Yuzhakov Sergey. Machine Vision System Based on the Parallel Shift Technology and Multiple Image Analysis //Computer and Information Science, Published by Canadian Center of Science and Education – Vol 6, No 4, 2013 – p.115-124. doi:10.5539/cis.v6n4p115. ISSN 1913-898 , (http://ccsenet.org/journal/index.php/cis/article/view/30739/18106 ).
 7. Stepan Bilan, Ruslan Motornyuk, Sergii Bilan. Method of Hardware Selection of Characteristic Features Based on Radon Transformation and not Sensitive to Rotation, Shifting and Scale of the Input Images// Advances in Image and Video Processing, Vol 2, No 4 (2014), P. 12-23, UK, DOI: 10.14738/aivp.24.392, ISSN 2054-7412, (URL: http://dx.doi.org/10.14738/aivp.24.392).
 8. Stepan Bilan. Models and hardware implementation of methods of Pre-processing Images based on the Cellular Automata.- Advances in Image and Video Processing, Vol 2, No 5 (2014), P. 76-90, ISSN 2054-7412, DOI: 10.14738/aivp.25.561, URL: http://dx.doi.org/10.14738/aivp.25.561.
 9. Stepan Bilan, Sergey Yuzhakov, Sergii Bilan. Saving of Etalons in Image Processing Systems Based on the Parallel Shift Technology.- Advances in Image and Video Processing, Vol 2, No 6 (2014), P. 76-90, DOI: 10.14738/aivp.26.772, ISSN 2054-7412, URL: http://dx.doi.org/10.14738/aivp.26.772.
 10. Stepan Bilan, Mykola Bilan, Sergii Bilan. Application of Methods of Organization of Cellular Automata to Implement Devices of Forming Pseudorandom Sequences. — Information Technology & Computer Science Abstracts 11th Annual International Conference on Information Technology & Computer Science, 18-21 May 2015, Athens, Greece Edited by Gregory T. Papanikos – С. 17-18. ISBN: 978-618-5065-93-5.
 11. Bilan, S., Bilan, M., Motornyuk, , Bilan, A., Bilan, S. (2016). Research and Analysis of the Pseudorandom Number Generators Implemented on Cellular Automata, WSEAS TRANSACTIONS on SYSTEMS, Volume 15, 275 — 281. http://www.wseas.org/multimedia/journals/systems/2016/a585802-072.pdf
 12. Stepan Bilan. Formation Methods, Models, and Hardware Implementation of Pseudorandom Number Generators: Emerging Research and Opportunities.- (2017).- IGI Global, USA.- P. 301. https://www.igi-global.com/book/formation-methods-models-hardware-implementation/178719.
 13. Stepan Bilan, Mykola Bilan, Ruslan Motornyuk, Andrii Bilan and Sergii Bilan. Designing of the Pseudorandom Number Generators on the Basis on Two-Dimensional Cellular Automata.- Applied Physics, System 60 Science and Computers. Proceedings of the 1st International 62 Conference on Applied Physics, System 63 Science and Computers (APSAC2016), 64 September 28–30, Dubrovnik, Croatia. Lecture Notes in Electrical Engineering. Volume 428. Springer International Publishing AG, P. 137-143. DOI 10.1007/978-3-319-53934-8_3. https://www.springerprofessional.de/en/designing-of-the-pseudorandom-number-generators-on-the-basis-of-/13318374.
 14. Stepan Bilan, Mykola Bilan, Sergii Bilan. Research of the method of pseudo-random number generation based on asynchronous cellular automata with several active cells.- MATEC Web of Conferences, — Vol. 125,- 02018 (2017), — P. 1-6. https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2017/39/matecconf_cscc2017_02018.pdf.
 15. Stepan Bilan, Mykola Bilan, Sergii Bilan. Research of the Influence of the local Transition Function on the Formation of a New Active Cell in the PRNG Based on ACA.- WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE and APPLICATIONS. — Volume 14, 2017. – pp. 167-173. http://www.wseas.org/multimedia/journals/information/2017/a365909-081.pdf.
 16. Bilan, M. Bilan, S. Bilan: Novel pseudorandom sequence of numbers generator based cellular automata. Information Technology and Security. Vol. 3(1), 38-50 (2015). http://its.iszzi.kpi.ua/article/view/57710/53950.
 17. Stepan Bilan, Andrii Demash. High performance encryption tools of visual information based on cellular automata. — Information Technology and Security. — 2016. — Vol. 4, № 1(6). — С. 62-75. http://its.iszzi.kpi.ua/article/view/96020/91453.
 18. Bilan. Optoelectronic methods and devices realization of human information transform function. — SPIE Proceedings. – 2001. – Vol. 4425. – Wasington, USA. – pp. 59–62.
 19. Kozhemyako, S. Bilan, I. Savaliuk. Optoelectronic self-regulation neural system for treatment of vision information. — SPIE Proceedings, Wasington, USA – Vol/3055 – P.120-126.
 20. Білан С.М. Застосування САПР WEBPACK ISE фірми XILINX для проведення лабораторних занять з дисципліни «Теорія електричного зв’язку». Збірник тез науково-методичної конференції Університету «Реформування вищої школи: актуальний стан і проблеми». − К.: ДЕТУТ, 2015.- C. 53.
 21. Білан С.М., Білан М.М., Білан А.М., Колочун О.О. комп’ютерна програма для стеганографічного приховування повідомлень на основі контейнерів, що подані файлами зображень, спотворених шумом «Стеганография и криптография».- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 588032 від 06.01.2015 р.
 22. Білан С.М., Білан М.М., Білан А.М., Красножон О.В. Комп’ютерна програма для моделювання потокового шифрування та дешифрування повідомлень зі вставкою додаткових біт.- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 588033 від 06.01.2015 р.
 23. Білан С.М., Моторнюк Р.Л. Комп’ютерна програма для формування псевдовипадкових послідовностей чисел та псевдовипадкових бітових послідовностей на основі клітинних автоматів з гексагональним покриттям «HexRND».- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58627 від 13.02.2015 р.
 24. Білан С.М., Білан М.М., Білан А.М., Білан С.С. Комп’ютерна програма для моделювання процесу генерації псевдовипадкових послідовностей біт на основі клітинних автоматів із зворотнім зв’язком.- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58628 від 13.02.2015 р.
 25. Білан С.М., Білан М.М., Білан А.М., Костирев Р.М. Комп’ютерна програма для стеганографічного приховування повідомлень на основі аудіо та відео контейнерів.- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 59325 від 16.04.2015 р.
 26. Білан М.М., Моторнюк Р.Л., Білан А.М., Білан С.С. Генератор псевдовипадкових бітових послідовностей на основі клітинного автомата.- Патент України на корисну модель № 98503, Бюл. № 8 від 27.04.15 р.
 27. Мохор В.В., Білан С.М., Демаш А.А. Спосіб засекречування відеоінформації.- Патент України на корисну модель № 99465, Бюл. № 11 від 10.06.2015 р.
 28. Білан С.М., Білан С.С., Демаш А.А., Катеринич Н.В. Пристрій біометричної ідентифікації особистості по почерку роботи на клавіатурі.- Патент України на корисну модель № 100843, Бюл. № 10 від 10.08.2015 р.
 29. Білан С.М., В.Л. Ліщук, Ю.М. Конончук. цифровий пристрій для вимірювання відношень амплітуд імпульсів.- Патент України на корисну модель № 100844, Бюл. № 10 від 10.08.2015 р.
 30. Білан С.М., Левчук О.І. Комп’ютерна програма моделювання процесу генерації псевдовипадкових послідовностей “Generator_PVP_L”. — Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 66686 від 18.07.2016.
 31. Білан С.М., Білан С.С., Піневич Т.О., Голуб Л.М. Комп’ютерна програма для для схемотехнічної реалізації основних блоків клітинного автомату, щодо побудови генератора псевдовипадкових бітових послідовностей.- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 63997 від 09.02.2016 р.
 32. Білан С.М., Южаков С.В. Комп’ютерна програма для виділення контуру зображень на основі технології паралельного зсуву.- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 66685 від 18.07.2016.
 33. Білан С.М. Білан М.М. Білан С.С., Кашенцева І.І. Комп’ютерна програма для обчислення лінійної складності коду за методом Берлекампа-Месі».- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 64892 від 13.04.2016.
 34. Білан С. М., Демаш А. А., Іваськів Т. В. Система біометричної ідентифікації особистості з довільною ключовою послідовністю. — Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 28. — К.:ДЕТУТ, 2016. — С. 170-176.
 35. Білан С.М., Левчук О.І. Дослідження генератора псевдовипадкових чисел на основі асинхронного клітинного автомату. — Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системи і технології», 2017. 30.- С. 184-190.
 36. Білан С.М., Демчук Р.М. Комп’ютерна програма для схемотехнічної реалізації модуля комутації та часового розподілу трьох каналів на приймальній стороні системи передачі даних.- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 71605 від 24.04.2017.
 37. Білан С.М., Білан М.М., Скородід І.І. Шарапанюк Р.М. Комп’ютерна програма для виділення ізольованих клітин в зображенні.- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 71606 від 24.04.2017
 38. Білан С.М. Пристрій для визначення одиниць (нулів) у двійковому коді.- Корисна модель № 120363, Бюл. № 20 від 25.10.2017 р.
 39. Білан С.М., Моторнюк Р.Л. Комп’ютерна програма для формування псевдовипадкових послідовностей чисел та псевдовипадкових бітових послідовностей на основі клітинних автоматів з гексагональним покриттям та з неоднорідними клітинами «HexRND2».- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 75262 від 07.12.2017
Sayapina Tta

Саяпіна Інна Олександрівна

Cтарший викладач кафедри ТТА, кандидат технічних наук

У 2011 році з відзнакою закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Автоматика та автоматизація на транспорті». Після закінчення працювала асистентом кафедри «Електротехніка та електричні машини»;

2011 — 2014 рр. – навчалась на денній формі аспірантури УкрДАЗТ;

З 2014 року працює на посаді старшого викладача кафедри «Телекомунікаційні технології та автоматика» Державного економіко-технологічного університету транспорту;

У 2017 році захистила дисертацію за темою «Удосконалення методів і засобів підвищення завадостійкості тональних рейкових кіл», здобувши ступінь  кандидата технічних наук зі спеціальності 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Галузь наукових інтересів: засоби підвищення завадостійкості колійних датчиків; технології організації комп’ютерних мереж та передачі даних.

Кількість наукових публікацій: 22 наукові праці, у тому числі 8 наукових статей (з них 5 – без співавторів) у фахових виданнях, затверджених МОН України, з яких 5 включені до міжнародних наукометричних баз, 2 патенти на винахід, 1 патент на корисну модель та 12 тез доповідей на наукових конференціях.

Дисципліни, що викладає:

 • «Мікропроцесорна техніка»
 • «Основи комп’ютерно-інтегрованого управління»
 • «Телекомунікаційні технології»
 • «Системи залізничної автоматики»
Nakonechnaya Tta

Наконечна Світлана Вячеславівна

Cтарший викладач кафедри ТТА, кандидат технічних наук

У 2010 році з відзнакою закінчила Державний економіко-технологічний університет транспорту за спеціальністю «Комп’ютерні інформаційно-керуючі системи».

У 2015 році отримала диплом кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.23 — «Системи та засоби штучного інтелекту».

Галузь наукових інтересів: обробка та розпізнавання зображень, штучний інтелект.

Кількість наукових публікацій: автор 22 наукових праць: 8 опубліковано у фахових наукових виданнях (3 – одноосібні); 1 праця опублікована у журналі науково-періодичного видання іншої держави; 1 праця – у міжнародному науковому журналі; свідоцтво на авторський твір (комп’ютерна програма) – 1; 11 праць – у матеріалах міжнародних та науково-практичних конференцій, з них 3 праці входить до наукового видання іноземної держави, включеного до наукометричної бази даних Scopus.

Дисципліни, що викладає:

 • “Пристрої приймання та обробки сигналів у засобах зв’язку”
 • “Інформаційні технології математично — статистичної обробки даних”
 • “Електроніка та мікросхемотехніка”

Методична діяльність:

 1. Наконечна С.В., Пасічник Л.П. Системи мобільного зв’язку: Метододичні вказівки до виконання лабораторних робіт. К.: ДЕТУТ, 2013 р. – 93 с.
 2. Наконечна С.В. Електроніка і мікросхемотехніка (Частина I): Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 52 с.
 3. Наконечна С.В. Електроніка і мікросхемотехніка (Частина II): Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 57 с.
 4. Герцій О.А., Наконечна С.В., Шевченко О.В. Технічна експлуатація телекомунікаційних систем: Методичні вказівки щодо виконання лабораторних і контрольних робіт та організації самостійної роботи для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 44 с.
 5. Герцій О.А., Наконечна С.В. Автоматична комутація на мережах зв’язку: Методичні вказівки щодо виконання лабораторних і контрольних робіт та організації самостійної роботи для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 73 с.

Список останніх публікацій:

 1. Яровий А.А. Н.І. Кокряцька, С.В. Наконечна, М.С. Матейчук, Т.Д. Польгуль Аналіз обчислювальної складності GPU-орієнтованих паралельно-ієрархічних обчислювальних систем та оцінювання продуктивності їх апаратного забезпечення // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технології. – Вінниця: ВНТУ,  – №1 (27). – С. 18-25.
 2. Тимченко Л.И., Наконечная С.В., Яровой А.А. Параллельно-иерархические сети на основе кластерной CPU-ориентированной аппаратной платформы // Современный научный вестник. Серия: Современные информационные технологи. – Белгород: ООО «Руснаучкнига», 2014. – №8 (204). – С. 50-56.
 3. Тимченко Л.И. А.А. Яровой, С.В. Наконечная, Н.И. Кокряцкая Принципы организации многоуровневых параллельно-иерархических сетей // XVI Всероссийская научно-техническая конференция «Нейроинформатика-2014» с международным участием: Сборник научных трудов. В 3-х частях. Ч. 2., 27-31 января 2014 г. – М.: НИЯУ МИФИ, 2014. – С. 138-147.
 4. Наконечна С.В. Здатність штучного інтелекту до самосвідомості та мислення // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія: Транспортні системи і технології. – К.: ДЕТУТ, 2015. – Вип. 26-27. – С. 223-231.
 5. Тимченко Л.И., Наконечная С.В., Кокряцкая Н.И. Информационная технология классификации изображений пятен лазерных пучков и прогнозирования координат их энергетических центров с использованием параллельно-иерархической сети // Электронное моделирование. – 2016. – Т. 38. № 1. – С. 47-62.
 6. Leonid I. TimchenkoPaweł PijarskiVladislav ZavadskiySvitlana S. NakonechnaNataliya I. Kokriatskaya. Processing laser beam spot images using the parallel-hierarchical network for classification and forecasting their energy center coordinates / Proc. SPIE 10031, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, 1003110 (September 28, 2016); doi:10.1117/12.2248878
 7. Leonid TimchenkoAndrii YarovyiNataliya KokriatskayaSvitlana NakonechnaLudmila Abramenko,Tomasz ŁawickiPiotr PopielLaura Yesmakhanova. The method of parallel-hierarchical transformation for rapid recognition of dynamic images using GPGPU technology / Proc. SPIE 10031, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, 1003155 (September 28, 2016); doi:10.1117/12.2249352
Dzyn

Дзян Олександр Сергійович

Доцент кафедри ТТА, Кандидат наук, Доцент

Народився 17.08.1954 року

Вища освіта Дзяна О.С.

— 01.09.1971 — 26.06.1976 Закінчив Київський державний унiверситет iм.Т.Г.Шевченка, радiофiзичний факультет по спеціальності «Радіофізика та електроніка». Отримав кваліфікацію «Радіофізик, інженер — дослідник»

Наукові ступені Дзяна О.С.

— 15.02.1990 — 20.06.1990 Захистив дисертацiю на здобуття наукового ступеня «Кандидат технічних наук» по спецiальностi «05.27.01 — Твердотільна електроніка, мікроелектроніка» на тему «Исследование закономерностей и разработка процессов плазмохимического травления кремнийсодержащих материалов в технологии СБИС»

Науковi звання Дзяна О.С.

— 16.12.2004 — 16.12.2004 Отримав вчене звання «Доцент» по кафедри «Фiзика i електротехнiка»

Кар`єрний рух Дзяна О.С.

— 01.09.1971 — 16.06.1976 Навчання на радiофiзичному факультетi Київського державного унiверситету iм.Г.Г.Шевченка
— 09.09.1976 — 12.04.1982 Інженер Київського виробничого об`єднання «Кристал»
— 12.04.1982 — 23.04.1986 Старший інженер Київського виробничого об`єднання «Кристал»
— 23.04.1986 — 09.04.1991 Провідний інженер Київського виробничого об`єднання «Кристал»
— 09.04.1991 — 12.10.1992 Старший науковий співробітник Київського виробничого об`єднання «Кристал»
— 12.10.1992 — 01.06.1996 Начальник лабораторії №793 Науково — виробничого обє`днання «Мікропроцесор»
— 01.09.1996 — 01.07.1997 Директор філіала «Технологія кремнієвих приладів та ІС» Науково — виробничого обє`днання «Мікропроцесор»
— 01.07.1997 — 21.06.2002 Начальник відділу №790 Науково — виробничого обє`днання «Мікропроцесор»
— 25.06.2002 — 31.08.2018 Доцент кафедри фізики та електротехніки нині Київського інституту залізничного транспорту Державного університету інфраструктури і технологій

Навчальні дисципліни, що читає Дзян О.С.

— 01.09.2017 — 30.06.2018 Фізика та теоретичні основи електротехніки
— 01.09.2017 — 30.06.2018 Електротехніка та електромеханіка
— 01.09.2017 — 30.06.2018 Теоретичні основи електротехніки (ТОЕ)
— 01.09.2017 — 30.06.2018 Теорія лінійних електричних кіл (ТЛЕК)

Актуальні навчально — методичні розробки Дзяна О.С.

— Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи з електрики та постійного струму Дзян О.С. ДЕТУТ 2017 47
— Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи з електромагнетизму Дзян О.С. ДЕТУТ 2017 51
— Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи із теоретичної електротехніки Дзян О.С. ДЕТУТ 2017 22
— Методичнi вказiвки до виконання лабораторних робiт з електротехнiчного практикуму ДЕТУТ 2017
— Завдання та методичні вказівки до РГР та контрольних робіт із теоретичної електротехніки на тему «Перехідні процеси в лінійних електричних колах» Дзян О.С., Явецький О.О. ДЕТУТ 2017
— Методичнi вказiвки до самостiйного вивчення електротехнiки ДЕТУТ 2017

Головні наукові здобутки Дзяна О.С.

— Математическая модель радиальной неравномерности обработки пластин при ПХТ слоев кремния(поликремния) в диодном реакторе Дзян О.С. Электронная техника. Сер.№3 — 1989 стр.31-34
— Влияние ионной бомбардировки в процессе ПХТ на точность травления технологических слоев СБИС Багрій І.П. Дзян О.С. Микроэлектроника — 1987 стр.262
— Особенности формирования микрорельефа в пленочных структурах плазмохимическим травлением Дзян О.С. Электронная техника. Сер.№7 — 1988 стр.28-31
— Плазменное травление силицидов и полицидов тугоплавких Дзян О.С. Вербицький В.Г. Киев: Ин-т кибернетики им.В.М. Глушкова АН УССР Кибернетика — 1984 стр.25-29.

Muravev

Муравйов Володимир Михайлович

Доцент кафедри ТТА, Кандидат наук

Народився 27.03.1972 року.

Вища освіта Муравйова В.М.

— 01.09.1990 — 30.06.1995 Закінчив Київський державний унiверситет iм.Т.Г.Шевченка, фiзичний факультет по спеціальності «Теоретична фізика». Отримав кваліфікацію «Фізик. Викладач»

Наукові ступені Муравйова В.М.

— 08.10.2003 Захистив дисертацiю на здобуття наукового ступеня «Кандидат фізико — математичних наук» по спецiальностi «01.04.07 — Фізика твердого тіла» на тему «Солітон-магнонне розсіювання і динаміка топологічних солітонів в двовимірних феромагнетиках»

Кар`єрний рух Муравйова В.М.

— Навчання на фiзичному факультетi Київського державного унiверситету iм.Г.Г.Шевченка
— Навчання в аспірантурі фiзичного факультету Київського державного унiверситету iм.Т.Г.Шевченка
— Робота в Інститутуті металофізики Національної академії наук України
— Викладач фізики Державного університету телекомунікацій
— Викладач фізики Державного університету інфраструктури і технологій

Навчальні дисципліни, що читає Муравйов В.М.

— 01.09.2017 — 30.06.2018 Фізика
— 01.09.2017 — 30.06.2018 Фізика, електротехніка та електромеханіка
— 01.09.2017 — 30.06.2018 Фізика та прикладна електротехніка
— 01.09.2017 — 30.06.2018 Фізика та теоретичні основи електротехніки

Актуальні навчально — методичні розробки Муравйова В.М.

— Завдання та метдичні вказівки до самостійної роботи з фізичної оптики Муравйов В.М. ДЕТУТ 2017 37
— Завдання та метдичні вказівки до самостійної роботи з квантової фiзики Муравйов В.М. ДЕТУТ 2017 22
— Лабораторні роботи з фізичної механіки Муравйов В.М. ДЕТУТ 2017
— Лабораторні роботи з фізики та термодинаміки Муравйов В.М. ДЕТУТ 2017
— Лабораторні роботи з електрики та постійного електричного струму Муравйов В.М. ДЕТУТ 2017
— Лабораторні роботи з електромагнетизму Муравйов В.М. ДЕТУТ 2017
— Лабораторні роботи з фізичної оптики Муравйов В.М. ДЕТУТ 2017
— Лабораторні роботи з квантової фіхики Муравйов В.М. ДЕТУТ 2017
— Квантовая и атомная физика Кулиш В.В., Кузнецова Е.Я., Кондратенко П.А., Соловьев А.Н., Денисов Э.С., Гоженко В.В., Кулишенко В.М., Пастушенко С.Н., Максимюк В.А., Нетреба Ж.Н., Бородий И.А., Муравьев В.М. К.: НАУ 2014 368

Головні наукові здобутки Муравйова В.М.

— Магнитные вихри в наноструктурах как перестраиваемый источник магнитного поля со сверхвысоким градиентом Муравйов В.М. 2010 т.32 стор.711 — 735
— Vortex ground states for small arrays of magnetic particles with magnetic coupling S.A. Dzian, A. Yu. Galkin, B.A. Ivanov, V.E. Kireev, and V.M. Muravyov Phys.Rev. B, 2013 v.87 p. 184404 — 184412
— Шумовые характеристики МДП-транзисторов и фототранзисторов Зингаева Е. И., Зуев В.А., Морозова С. В., Муравьев. Системи управління, навігації та зв`язку — 2017
— Низькочастотний шум генератора на діоді Ганна Зенів І. О., Зінгаєва О.І., Манько О.О., Муравйов В.М. Комунікаційні та інформаційні технології — 2017

Polishyk

Поліщук Сергій Іванович 

Старший викладач кафедри ТТА

Народився 01.04.1954 року.

Вища освіта Поліщука С.І.

— 01.09.1971 — 31.05.1977 Закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут по спеціальності «Електронні прилади». Отримав кваліфікацію «Інженер електронної техніки»

Кар`єрний рух Поліщука С.І.

— 01.09.1971 — 30.01.1977 Навчання на фкультету елетронної техніки Київського політехнічного інституту
— 01.02.1977 — 31.08.1986 Інженер 1-ї категорії Інституту фізики Академії наук України
— 01.09.1986 — 31.08.1988 Інженер — конструктор 1-ї категорії Інституту хімії поверхні Академії наук України
— 01.09.1988 — 31.08.2001 Робота в комерційних структурах м.Київ
— 01.09.2001 — 31.08.2002 Завідувач лабораторією нині Київського інституту залізничного транспорту Державного університету інфраструктури і технологій
— 01.09.2002 — 31.08.2018 Старший викладач нині Київського інституту залізничного транспорту Державного університету інфраструктури і технологій

Навчальні дисципліни, що читає Поліщук С.І.

— 01.09.2017 — 30.06.2018 Фізика та прикладна електротехніка
— 01.09.2017 — 30.06.2018 Електричні машини
— 01.09.2017 — 30.06.2018 Електротехніка та електричні вимірювання
— 01.09.2017 — 30.06.2018 Електротехніка та електропостачання
— 01.09.2017 — 30.06.2018 Теорія електричних машин

Актуальні навчально — методичні розробки Поліщука С.І.

— Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи з фізичної механіки Поліщук С.І. ДЕТУТ 2017 44
— Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи з молекулярної фізики та термодинаміки ДЕТУТ 2017 40
— Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи із загальної електротехніки Поліщук С.І. ДЕТУТ 2017
— Методичні вказівки та контрольні завдання з електротехніки та електричних вимірювань Поліщук С.І. ДЕТУТ 2017 38
— Методичні вказівки та контрольні завдання з електротехніки та електропостачання Поліщук С.І. ДЕТУТ 2017
— Електротехніка та електропостачання (Конспект лекцій) Поліщук С.І. ДЕТУТ 2017 38.

Chepirko

Чепілко Микола Михайлович

Професор кафедри ТТА, Доктор наук, Професор

Народився 27.03.1950 року в м.Бориспіль Київської області Української РСР (нині Україна). (Див. енциклопедію https://prabook.com/web/nikolai_mikhailovich.chepilko/343964)

Вища освіта Чепілко М.М.

— 01.09.1971 — 31.05.1976 Закінчив Київський державний унiверситет iм.Т.Г.Шевченка, радiофiзичний факультет по спеціальності «Радіофізика та електроніка». Отримав кваліфікацію «Радіофізик, інженер — дослідник»

Наукові ступені Чепілко М.М.

— 01.09.1981 — 15.01.1881 Захистив дисертацiю на здобуття наукового ступеня «Кандидат фізико — математичних наук» по спецiальностi «00.00.00 — Радиофизика, включая квантовую радиофизику» на тему «Вопросы линейной и нелинейной кристаллооптики объемных и повнрхностных поляритонов»
— 15.05.2004 — 01.09.2004 Захистив дисертацiю на здобуття наукового ступеня «Доктор фізико — математичних наук» по спецiальностi «01.04.02 — Теоретична физика» на тему «Квантові солітони і суперсиметричні ферміони»

Науковi звання Чепілко М.М.

— 20.05.2005 — 20.05.2010 Отримав вчене звання «Доцент» по кафедрі «Фiзика i електротехнiка»
— 20.10.2011 — 20.10.2010 Отримав вчене звання «Професор» по кафедрі «Фiзика i електротехнiка»

Кар`єрний рух Чепілко М.М.

— 05.12.1968 — 27.12.1970 Служба в рядах Радянської армії
— 01.09.1971 — 31.05.1976 Студент радіофізичного факультету Київського державного кніверситету ім.Т.Г.Шевченка
— 16.10.1976 — 16.10.1979 Аспірант радіофізичного факультету Київського державного кніверситету ім.Т.Г.Шевченка
— 17.10.1979 — 14.10.1986 Молодший науковий співробітник Інституту фізики Академії наук України
— 15.10.1986 — 14.10.1991 Науковий співробітник Інституту фізики Академії наук України
— 10.09.1990 — 27.12.1995 Запрошений науковий співробітник Університету Хоккайдо (Японія, по 4 місяці на рік)
— 24.05.1991 — 14.10.1995 Старший науковий співробітник Інституту фізики Академії наук України
— 15.10.1995 — 05.12.1996 Провідний науковий співробітник Інституту фізики Академії наук України
— 06.12.1996 — 31.08.1997 Професор кафедри фізики і електротехніки
— 01.09.1997 — 31.08.2019 Завідувач кафедри фізики і електротехніки

Нагороди та подяки Чепілко М.М.

— 10.04.1970 — 19.04.2018 Медаль «За воинскую доблесть» За безупречное несение боевого дежурства по охране воздушных рубежей СССР. Министерство обороны СССР

Навчальні дисципліни, що читає Чепілко М.М.

— 01.09.2017 — 30.06.2018 Фізика
— 01.09.2017 — 30.06.2018 Фізика, електротехніка та електромеханіка
— 01.09.2017 — 30.06.2018 Фізика та прикладна електротехніка
— 01.09.2017 — 30.06.2018 Фізика та теоретичні основи електротехніки

Актуальні навчально — методичні публікації Чепілко М.М.

— Фізична механіка Чепілко М.М. ДЕТУТ 2017 195
— Молекулярна фізика і термодинаміка Чепілко М.М. ДЕТУТ 2017 103
— Електрика та постiйний електричний струм Чепілко М.М. ДЕТУТ 2017 96
— Основи електромагнетизму Чепілко М.М. ДЕТУТ 2017 84
— Коливання, хвилi та оптичнi явища Чепілко М.М. ДЕТУТ 2017 190
— Основи квантової фiзики Чепілко М.М. ДЕТУТ 2017 47

Головні наукові публікації Чепілко М.М.

— Теория суперсимметричных фермионов и гравиэлектромагнетизма Чепилко Н.М. Ядерная физика — 1989 т.50 с.870-875
— Particle-like solitons caused by supersymmetry Chepilko N.M., Fujii K., Romanenko A.V. Ukrainian Journal of Physics — 1999 v.44 p.15-23
— Scale symmetry of quantum soliton Chepilko N.M., Fujii K., Kobushkin A.P. Phys. Rev. D — 1991 v.44 p.3249-3253
— Geometrically induced gauge structure on manifolds embedded in a higher dimansional space Chepilko N.M., Fujii K., Ogawa N., Uchiyama S. Internationl Journal of Modern Physics A — 1997 29 p.5235-5277
— Сферически — симметричные електростатические солитоны клейн — гордоновского и дираковского полей Чепилко Н.М., Костюк А.П. Ядерная физика — 1993 т.53 с.249-264
— Geometrical approach to the nonlinear sigma-model Chepilko N.M., Fujii K., Kobushkin A.P. 1Phys. Rev. D — 991 v.43 p.2391-2395
— Quantum mechanics on Riemannian Manifolds in Schwinger’s Quantization Approach. Part 1 Chepilko N.M. & Romanenko A.V. Europ. Phys. Journal — 2001 v.21 p.269-381
— Quantum mechanics on Riemannian Manifolds in Schwinger’s Quantization Approach. Part 2 Chepilko N.M. & Romanenko A.V. Europ. Phys. Journal — 2001 v.21 p.587-595
— Quantum mechanics on Riemannian Manifolds in Schwinger’s Quantization Approach. Part 3 Chepilko N.M. & Romanenko A.V. Europ. Phys. Journal — 2001 v.21 p.757-767
— Quantum mechanics on Riemannian Manifolds in Schwinger’s Quantization Approach. Part 4 Chepilko N.M. & Romanenko A.V. Europ. Phys. Journal — 2001 v.22 p.601-611

Із більш детальним списком та змістом наукових робіт, опубликованіх в фахових міжнародних журналах можна ознайомитись в наукометричній базі даних «Google scholar» https://scholar.google.com/scholar?start=0&q=author:»n+chepilko»+OR+author:»н+м+чепилко»&google_abuse=GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION%3DID%3D39eb08be791e3553:TM%3D1524130300:C%3Dr:IP%3D109.237.81.58-:S%3DAPGng0tnCAkXyCD_-83OVoLahAIwAVyvlQ%3B+path%3D/%3B+domain%3Dgoogle.com%3B+expires%3DThu,+19-Apr-2018+12:31:40+GMT

Кандидат в майстри спорту СРСР з альпінізму, інструктор з альпінізму. З 1977 р. по 2002 р. в складі спортивних команд ДСС «Спартак» м.Києва пройшов біля 100 альпіністських маршрутів в горах Кавказу, Тянь-Шаню та Паміру. Чотири із них занесено до історії Радянського альпінізму http://alp.org.ua/?p=73788.

Unnamed File

Явецький Олександр Олександрович 

Старший викладач кафедри ТТА

Народився року у 1945 році.

Вища освіта Явецького О.О.

— 01.09.1967 — 30.05.1972 Закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут по спеціальності «Радіотехніка». Отримав кваліфікацію «Радіоінженер»

Кар`єрний рух Явецького О.О.

— 06.01.1965 — 14.12.1967 Служба в лавах Радянської армії
— 13.02.1968 — 15.09.1970 Наладчик РЕА СКБ «Радіоприлад» ім.С.П.Корольова
— 01.09.1968 — 30.06.1972 Навчання на радіотехнічному факультеті Київського політехнічного інституту
— 16.09.1970 — 23.11.1972 Інженер СКБ «Радіоприлад» ім.С.П.Корольова
— 27.11.1972 — 01.03.1978 Інженер — конструктор 2-ї категорії Київського науково — дослідного інституту мікроприладів
— 01.03.1978 — 25.12.1984 Начальник лабораторії наково — виробничого обєднання «Кристал»
— 01.01.1984 — 31.12.1993 Начальник лабораторії Київського науково — дослідного інституту мікроприладів
— 01.01.1994 — 31.12.2002 Начальник відділу Київського науково — дослідного інституту мікроприладів
— 01.09.2003 — 31.08.2004 Завідувач лабораторією нині Київського інституту залізничного транспорту Державного університету інфраструктури і технологій
— 01.09.2004 — 31.08.2018 Старший викладач нині Київського інституту залізничного транспорту Державного університету інфраструктури і технологій
— Старший інженер лабораторії розробки не стандартизованого вимірювального обладнання Київського заводу напівпровідників
— Провідний інженер лабораторії розробки не стандартизованого вимірювального обладнання Київського заводу напівпровідників
— Начальник КБ — 601 лабораторії розробки не стандартизованого вимірювального обладнання Київського заводу напівпровідників
— Начальник відділу №650
— Заступник директора філії науково — виробничого комплексу «ИЗМЕРИТЕЛЬ»

Нагороди та подяки Явецького О.О.

— 10.01.1988 — 19.04.2018 Памятный диплом Президиума АН СССР, Госкомитета СССР по науке и технике и Госкомитета СССР по вычислительной технике и информатике.

Навчальні дисципліни, що читає Явецький О.О.

— 01.09.2017 — 30.06.2018 Фізика, електротехніка та електромеханіка
— 01.09.2017 — 30.06.2018 Фізика та прикладна електротехніка
— 01.09.2017 — 30.06.2018 Фізика та теоретичні основи електротехніки
— 01.09.2017 — 30.06.2018 Електротехніка та електричні вимірювання
— 01.09.2017 — 30.06.2018 Електротехніка та електромеханіка

Актуальні навчально — методичні розробки Явецького О.О.

— Методичнi вказiвки до виконання лабораторних робiт з електротехнiчного практикуму ДЕТУТ 2017
— Завдання та методичні вказівки до РГР та контрольних робіт із теоретичної електротехніки на тему «Перехідні процеси в лінійних електричних колах» Дзян О.С., Явецький О.О. ДЕТУТ 2017
— Методичні вказівки щодо самостійного вівчення навчальної дисципліни «Електротехніка та електромеханіка» Явецький О.О. ДЕТУТ 2012
— Методичнi вказiвки до самостiйного вивчення електротехнiки ДЕТУТ 2017

НАВЧАННЯ

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КАФЕДРА

Кафедра ТТА забезпечує викладання в університеті 42 навчальних дисциплін, серед яких:

 • Лінії зв’язку та автоматики;
 • Комп’ютерні технології обробки інформації;
 • Теорія електричного зв’язку;
 • Системи мобільного зв’язку;
 • Волоконно-оптичні системи передачі;
 • Теорія автоматичного управління;
 • Телекомунікаційні технології;
 • Мультисервісні мережі зв’язку наступного покоління;
 • Основи комп’ютерно-інтегрованого управління;
 • Автоматизація технологічних процесів;
 • Основи проектування систем автоматизації;
 • Багатоканальні системи передачі інформації;
 • Захист інформації в телекомунікаційних системах;
 • Системи передачі даних;
 • Радіотехнічні системи залізничного транспорту;
 • Системний аналіз складних систем управління;
 • Мережі цифрового безпровідного зв’язку на залізничному транспорті;
 • Технічні засоби автоматизації на ЗТ;
 • Електроживлення систем залізничного зв’язку;
 • Системи залізничної автоматики;
 • Інформаційні технології математично-статистичної обробки даних.

Викладачами кафедри для студентів організуються екскурсії у профільні установи, де вони можуть бачити роботу технологій у дії. Кожного року студенти кафедри беруть участь у міжнародних конференціях.

Окрім навчання, студенти беруть участь у різноманітних конкурсах, святкуванні дня факультету та інших свят.

Студентське дозвілля

В структурних підрозділах залізниць діють бази технологічної практики, де студенти проходять практичну підготовку. Все це підтверджує перспективу розвитку факультету та спеціальності у майбутньому.

ТЕМАТИКА БАКАЛАВРСЬКИХ АТЕСТАЦІЙНИХ РОБІТ

 • Проектування корпоратовної мережі зв’язку на основі IP-технології .
 • Проектування радіорелейної лінії зв’язку на дільниці залізниці.
 • Проектування системи передачі для підвищення пропускної спроможності оптичних ліній.
 • Проектування комп’ютерної мережі для організації відеоконференцзв’язку.
 • Модернізація пристроїв електричної централізації стрілок та сигналів на станції.
 • Модернізація комп’ютерної мережі підприємства.
 • Розробка транспортної системи зв’язку на основі комбінованих структур та апаратури вимірювань і діагностики її основних параметрів.
 • Розробка оптоелектронних інформаційних пристроїв в системі регулювання дорожнього руху в місті.
 • Розробка IP-мережі зв’язку підприємства.
 • Розпізнавання зображень для системи стеження за автомобільним рухом.
 • Інтелектуальна система розміщення вантажу для транспортних засобів.
 • Розробка системи стиснення інформації.
 • Розробка програмного забезпечення прогнозування часових рядів за нейромережевими алгоритмами.
 • Модернізація системи електроживлення будинку зв’язку при управлінні залізниці.
 • Проектування високошвидкісної комп’ютерної системи з класерною структурою.
 • Розробка системи стеганографічного приховування повідомлень у графічні та аудіо контейнери.

ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ АТЕСТАЦІЙНИХ РОБІТ

 • Аналіз та дослідження характеристик функціонування мобільних систем в умовах федінгу.
 • Аналіз сучасних алгоритмів маршрутизації у IP -мережах.
 • Аналіз та дослідження фізичних характеристик систем передачі ортогональними гармонічними сигналами.
 • Дослідження та моделювання передачі даних в мережі радіодоступу за технологією Wi-max.
 • Лазерна система дистанційної передачі енергії.
 • Дослідження методу навчання нейронних мереж з використанням генетичного алгоритму в інтелектуальній системі скорингу.
 • Розробка інтелектуальної системи моделювання імпульсної нейронної мережі.
 • Розробка та дослідження системи контролю та розрахунків енергетичних характеристик в системах радіозв’язку.
 • Розробка та дослідження системи ідентифікації рухомих об’єктів залізничного транспорту.
 • Розробка інтелектуальної системи розпізнавання голосних образів.
 • Розробка WEB-орієнтованої інформаційно-довідкової системи транспортних засобів.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ТТА

На ряду з навчальною роботою викладачі кафедри у співробітництві з вченими провідних інститутів та Укрзалізниці ведуть активну науково-дослідну роботу в наступних напрямках:

 • дослідження методів класифікації відеозображень плям лазерних пучків із визначенням та прогнозуванням координат їх енергетичних центрів для оптичних систем зв’язку (проф. Тимченко Л.І.);
 • інтелектуальні системи та мережі передачі й обробки інформації на основі застосування паралельно-ієрархічного перетворення в транспортних системах зв’язку (проф. Тимченко Л.І.);
 • дослідження та розробка методів та засобів інтелектуальної обробки інформації, обробка та розпізнавання зображень, засоби ідентифікації рухомих об’єктів та біометричної ідентифікації особистості на основі клітинних автоматів та сучасних ПЛІС (доц. Білан С.М.);
 • дослідження та розробка засобів захисту інформації на основі криптографічних методів та стеганографії, пристрої потокового шифрування, генератори псевдовипадкових чисел, реалізація засобів захисту інформації на сучасних ПЛІС (доц. Білан С.М.);
 • дослідження радіозв’язку з рухомими об’єктами залізничного транспорту в діапазоні 460 і 900 МГц (доц. Пасічник Л.П.);
 • телекомунікаційні системи і мережі передачі інформації на залізничному транспорті (доц. Пасічник Л.П.);
 • дослідження перегінних та станційних систем залізничної автоматики та телемеханіки (доц. Арістов В.О.);
 • дослідження методів підвищення завадостійкості колійних датчиків (ст. викладач Саяпіна І.О.);
 • розробка нормативних документів по будівництву і обслуговуванню волоконно-оптичних систем зв’язку (ст. викладач Піневич Т.О.).

На кафедрі ТТА ведеться підготовка аспірантів за спеціальностями:

 • 11.07 «Оптичні прилади та системи»;
 • 13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»;
 • 122 «Комп’ютерні науки».

Отримані патенти на об’єкти інтелектуальної власності:

 • Патент України на корисну модель № 120363 «Пристрій для визначення кількості одиниць (нулів) у двійковому числі» (Білан С.М.) 2017 р;
 • Патент України на корисну модель № 100843 «Пристрій біометричної ідентифікації особистості» (Білан С.М., Білан С.С., Демаш А.А, Катеринич Н.В.) 2015 р.;
 • Патент України на корисну модель № 88393 «Пристрій для передачі даних» (Білан С.М., Білан М.М., Пасічник Л.П., Герцій О.А., Онофрійчук І.Ю., Малюк В.П.) 2014 р;
 • Патент України на корисну модель № 73927 «Спосіб передачі факсимільних зображень з розпізнаванням символів» (Білан С.М., Берегова Ю.О.) 2012 р.;
 • Патент України на корисну модель № 69958 «Пристрій ідентифікації номерних знаків рухомих об’єктів» (Стасюк О.І., Білан С.М., Калинюк І.О., Горейко С.М.) 2012 р;
 • Патент України на корисну модель № 58473 «Спосіб виділення границь об’єкта на зображенні» (Білан С.М., Білан М.М., Шевченко О.В., Горейко С.М., Федоренко Л.В.) 2011 р.;
 • Патент України на корисну модель № 61493 «Спосіб ідентифікації рухомих об’єктів» (Білан С.М., Моторнюк Р.Л.) 2011 р.;
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського твору № 71605 «Комп’ютерна програма для схемотехнічної реалізації модуля комутації та часового розподілу трьох каналів на приймальній стороні системи передачі даних» (Білан С.М., Демчук Р.М.) 2017 р.;
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського твору № 71606 «Комп’ютерна програма для виділення ізольованих клітин у зображенні» (Білан С.М., Білан М.М., Скородід І.І., Шарапанюк Р.М.) 2017 р;
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського твору № 66685 «Комп’ютерна програма для виділення контуру зображень на основі технології паралельного зсуву» (Білан М.М., Южаков С.В.) 2016 р.;
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського твору № 64892 «Комп’ютерна програма для обчислення лінійної складності коду за методом Барлекампа-Месі» (Білан С.М., Білан М.М., Білан С.С., Кашенцева І.І.) 2016 р.;
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського твору № 59325 «Комп’ютерна програма для стеганографічного приховування повідомлень на основі аудіо та відео контейнерів» (Білан С.М., Білан М.М., Білан А.М., Костирев Р.М.) 2015 р.;
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського твору № 54438 «Комп’ютерна програма моделювання роботи клітинного автомата з гексагональним покриттям для виділення проекцій перетворення Радона» (Стасюк О.І., Білан С.М., Моторнюк Р.Л.) 2014 р;
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського твору № 54179 «Комп’ютерна програма для формування псевдовипадкових послідовностей чисел та псевдовипадкових бітових послідовностей на основі клітинних автоматів» (Білан С.М., Білан М.М.) 2014 р;
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського твору № 43704 «Комп’ютерна програма моделювання клітинного середовища для реалізації часовоімпульсного методу розпізнавання зображень плоских геометричних фігур» (Білан С.М., Білан М.М.), 2012 р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИ РОБОТА

Навчально-методична література:

 1. Пасічник Л.П., Піневич Т.О. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології: Методичні рекомендації до виконання дипломного проектування для студентів ОС «Бакалавр» зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. – К.: ДУІТ, 2018. – 42 с.
 2. Наконечна С.В. Електроніка і мікросхемотехніка (Частина I): Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 52 с.
 3. Наконечна С.В. Електроніка і мікросхемотехніка (Частина II): Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 57 с.
 4. Герцій О.А., Наконечна С.В., Шевченко О.В. Технічна експлуатація телекомунікаційних систем: Методичні вказівки щодо виконання лабораторних і контрольних робіт та організації самостійної роботи для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 44 с.
 5. Герцій О.А., Наконечна С.В. Автоматична комутація на мережах зв’язку: Методичні вказівки щодо виконання лабораторних і контрольних робіт та організації самостійної роботи для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 73 с.
 6. Пасічник Л.П. Радіотехнічні системи залізничного транспорту: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 60 с.
 7. Білан С.М. Захист інформації у телекомунікаційних системах. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. залізн. трансп. — К.: ДЕТУТ, 2015 – 99 с.
 8. Наконечна С.В., Пасічник Л.П. Системи мобільного зв’язку: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. К.: ДЕТУТ, 2013 р. – 93 с.

 

Наукові праці:

 1. Stepan Bilan, Mykola Bilan, Ruslan Motornyuk, Andrii Bilan and Sergii Bilan. Designing of the Pseudorandom Number Generators on the Basis of Two-Dimensional Cellular Automata.- Applied Physics, System Science and Computers. Proceedings of the 1st International Conference on Applied Physics, System Science and Computers (APSAC2016), September 28–30, Dubrovnik, Croatia. Lecture Notes in Electrical Engineering. Volume 428. Springer International Publishing AG 2018, P. 137-143. (Scopus).
 2. Піневич Т.О. Концептуальні підходи до організації транспортних мереж зв’язку Укрзалізниці. / Т.О. Піневич, А.Ю. Букін // Науково-техн. журнал «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті». – №1. – 2018. – С. 17-23. (Журнал індексується у наукометрічній міжнародній базі даних в Index Copernicus, Google Scolar).
 3. Leonid I. Timchenko, Mykola S. Petrovskiy, Natalia I. Kokryatskay, and etc.»Algorithm of parallel: hierarchical transformation and its implementation on FPGA», Proc. SPIE 10445, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 104451Z (7 August 2017); doi:10.1117/12.2280906;http://dx.doi.org/10.1117/12.2280906 (входить в Scopus).
 4. Leonid I. Timchenko, Natalia I. Kokryatskaya, Sergii V. Pavlov and etc.»Bio-inspired approach to multistage image processing», Proc. SPIE 10445, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 104453M (7 August 2017); doi: 10.1117/12.2280976; http://dx.doi.org/10.1117/12.2280976. (входить в Scopus).
 5. Leonid I. Timchenko, Andrii A. Yarovyi, Nataliya I. Kokriatskaia and etc.»Parallel-hierarchical processing and classification of laser beam profile images based on the GPU-oriented architecture», Proc. SPIE 10445, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 104450R (7 August 2017); doi: 10.1117/12.2280975; http://dx.doi.org/10.1117/12.2280975(входить в Scopus).
 6. Leonid  I. Timchenko, M. Zlepko and etc.»Modified method of parallel-hierarchical network teaching based on population Coding. // Information Technology in Medical Diagnostics, CHAPTER – 3, P. 49-63 — Taylor & Francis Group, London, UK, Published by: CRC Press/Balkema, Schipholweg 107C, 2316 XC Leiden, The Netherlands, 2017 (входить до Web of Science).
 7.   L.I. Timchenko, N.S. Petrovskiy, N.I. Kokryatskaya, A.A. Yarovyi and etc.»Processing laser beam images using parallel-hierarchical FPGA- based transformations. // Information Technology in Medical Diagnostics, CHAPTER – 7, P. 129-145 — Taylor & Francis Group, London, UK, Published by: CRC Press/Balkema, Schipholweg 107C, 2316 XC Leiden, The Netherlands, 2017 (входитьдоWeb of Science).
 8.  L. I. Timchenko, N.I. Kokryatskaya, I.D. Ivasyuk and etc.»Biologically motivated approach to multistage image processing. // Information Technology in Medical Diagnostics, CHAPTER – 9, P. 169-183 — Taylor & Francis Group, London, UK, Published by: CRC Press/Balkema, Schipholweg 107C, 2316 XC Leiden, The Netherlands, 2017 (входить до Web of Science).
 9. Піневич Т.О. Практичні рішення побудови мережі технологічного звязку на дільниці Київ-Миронівка Південно-західної залізниці на базі технології мультисервісних мереж. /Т.О. Піневич, А.Ю. Букін, О.А Півень //Науково-техн. журнал «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті», Тези 30-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 26-27 жовтня 2017 р. – №4 (додаток) 2017. – С. 54-55.
 10. Білан С.М., Левчук О.І. Дослідження генератора псевдовипадкових чисел на основі асинхронного клітинного автомату. — Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системи і технології», 2017. Bun. 30.- С. 184-190.
 11. Stepan Bilan, Mykola Bilan, Sergii Bilan. Research of the Influence of the local Transition Function on the Formation of a New Active Cell in the PRNG Based on ACA.- WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE and APPLICATIONS. — Volume 14, 2017. – pp. 167-173.
 12. Stepan Bilan, Mykola Bilan, Sergii Bilan. Research of the method of pseudo-random number generation based on asynchronous cellular automata with several active cells.- MATEC Web of Conferences, — Vol. 125,- 02018 (2017), — P. 1-6. (Scopus).
 13. Stepan Bilan. Formation Methods, Models, and Hardware Implementation of Pseudorandom Number Generators: Emerging Research and Opportunities.- IGI Global,- USA,-2017,- P.301, ISBN 1522527745, 9781522527749.
 14. Stepan Bilan, SergeyYuzhakov. Image Processing and Pattern Recognition Based on Parallel Shift Technology.- CRC Press, Taylor & Francis Group,- 2018,- 194 p., ISBN 9781138712263.
 15. S.M. Bilan, N. V. Atlas. The system of identification of moving objects based on the individual frames processing of video information with one characteristic.- Тези доповідей 30-ї міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-веруючі системи на залізничному транспорті» — №4 (додаток),- 2017.- c. 26-27.
 16. S. M. Bilan, S. V. Nyfodiuk. Investigation of the Temporal — Impulse Form of Images Representation Based on Cellular Automata.- Матеріали доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії»,- Київ-2017,- С. 142-143.
 17. Саяпина И.А. Нейросетевая модель устройства управления помехоустойчивой тональной рельсовой цепью / С.В. Панченко, И.А. Саяпина // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – Вип. 1(122). – С.12-17. (Журнал індексується у наукометрічній міжнародній базі даних Index Copernicus, Google Scholar)
 18. Саяпіна І.О. Дослідження впливу завад на тональне рейкове коло, електрифіковане постійним струмом/ І.О. Саяпіна, Караєв П.Ю. // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте: тези доп. 30-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, жовтень 2017 р.) //Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2017. – №4 (Додаток). – С. 44.
 19. Bio-inspired approach to multistage image processing Leonid I. Timchenko; Sergii V. Pavlov; Natalia I. Kokryatskaya; Anna A. Poplavska; Iryna M. Kobylyanska; Iryna I. Burdenyuk; Waldemar Wójcik; Svetlana Uvaysova; Zhassulan Orazbekov; Gulzhan Kashaganova Proc. SPIE 10445, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 104453M (7 August 2017); doi: 10.1117/12.2280976.
 20. Збірник тез XLVIII Науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів, магістрів і спеціалістів «Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки» 12 квітня 2017 р. «Розробка структур паралельно-ієрархічної пам’яті» Поплавська А.А., Тимченко Л.І.
 21. Збірник тез XLVIII Науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів, магістрів і спеціалістів «Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки» 12 квітня 2017 р. «Розробка методів мережного порівняння спектра просторової зв’язності зображень на основі узагальненого просторово-зв’язаного препарування» Поплавська А.А., Тимченко Л.І. Маліщук В.В.
 22. Збірник тез XLVIII Науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів, магістрів і спеціалістів «Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки» 12 квітня 2017 р. «Розробка методів представлення й порівняння багатоградаційних зображень на основі узагальненого w-спектра зв’язності» Поплавська А.А., Тимченко Л.І. Шишковський С.О.
 23. Timchenko L.I., Pijarski P., Zavadskiy V., Nakonechna S.S., Kokriatskaya N.I. Processing laser beam spot images using the parallel-hierarchical network for classification and forecasting their energy center coordinates // Proc. SPIE 10031, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, 1003110 (September 28, 2016); http://dx.doi.org/10.1117/12.2248878 (Scopus).
 24. Timchenko L.I., Kokriatskaya N.I. Poddubetskaya M.P., Smolarz A., Kalizhanova A., Luganska S. New simulation method of the parallel-hierarchical network for data processing based on network representation as a collection of number sets // Proc. SPIE  10031, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, 100314Q (September 28, 2016) (входить в Scopus).
 25. Timchenko L.I., Wójcik W., Kokriatskaya N.I., Kutaev Y, Ivasyuk I., Kotyra A., Smailova S. Architecture of the parallel hierarchical network for fast image recognition // Proc. SPIE  10031, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, 1003154 (September 28, 2016) (входить в Scopus).
 26. Timchenko L., Poplavskyi O., Kokryatskaya N., Poplavska A. Мethod for automatic assessing of the gradient filter threshold for ast processing of dynamic scenes objects. J. «Eastern-European Journal of Enterprise Technologies» VOL 5, NO 4(77) (2015). с.55-58. http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2015.51766.(входить в Scopus).
 27. Timchenko L.I., Petrovskiy N.S., Kokriatskaia N.I. «Laser beam image classification methods with the use of parallel-hierarchical networks running on a programmable logic device», J. Opt. Eng. 53(10), 103106 (Oct 27, 2014). doi:10.1117/1.OE.53.10.103106(входить в Scopus).
 28. Timchenko L., Kutayev Y., Cheporniuk S., Kokriatskaya N., Yarovyy A., Denysova A. A new approach to detection of noise-distorted signals based on the method of S-preparation Journal of IET Image Processing, Volume 8, Issue 11, November 2014, p. 627 – 638. DOI: 10.1049/iet-ipr.2013.0471, 02 May 2014(входить в Scopus).

Наукові статті викладачів кафедри регулярно друкуються у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, у тому числі Scopus та Web of Science. Відповідно до БД Scopus:

— Тимченко Л.І. має h –індекс =6, загальну кількість цитувань наукових публікацій – cit = 102 у 44 статтях, (веб-адреса авторського профілю  https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7006204952);

— Кокряцька Н.І. має h–індекс = 3, загальну кількість цитувань наукових публікацій – cit = 38 у 26 статтях (веб-адреса авторського профілю https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506291738);

— Білан С.Н. має h–індекс = 1, загальну кількість цитувань наукових публікацій – cit = 8 у 7 статтях (веб-адреса авторського профілю https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506336429).

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА АВТОМАТИКА

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»,

Кафедра «Телекомунікаційні технології та автоматика»

Адреса: 03049, м. Київ, вул. Івана Огієнка, 19, ауд. 218.

Телефон кафедри: (044) 591-51-27

Електронна адреса:  tta2182016@gmail.com

porno escort Maltepe