Taking too long? Close loading screen.

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТУ

ОСТАННІ ПОДІЇ З ЖИТТЯ ФАКУЛЬТЕТУ

На факультеті «Управління залізничним транспортом» відбувся урочистий випуск магістрів спеціальності «Транспортні технології (на залізничному транспорті)».

Вітаємо магістрів з транспортних технологій! На факультеті «Управління залізничним транспортом» відбувся урочистий випуск магістрів спеціальності «Транспортні технології (на залізничному транспорті)».  Шановні наші випускники-Ви найкращі! Дякуємо вам
Детальніше

Захист магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»

Вже традиційно, під кінець року, на факультеті «Управління залізничним транспортом» Державного університету інфраструктури та технологій відбулися захисти магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Транспортні технології (на залізничному
Детальніше

Зустріч студентів факультету «Управління залізничним транспортом» з професорами американської школи

З метою вдосконалення гуманітарних знань та формування світогляду студентів в контексті вивчення таких дисциплін як філософія, культура, історія на факультеті «Управління залізничним транспортом» були організовані публічні
Детальніше

Напрям «Екологія» на лабораторній виставці LABComplEX 2019

25–27 вересня в Києві проходила XII Міжнародна виставка LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH, яку відвідали завідувач кафедри Екології та безпеки життєдіяльності професор Олег Пилипчук зі студентами
Детальніше

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ

ПРАЦІВНИКИ ФАКУЛЬТЕТУ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

Strelko

Стрелко О. Г.

декан, д.і.н., професор

409-24-41

+380975507833

uzt.kyiv@gmail.com

Korobenuk Fuzt

Соловйова Л. М.

методист

409-24-41

+380975507833

uzt.kyiv@gmail.com

Solovyova Fuzt

Коробенюк Л.А.

секретар-друкарка

409-24-41

+380975507833

uzt.kyiv@gmail.com

30945356 220307825219812 223724736 O

Карнасюк І.М.

диспетчер факультету

409-24-41

+380975507833

uzt.kyiv@gmail.com

ПРО ФАКУЛЬТЕТ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

Факультет «Управління залізничним транспортом» був створений у 1996р. і сьогодні є одним із найпрестижніших факультетів Університету, який пропонує отримати конкурентоспроможну на ринку праці професію інженера-управлінця транспортної галузі, а також виконує підготовку інженерно-технічних працівників у галузі екології.

Факультет здійснює підготовку на рівні стандартів вищої освіти України висококваліфікованих фахівців із галузей знань:

 • 27 ТРАНСПОРТ, спеціальність 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті), освітньо-професійна програма «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»;
 • 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ, спеціальність 101 Екологія, освітньо-професійна програма «Екологія транспортної інфраструктури».

Підготовка спеціалістів здійснюється шляхом поєднання теоретичної і практичної підготовки під час проходження навчальних, виробничих, експлуатаційних та науково-дослідних практик на підприємствах залізничного транспорту зокрема та транспортної галузі в цілому.

КАФЕДРИ

ПЕРЕЛІК КАФЕДР ФАКУЛЬТЕТУ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

Технологій транспорту та управління процесами перевезень

УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАЛІЗНИЦЬ

ЕКОЛОГІЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ФІЛОСОФІЯ ТА ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСЬНЮЄ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФАКУЛЬТЕТ УЗТ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – 27 ТРАНСПОРТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології(на залізничному транспорті)

Освітній ступінь: Бакалавр

Освітня програма: Транспортні технології(на залізничному транспорті)

Освітня кваліфікація: бакалавр з транспортних технологій

Професійна кваліфікація: інженер з управління та організації перевезень; інженер з безпеки руху

Термін навчання : 3 роки (денна або заочна форми навчання на базі молодшого (бакалавра)спеціаліста); 4 роки (денна форма навчання); 5 років (заочна форма навчання)

Освітній ступінь: Магістр

Освітня програма: Транспортні технології(на залізничному транспорті)

Освітня кваліфікація: науковий співробітник (у транспортній галузі)

Професійна кваліфікація: інженер з організації перевезень та управління на транспорті (залізничний транспорт)

Термін навчання : 1р.4 міс. (денна або заочна форми навчання)

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ -– 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Спеціальність: 101 Екологія

Освітній ступінь: Бакалавр

Освітня програма: Екологія транспортної інфраструктури

Освітня кваліфікація: бакалавр з екології

Термін навчання : 4 роки (денна або заочна форма навчання)

 

У сучасних умовах важливість транспортної галузі визначається тим, що:

 • для поступального економічного розвитку України державі необхідно мати якісно і ефективно функціонуючий транспорт;
 • ефективна транспортна система – базис для повноцінного входження України у світове співтовариство;
 • значення високорозвиненої транспортної системи ще більше підсилюється за умови інтеграції України в європейську і світову економіку;
 • зростання потужності вантажо- і пасажиропотоків сприяє розвитку транспортних технологій та транспортної системи в цілому і навпаки;
 • реалізація міжнародних торгових угод залежить від якості транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності держави;
 • процес доставки вантажів і пасажирів здійснюється одним або декількома видами транспорту, що вимагає постійного удосконалення взаємодії різних видів транспорту, розвитку комбінованого, інтермодального транспорту;
 • в організації доставки вантажів беруть участь відправники, одержувачі, експедитори, перевізники, митні та інші державні органи контролю, страховики та представники інших організацій, що вимагає постійного удосконалення їх взаємовідносин відповідно до міжнародних і національних правових норм;
 • високий рівень конкуренції на ринку транспортних послуг потребує пошуку раціональних форм транспортного обслуговування, обґрунтування ефективних транспортно-технологічних схем доставки вантажів, упровадження сучасних методів організації процесу перевезень, удосконалення діючих та розробки перспективних транспортних технологій.

Залізничний транспорт посідає вирішальне місце в транспортній системі країни, відіграє значну роль у забезпеченні внутрішніх, міжнародних, транзитних перевезень пасажирів та вантажів теренами України.

В умовах інтеграції транспортної системи України до загальноєвропейського простору необхідна значна увага до розвитку залізничного транспорту, зокрема до реконструкції вокзалів, інфраструктури, оновлення та закупівлі нового пасажирського рухомого складу, впровадження сучасних інформаційних технологій, до розвитку зовнішніх зв’язків, гармонізації залізничного законодавства. Тому на підприємствах залізничної галузі існує постійна потреба в фахівцях із транспортних технологій. Ця потреба, як кількісно так і якісно, особливо зростає в умовах реформування залізничного транспорту.

Бакалавр з транспортних технологій – це самостійна професія з власним професійно-специфічним інструментарієм і навичками. Фахівець, що здобув освітній ступень «бакалавра» підготовлений для виконання роботи у транспортних підрозділах підприємств, забезпечення функціонування та взаємодії усіх видів транспорту, організації якісного обслуговування клієнтів із наданням широкого кола послуг.

При управлінні транспортним процесом, бакалавр обґрунтовує і приймає рішення у типових ситуаціях, використовуючи для цього сучасні інформаційні технології, досягнення науки у транспортній галузі та методи і форми управлінської діяльності; веде постійний пошук нових можливостей, залучає і використовує для рішення поставлених задач ресурси з різних джерел, домагаючись підвищення ефективності організації перевезень.

Магістр – це фахівець з організації перевезень і управління на залізничному транспорті компетентний вирішувати наступні завдання:

 • організовувати ефективні транспортно-технологічні схеми доставки вантажів;
 • забезпечувати безпеку руху транспортних одиниць у різних умовах;
 • ефективно використовувати матеріальні, фінансові та людські ресурси;
 • комплексно оцінювати ефективність функціонування систем організації руху;
 • оцінювати екологічну безпеку функціонування транспортних систем;
 • прогнозувати розвиток транспортних систем;
 • виконувати наукові та проектні роботи з удосконалення функціонування і розвитку транспортних систем;
 • проводити системний аналіз потоків вхідної інформації, з метою виділення з неї найважливішої для управління;
 • виконувати обґрунтування та підготовку варіантів управлінських рішень для вищого керівництва підприємства і галузі,організовувати і брати участь у ділових переговорах.

Науково-педагогічний колектив факультету має високий рівень кваліфікації, застосовуючи у навчальному процесі сучасні методи, форми та засоби навчання.

Одним із головних завдань колективу випускаючих кафедр «Управління процесами перевезень» та «Управління комерційною діяльністю залізниць» є підготовка висококваліфікованих спеціалістів для потреб України в галузі організації перевезень та управління на залізничному транспорті. В основі процесу підготовки фахівців для підприємств залізничного транспорту України лежить реалізація головного завдання освіти — готувати висококваліфікованих спеціалістів, які можуть вирішувати важливі питання, що стосуються управління залізничним транспортом в період його реформування і підвищення його конкурентоздатності в сучасних умовах. В теперішній час випускаючі кафедри працюють за науковими напрямами: розробка та удосконалення засобів та технологій з метою оптимізації вантажної та комерційної роботи на залізничному транспорті, міжнародних перевезень, удосконалення логістичних схем в перевезенні вантажів. Науково-дослідна робота ведеться за напрямами, які витікають із концепції розвитку залізничного транспорту і направлена на: зміцнення науково-технологічного потенціалу галузі, зниження собівартості перевезень, підвищення конкурентоспроможності залізниць, адаптацію залізниць до європейських стандартів, розробку і впровадження наукових основ сталого розвитку залізниць України, вдосконалення ціноутворення, системи організації вагонопотоків, розвиток міжнародних транспортних коридорів, та інше.

Фундаментом усіх дисциплін природничо-наукового циклу є екологія, викладання якої формує основний зміст навчальної та науково-методичної роботи кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності». Науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється за такими науковими напрямками: охорона навколишнього середовища на транспорті та історія науки й техніки.

Колектив кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності» здійснює різнопланові наукові дослідження, які знаходять свою реалізацію в постійному оновленні дисциплін, підготовці наукових кадрів, залученні молоді до науково-педагогічної діяльності.

Організація та якість навчання з дисциплін кафедри «Філософія та історія науки і техніки», визначаються вимогами державних стандартів. Кваліфікація усіх науково-педагогічних працівників відповідає предметам, які вони викладають. Планування науково-дослідної роботи відбувається з урахуванням наукових інтересів кожного члена кафедри та його наукової спеціалізації. На кафедрі функціонує науково-методологічний семінар, в рамках якого розглядаються найбільш актуальні проблеми сучасної науки. Викладачі активно беруть участь в наукових конференціях та публікують свої дослідження у фахових виданнях. Викладачі кафедри беруть участь у розробці практичних і наукових рекомендацій з соціально-економічного та політичного розвитку країни. Успішно проводиться наукова робота серед студентів. З цією метою проводяться олімпіади, наукові конференції, круглі столи, майстер-класи, зустрічі з фахівцями-практиками.

Колективи кафедр, що входять до складу факультету, готують спеціалістів для потреб залізничного транспорту України, які повинні працювати в сучасних складних соціальних та економічних умовах. Найважливішим аспектом навчальної діяльності факультет вбачає у формуванні фахівців високого професійного рівня, який зможе адаптуватися в умовах нових економічних відносин з незмінним пріоритетом загальнолюдських цінностей.

Студенти факультету беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах і олімпіадах, на яких вони виборюють призові місця, підтверджуючи високий рівень знань і престиж факультету.

ГАЛЕРЕЯ

ФАКУЛЬТЕТ У ЯСКРАВИХ ФОТОГРАФІЯХ

Gallery 8
Gallery 5
Gallery 2
Gallery 6
Gallery 7
Gallery 1
Gallery 4
Gallery 12
Gallery 11
Gallery 10
Gallery 9
Gallery 3

КОНТАКТИ

ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ ФАКУЛЬТЕТУ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

Korpus Uzt

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет «Управління залізничним транспортом»,

Адреса: 03115, м. Київ, вул. М. Котельникова, 29/18

Телефон: +38(044) 409 24 41, +38(097) 550 78 33

Електронна адреса: uzt.kyiv@gmail.com

Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/duit.uzt/

porno escort Maltepe