Taking too long? Close loading screen.

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАЛІЗНИЦЬ

Kafedra UKDZ

Кафедра «Управління комерційною діяльністю залізниць» веде свою історію від 2 вересня 1991 року, коли була створена окрема кафедра «Експлуатація залізниць», тоді ще філіалу Харківського інституту інженерів залізничного транспорту. У своєму нинішньому складі кафедра створена у травні 2016 року шляхом відокремлення двох кафедр з кафедри «Управління процесами перевезень».

Кафедра веде підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 275.02 — Транспортні технології (на залізничному транспорті).

До складу кафедри входять 7 осіб штатного складу, з яких докторів наук – 1, кандидатів наук – 6.

Про високий рівень професорсько-викладацького складу кафедри свідчить те, що її викладачі постійно проводять заняття для працівників транспорту України у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації Університету, за темами, які пов’язані з новітніми технологіями залізничних і комбінованих перевезень, забезпеченням схоронності вантажів та безпеки перевезень, вдосконаленням нормативно-правового забезпечення залізничного транспорту.

Основний напрямок наукових досліджень кафедри: підвищення конкурентоспроможності української залізниці в сучасних економічних умовах.

Колективом кафедри успішно виконані науково-дослідні роботи:

«Оптимізація системи залізничних перевезень небезпечних вантажів»;

«Бізнес-план пілотного проекту приміської залізничної компанії на напрямку Святошин-Тетерів київського залізничного вузла»;

«Дослідження стану і тенденцій розвитку транзитних перевезень та розробити пропозиції щодо освоєння перспективних транзитних вантажопотоків через територію України»;

«Правила недискримінаційного доступу до інфраструктури залізничного транспорту загального користування»;

«Дослідження та визначення дільниць запровадження з урахуванням досвіду держав-членів європейського союзу денних поїздів з тактовим розкладом руху з незначним інтервалом з пасажиромісткістю до 300 чоловік»;

«Дослідження та розробка методичних рекомендацій по визначенню вартості робіт та послуг, пов’язаних з перевезенням вантажів, що надаються за вільними (договірними) тарифами, та порядок їх застосування».

Кафедра проводить активну міжнародну діяльність: бере участь у конкурсах заявок на отримання грантів за програмами HORIZON 2020, Erasmus+ K2: Розбудова потенціалу вищої освіти , Erasmus+ K1: Академічна мобільність, British Council Ukraine та ін.

У 2018 році кафедра працювала у команді із підготовки грантової заявки за програмою Європейського Союзу Erasmus+ K2 на тему «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг/ Crisis and Risks engineering for Transport Service – CRENG». Проект CRENG отримав фінансування у розмірі мільйона євро на період з 2018 по 2021 рік. Мета проекту полягає в підтримці розвитку інжинірингу криз та ризиків у сфері транспортних послуг для забезпечення стійкості транспортних систем України (UA), Азербайджану (AZ) та Туркменістану (TM) для їх інтеграції до світової транспортної мережі. Для внеску в розвиток інжинірингу криз та ризиків у сфері транспортних послуг в країнах-партнерах (UA, AZ, TM) буде створене середовище для навчання висококваліфікованих спеціалістів, які затребувані на ринку праці, на засадах Європейських найкращих практик та Болонського процесу.

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАЛІЗНИЦЬ

В.К.

Мироненко Віктор Кімович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Управління комерційною діяльністю залізниць»

Кваліфікацію інженера шляхів сполучення з експлуатації залізниць отримав у Харківському інституті інженерів залізничного транспорту, який закінчив з відзнакою у 1979 році. Трудову діяльність почав на станції Чоп Львівської залізниці прийомоздавачем вантажу і багажу.

У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення умов перевезень субтропічних та тропічних плодів, що надходять по імпорту морським шляхом», а у 1993 році – докторську дисертацію на тему «Теоретичні основи вдосконалення умов перевезень швидкопсувних вантажів» (у Петербурзькому державному університеті шляхів сполучення).

З 1981 по 1996 рік працював у Харківській державній академії залізничного транспорту.

З 2002 по 2004 рік працював у Державному науково-дослідному центрі залізничного транспорту України, а з 2005 по 2006 рік – у Національному авіаційному університеті.

З 1996 по 2010 рік в Державному економіко-технологічному університеті транспорту (правонаступником якого є ДУІТ) обіймав посади проректора з наукової роботи та за сумісництвом завідувача кафедри «Управління процесами перевезень».

З 2010 року очолює кафедру «Управління комерційною діяльністю залізниць».

Серед науково-методичних розробок останніх років – навчальний посібник «Залізничні вантажні перевезення», рекомендований МОН України для використання в навчальному процесі (2015 р.)

Сфера наукових інтересів: удосконалення умов перевезень вантажів та системи комерційної організації залізниць; мультимодальні перевезення вантажів та мультимодальні транспортні системи; високошвидкісні перевезення пасажирів та вантажів.

Основні дисципліни, що викладає: «Вантажні перевезення», «Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності», «Мультимодальні системи та технології вантажного транспорту», «Організація вантажної та комерційної роботи».

Особисті досягнення: багаторічна праця в Експертній раді з транспорту ДАК МОН України в якості експерта; заступник голови спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій К 26.820.01 при ДУІТ за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи; участь у багатьох міжнародних науково-прикладних та освітніх проектах, у тому числі фінансованих з фондів Євросоюзу, член редакційної колегії Збірника наукових праць ДУІТ, член редакційної колегії журналу «Залізничний транспорт України», автор більше 100 наукових та науково-методичних праць; підготував чотирьох кандидатів та одного доктора наук; академік Транспортної академії України, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, Президент Асоціації «Високошвидкісні магістралі».

Персональна сторінка у Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?hl=uk&pli=1&user=PRjAWloAAAAJ

Міжнародний ідентифікатор дослідника і автора досліджень ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6088-3867

E-mail: pupil7591@gmail.com

Haba V.V.

Габа Василь Васильович

Кандидат технічних наук, професор, професор, кафедри «Управління комерційною діяльністю залізниць»

Академік Транспортної академії України та Міжнародної академії безпеки життєдіяльності.

Визнаний фахівець з організації перевезень вантажів залізничним транспортом у внутрішньому та міжнародному сполученнях.

Після закінчення навчання у Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту ім. М.І. Калініна протягом 25 років працював на підприємствах залізничного транспорту.

За сумлінну працю та значний внесок в підготовку фахівців залізничного транспорту нагороджений відомчими та державними нагородами, а саме: знаком «Залізнична слава» II ступеня, «Почесний залізничник», «Почесний працівник транспорту України», «Заслужений працівник транспорту України», також знаком пошани Київської міської державної адміністрації.

В 2005 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.22.01 – Транспортні системи на тему «Оптимізація параметрів залізничної транспортної системи з метою прискорення доставки вантажів».

Під час роботи в університеті обіймав такі посади: доцент, професор кафедри «Управління процесами перевезень» (зараз «Управління комерційною діяльністю залізниць»), завідувач кафедри «Управління процесами перевезень», декан факультету управління залізничним транспортом, декан та начальник центру підвищення кваліфікації, проректор та в.о. ректора (з 2008 по 2010 р).

Серед науково-методичних розробок останніх років – навчальний посібник «Залізничні вантажні перевезення», рекомендований МОН України для використання в навчальному процесі (2015 р.)

Сфера наукових інтересів: організація міжнародних перевезень, оптимізація вантажної та комерційної роботи на залізничному транспорті, підвищення конкурентоспроможності залізниць та інше.

Викладає дисципліни: «Транспортно-експедиторська діяльність».

Персональна сторінка у Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=PlZ_svUAAAAJ&hl=ru

Міжнародний ідентифікатор дослідника і автора досліджень ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9658-8758

E-mail: gaba.vasyl@gmail.com

Toropov.B.I. 1 1

Торопов Борис Іванович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Управління комерційною діяльністю залізниць»

1975 закінчив Дніпропетровський інститут інженерів транспорту за спеціальністю “Експлуатація залізниць”.

У 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Розвиток пасажирських комплексів на основі закономірностей формування пасажирських потоків” (спеціальність 05.22.01 – транспортні системи). У 2011 році отримав диплом доцента.

Викладає дисципліни: «Основи теорії транспортних процесів і систем», «Системний аналіз транспортних процесів», «Проектний аналіз».

Сфера наукових інтересів: проектування та реконструкція залізничних станцій; принципи побудови, функціонування та розвитку залізничних транспортних систем.

Особисті досягнення: Є автором Словника основних транспортних і суміжних термінів та 20-ти наукових статей.

З 1994 по 2012 був відповідальним виконавцем 14 науково-дослідних робіт на замовлення Укрзалізниці та Мінрегіону.

Є розробником Державної програми впровадження на залізницях України швидкісного руху поїздів; відповідальним виконавцем Державних будівельних норм «Споруди транспорту. Залізниці колії 1520мм» та трьох галузевих та відомчих норм, в т.ч. на проектування сортувальних пристроїв.

В 2012 році був керівником обґрунтування доцільності інвестицій будівництва Бескидського тунелю на замовлення ЄБРР і ЄІБ та будівництва других колій на Південно-Західній та Південній залізницях на замовлення французької компанії SISTRA та банків інвесторів.

З 1975 по 2012 р. працював в Державному науково – дослідному інституті транспортного будівництва «Київдіпротранс» та обіймав посади: інженера, керівника проектної групи, головного спеціаліста, начальника відділу Вузлів і станцій, заступник директора з науково-дослідного роботи.

З 2007 р. є членом експертної групи з атестації науково-технічних установ Мінрегіону.

З 2008 р. є членом кореспондентом транспортної академії наук

Науково-педагогічна робота: з 1994 по 2005 рік – ДЕТУТ на посадах: завідувача кафедри «Управління процесами перевезень», заступника завідувача та доцента кафедри «Транспортні системи, сервіс і логістика»;

з 2005 по 2007 рік — доцент Національного авіаційного університету;

з 2014 року доцент кафедри «Управління процесами перевезень»,

з 2016 – доцент кафедри УКДЗ.

Персональна сторінка у ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9946-8708

E-mail: toropovbi@gmail.com

Vasilova H.S.

Васілова Галина Сергіївна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри «Управління комерційною діяльністю залізниць»

У 2007 році закінчила Київський університет економіки і технологій транспорту за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)” та здобула кваліфікацію інженера з транспорту.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Технологічне забезпечення міжнародних залізничних перевезень на основі закономірностей формування вантажопотоків” (спеціальність 05.22.01 – транспортні системи).

Сфера наукових інтересів: транспортні технології, міжнародні перевезення.

Викладає дисципліни: “Залізничні станції та вузли”, “Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності”, “Основи теорії транспортних процесів і систем”, “Організація і технологія перевезень швидкопсувних вантажів”.

Особисті досягнення: З 2017 є членом-кореспондентом Транспортної Академії України.

Персональна сторінка у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=WTkyEbQAAAAJ&hl=ru&authuser=1

Персональна сторінка у ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4168-1434

E-mail: vasilova_halyna@ukr.net

Т.М.

Грушевська Тетяна Миколаївна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри «Управління комерційною діяльністю залізниць»

У 2008 році з відзнакою закінчила магістратуру Державного економіко-технологічного університету транспорту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)», здобула кваліфікацію наукового співробітника у транспортній галузі.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.22.01 – Транспортні системи за темою «Удосконалення організації залізничних приміських перевезень при транспортному обслуговуванні великих міст».

На науково-педагогічній роботі з 1 вересня 2008 року.

Сфера наукових інтересів: новітні технологій перевезень пасажирів та вантажів, безпека організації перевезень.

Викладає дисципліни: «Пасажирські перевезення», «Управління експлуатаційною роботою залізниць», «Дослідження операцій в транспортних системах», «Проектний аналіз», «Методи наукових досліджень».

Персональна сторінка у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=NQmW9RsAAAAJ&hl=uk

Персональна сторінка у ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7498-8531

Rudyuk.M.V

Рудюк Марина Василівна

Кандидат історичних наук, старший викладач кафедри «Управління комерційною діяльністю залізниць»

У 2003 році закінчила Київський університет економіки і технологій транспорту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті» та здобула кваліфікацію інженера з експлуатації залізниць

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «М.С. Філоненко (1855-1906): наукова, інженерна та організаційна діяльність на залізничному транспорті» та здобула науковий ступінь кандидата історичних наук.

Сфера наукових інтересів: транспортна логістика, логістичні системи, вантажні перевезення та інше.

Викладає дисципліни: «Залізничні станції та вузли».

Персональна сторінка у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=D7STk4cAAAAJ&hl=ru

Персональна сторінка у ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2179-2495

E-mail: gaba_marina@ukr.net

Yurchenko

Юрченко Оксана Григорівна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Управління комерційною діяльністю залізниць»

У 2004 закінчила Київський університет економіки і технологій транспорту, 2004 р., Спеціальність – «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)», Кваліфікація – інженер з експлуатації залізниць.

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.22.01 – Транспортні системи за темою «Закономірності та використання факторів ефективності системи перевезення небезпечних вантажів». У 2015 р. отримала диплом доцента.

Сфера наукових інтересів: Організація міжнародних перевезень, розробка та удосконалення засобів та технологій з метою оптимізації вантажної та комерційної роботи на залізничному транспорті, удосконалення логістичних схем в перевезенні вантажів, підвищення конкурентоспроможності залізниць та інше.

Викладає дисципліни: «Залізничні станції та вузли», «Вантажні перевезення», «Організація вантажної та комерційної роботи», «Транспортно-експедиторська діяльність».

Особисті досягнення: З 2017 є членом-кореспондентом Транспортної Академії України.

Є автором понад 45 наукових та навчально-методичних праць, включаючи монографію, виконавцем 3 науково-дослідних робіт.

Персональна сторінка у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=K3j_wFMAAAAJ&hl=ru

Міжнародний ідентифікатор дослідника і автора досліджень ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6834-692X

E-mail: Detut1@ukr.net

Новый рисунок

Булгакова Юлія Вікторівна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Управління комерційною діяльністю залізниць»

У 2007 році закінчила Приазовський державний технічний університет за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (міжнародні перевезення)» та здобула кваліфікацію магістра з транспортних технологій.

У 2011 році закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства.

В 2013 році отримала грант Міністерства освіти і науки України та пройшла наукове стажування протягом 3 місяців в Падерборнському Університеті (м. Падерборн, Німеччина).

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.22.01 – Транспортні системи на тему «Управління транспортною системою промислового підприємства». У 2018 р. отримала диплом доцента.

Викладає дисципліни: «Дослідження операцій в транспортних системах», «Транспортні засоби», «Транспортне та складське забезпечення перевезення вантажів».

Сфера наукових інтересів: системи підтримки прийняття рішень в управлінні ланцюгами постачання.

Особисті досягнення: Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць, виконавцем 4 науково-дослідних робіт.

У 2017 р. була у складі робочої групи проекту по створенню центру інноваційного підприємництва в м. Маріуполь, який фінансувався Агентством США з міжнародного розвитку – USAID.

З 2018 р. є менеджером міжнародного освітнього проекту «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг / Crisis and Risks Engineering for Transport Services (CRENG)» за програмою Erasmus+ K2.

Персональна сторінка у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=_8UtxuEAAAAJ&hl=ru

E-mail: jlbulgakova@gmail.com

НАВЧАННЯ

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КАФЕДРА

1
2

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ УКДЗ

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАЛІЗНИЦЬ

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»,

Кафедра «Управління комерційною діяльністю залізниць»

Адреса: м. Київ-49, вул. Михайла Котельникова, 29/18

porno escort Maltepe