Taking too long? Close loading screen.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

МАТЕРІАЛИ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ КОРИСНІ ЗДОБУВАЧАМ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ТА ПРЕДСТАВНИКАМ НАУКОВОЇ СПІЛЬНОТИ

35ua1

База даних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій України

Базу даних створено на основі інформаційного фонду на паперових та магнітних носіях; містить бібліографічну інформацію про виконані НДДКР, учені ради і захищені дисертації з усіх галузей знань.

перейти

Ua1

Науково та науково-технічні заходи України

Пошук в базі «Наукових та науково-технічних заходів України» здійснюється шляхом введення дати проведення наукового або науково-технічного заходу

перейти

Logo

Державний фонд фундаментальних досліджень

Державний фонд фундаментальних досліджень утворено відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» ( 1977-12 ) для підтримки на конкурсній основі фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук, що проводяться науковими установами, вищими навчальними закладами, вченими.

перейти

Loаgo

Вища атестаційна комісія України

ВАК України реалізовує державну політику у галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.

перейти

GerbNAS

Національна академія наук України

Національна академія наук України (НАН України, Академія) згідно з чинним законодавством є вищою науковою самоврядною організацією України, що заснована на державній власності.

перейти

Nbuv

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Провідна бібліотека держави, загальнодержавний комплексний бібліотечно-інформаційний, науково-дослідний і культурний центр, державне сховище рукописної спадщини, творів друку та документів на всіх видах носіїв  інформації.

перейти

Logівіівівцo

Українська Наукова Інтернет-Спільнота

перейти

Out Side

Державна науково-технічна бібліотека україни

Одна з найбільших бібліотек країни з унікальним багатогалузевим фондом науково-технічної літератури і документації, що нараховує майже 21 мільйон примірників документальних джерел інформації.

перейти

ДРУК У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

Причорноморські економічні студії – це економічний науково-практичний журнал, заснований у 2016 році Причорноморським науково-дослідним інститутом економіки та інновацій.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 21934-11834Р від 23.03.2016 року

Фахова реєстрація: Наказ МОН України від 16 травня 2016 року № 515

ISSN друкованої версії журналу: 2524-0897

ISSN електронної версії журналу: 2524-0900

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Причорноморські економічні студії

Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List

porno escort Maltepe