Taking too long? Close loading screen.

ОПИТУВАННЯ

СКЛАДОВА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Мета опитування: отримання об’єктивної інформації щодо очікувань та рівня задоволення здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, випускників, роботодавців та інших зацікавлених осіб якістю освіти і станом освітнього процесу, забезпечення зворотного зв’язку від усіх учасників освітнього процесу та їхнього залучення до процесу періодичного перегляду та удосконалення процедур забезпечення якості освітніх програм та їх змістовного наповнення.

porno escort Maltepe