Taking too long? Close loading screen.

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ОПП В ДУІТ

Навчальний план — нормативний документ Університету, який складається відповідно до освітньої програми, освітньо-професійної програми, структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять (лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації, навчальні й виробничі практики) та їх обсяг, графік освітнього процесу, форми і засоби проведення поточного й підсумкового контролю.

Навчальні плани складаються окремо для кожної спеціальності (освітньо-професійної, освітньо-наукової або наукової програми) та за кожною формою навчання (в тому числі, навчання за скороченим терміном). Розробляється на весь період реалізації відповідних програми підготовки.

Спеціальність 073 Менеджмент

Навчальні плани

ОПП ТРАНСПОРТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ-БАКАЛАВР-ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ-ТЕРМІН НАВЧАННЯ 4 Р.

ОПП ТРАНСПОРТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ-БАКАЛАВР-ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ-ТЕРМІН НАВЧАННЯ 4 Р.

ОПП ТРАНСПОРТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ -БАКАЛАВР-ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ-ТЕРМІН НАВЧАННЯ 2 Р.

ОПП ТРАНСПОРТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ -БАКАЛАВР-ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ-ТЕРМІН НАВЧАННЯ 2 Р.

ОПП МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ-БАКАЛАВР-ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ-ТЕРМІН НАВЧАННЯ 4 Р.

ОПП МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ -БАКАЛАВР-ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ-ТЕРМІН НАВЧАННЯ 4 Р.

ОПП МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ-МАГІСТР-ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ-ТЕРМІН НАВЧАННЯ 1,4 Р.

ОПП МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ -МАГІСТР-ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ-ТЕРМІН НАВЧАННЯ 1,4 Р.

ОПП МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ-МАГІСТР-ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ-ТЕРМІН НАВЧАННЯ 1,4 Р.

ОПП МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ -МАГІСТР-ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ-ТЕРМІН НАВЧАННЯ 1,4 Р.

ОПП БІЗНЕС- АДМІНІСТРУВАННЯ-МАГІСТР-ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ-ТЕРМІН НАВЧАННЯ 1,4 Р.

ОПП БІЗНЕС- АДМІНІСТРУВАННЯ -МАГІСТР-ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ-ТЕРМІН НАВЧАННЯ 1,4 Р.

ОПП МЕНЕДЖМЕНТ-ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ -ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ -ТЕРМІН НАВЧАННЯ 4 Р.

porno escort Maltepe