Taking too long? Close loading screen.

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ТА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Кафедра природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін була заснована у 2017 році після реорганізації кафедри гуманітарних та природничо-технічних дисциплін.

Мета її створення — підвищення інформаційної культури студентів, впровадження у підготовку фахівців морських спеціальностей новітніх інформаційних технологій, їх підготовка до вирішення складних проблем за допомогою комп’ютерної техніки. В даний час зростає потреба морського транспорту у фахівцях, здатних розробляти, експлуатувати і обслуговувати сучасні інформаційні системи управління транспортними технологічними процесами.

Навчальний процес на кафедрі забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Співробітниками кафедри здійснюється робота щодо забезпечення дисциплін навчальною та методичною літературою.

Одним із головних завдань кафедри є навчити майбутніх бакалаврів морського і річкового транспорту знанням та вмінням, необхідним для подальшої їх професійної діяльності. Для цього викладачі кафедри ведуть пошук ефективних методик викладання в системі лекційних, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи студентів. Науково-педагогічний склад бере активну участь у конференціях, семінарах та тренінгах.

Основними напрямами професійної діяльності кафедри є: навчальна, наукова, методична, організаційна та виховна робота, що здійснюється у процесі викладання навчальних дисциплін, передбачених освітньо-професійними програмами підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, навчальними планами університету та повсякденній діяльності кафедри.

Діяльність кафедри направлена на організацію навчального процесу студентів з компетентісним підходом, створення його методичного забезпечення і лабораторної бази для вивчення дисциплін технічної механіки, нарисної геометрії та інженерної графіки; організацію навчального процесу, створення його методичного забезпечення та лабораторної бази.

На кафедрі діє студентський науковий гурток 3D моделювання «3D майстерня».

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ТА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Дем’яненко Сергій Касьянович 300

Дем’яненко Сергій Касьянович

Виконуючий обов’язки завідувача кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін ДФМРТ ДУІТ

 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Одеський політехнічний інститут, 1991 р.

Спеціальність – «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти».

Кваліфікація – «Інженер-механік».

 1. Науковий ступінь, звання.

Кандидат технічних наук, доцент кафедри.

 1. Підвищення кваліфікації.

2012 р. — курси підвищення кваліфікації в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів, по програмі удосконалення інформаційних технологій в навчальному процесі.

2018 р. — стажування на базі кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності, Факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності при Ізмаїльському державному гуманітарному університеті.

 1. Сфера наукових інтересів.

Розробка методології конструювання гідростатичних та гідродинамічних підшипникових опор. Автор понад 20 наукових праць.

 1. Дисципліни, які викладає.

Теоретична механіка

Теоретична та прикладна механіка

Гідромеханіка, теорія та будова судна

Урум Наталя Степанівна 300

Урум Наталя Степанівна

Доцент 

 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Одеський державний гідрометеорологічний інститут, 1996.

Спеціальність – «Агрометеоролог».

Кваліфікація – «Інженер-агрометеоролог».

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2009.

Кваліфікація – «Практична психологія у закладах освіти».

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2017.

Спеціальність – «Середня освіта».

Кваліфікація – «Вчитель трудового навчання, технологій та предмета «Основи економіки».

 1. Науковий ступінь, звання.

Кандидат педагогічних наук.

 1. Підвищення кваліфікації.

2014 р. – стажування з охорони праці на базі

Чорноморського експертно-технічного центру Держгорнадзора України;

2014 р. — Всеукраїнський семінар з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту;

2014-2015 р.р. — проходила стажування на кафедрі медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров’я НПУ ім. М.П. Драгоманова з дисциплін БЖД, ЦЗ та охорони праці;

2014 р. – отримання сертифікату участі у всеукраїнському семінарі завідувачів кафедр та фахівців з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.

 1. Сфера наукових інтересів.

Формування безпеки життєдіяльності, валеологічних основ охорони життя, здоров’я та цивільного захисту.

 1. Дисципліни, які викладає.

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці та медична допомога

Екологія та охорона навколишнього середовища

Метеорологія та океанографія

Байрамова Олена Вікторівна 300

Байрамова Олена Вікторівна

Доцент

 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2002 р.

Спеціальність – «Початкове навчання».

Кваліфікація – «Магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки початкового навчання».

Придунайської філії Міжрегіональної академії управління персоналом, 2019 р.

Спеціальність – «Економіка».

Спеціалізація – «Економіка і управління підприємством».

Ізмаїльський інститут водного транспорту, 2019 р.

Спеціальність – «Транспортні технології (водний транспорт)».

 1. Науковий ступінь, звання.

Кандидат філософських наук.

 1. Підвищення кваліфікації.

2015 р. – курси підвищення кваліфікації (тема: «Проблема класичної філософської освіти і модернізація України») на базі ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»;

 1. Сфера наукових інтересів.

Філософія науки; філософія освіти; методологія, теорія, історія освіти і педагогіки; педагогіка і психологія освітнього процесу; теорія і методика управління освітою.

 1. Дисципліни, які викладає.

Екологія та охорона навколишнього середовища

Основи охорони праці та навколишнього середовища

Технологія перевезення вантажів

Дорофєєва Зоя Яківна 300

Дорофєєва Зоя Яківна

Старший викладач

 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Одеський державний університет імені І.І. Мечникова, 1998 р.

Спеціальність — «Математика».

Кваліфікація — «Математика, викладач математики та інформатики». 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2003 р.

Спеціальність — «Педагогіка і методика середньої освіти».

Кваліфікація — «Магістр педагогічної освіти, викладач трудового навчання».

 1. Підвищення кваліфікації.

2017 р. — стажування на базі кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності, факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності при Ізмаїльському державному гуманітарному університеті.

 1. Сфера наукових інтересів.

Математичні моделі та аналіз навігаційної інформації.

 1. Дисципліни, які викладає.

Вища математика

Вища та прикладна математика

Інформаційні технології

Комп’ютерна графіка та 3Д моделювання

Якусевич Юрій Геннадійович 300

Якусевич Юрій Геннадійович

Доцент

 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Житомирський державний педагогічний інститут    ім. І. Франка, 1976 рік.

Спеціальність – «Фізика з додатковою спеціальністю математика».

Кваліфікація – «Вчитель фізики і математики середньої школи».

 1. Науковий ступінь, звання.

Кандидат технічних наук, доцент.

 1. Підвищення кваліфікації.

2018 р. — стажування на базі кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності при Ізмаїльському державному гуманітарному університеті.

 1. Сфера наукових інтересів.

Моделювання ефективності та оптимізації технічних процесів управління транспортними системами.

 1. Дисципліни, які викладає.

Фізика за професійним спрямуванням

Фізика та технічна хімія за професійним спрямуванням

Караянєва Ольга Семенівна 300

Караянєва Ольга Семенівна

Старший викладач

 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2007 р.

Спеціальність — «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання».

Кваліфікація — «Вчитель трудового навчання, основ інформатики, креслення та безпеки життєдіяльності».

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2016 р.

Спеціальність — «Фізика».

Кваліфікація — «Вчитель фізики та математики загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступеня».

 1. Підвищення кваліфікації.

2018 р. — курси підвищення кваліфікації — «Робота в ЄДЕБО користувачів закладу освіти під час вступної кампанії», сертифікат ДП «Інфоресурс»;

2018 р. — курси підвищення кваліфікації в Центрі неперервної освіти ІДГУ за програмою вчителя інформатики.

2018 р. — курси підвищення кваліфікації в Центрі неперервної освіти ІДГУ за програмою вчителя трудового навчання та технологій.

 1. Сфера наукових інтересів.

Методи та моделі методики викладання фізики та математики для студентів ВНЗ.

 1. Дисципліни, які викладає.

НГ та інженерна графіка

Драгієва Людмила Василівна 300

Драгієва Людмила Василівна

Старший викладач

 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2003.

Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти.

Кваліфікація — «Трудове навчання».

Вчитель трудового навчання та основ економіки, креслення і безпеки життєдіяльності.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2004.

Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти.

Кваліфікація — «Трудове навчання».

Магістр педагогічної освіти, викладач трудового навчання.

 1. Науковий ступінь, звання.

Кандидат педагогічних наук.

 1. Підвищення кваліфікації.

2019 р. — VIII Міжнародний науковий семінар «Формування економіки знань як базису інформаційного суспільства» (на території країн ЄС).

 1. Сфера наукових інтересів.
 • творчий потенціал майбутнього викладача технологій та його формування;
 • становлення творчої особистості студента та викладача;
 • проблеми підготовки майбутніх викладачів технологій до творчої педагогічної діяльності.
 1. Дисципліни, які викладає.

Матеріалознавство та технологія матеріалів

НГ та інженерна графіка

Прикладна механіка

Тришин В’ячеслав Валентинович 300

Тришин В’ячеслав Валентинович

Старший викладач

 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Ізмаїльський технікум автоматизації виробництва, 1997.

Радіоапаратобудування, радіотехнік.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2002.

Спеціальність — «Педагогіка і методика середньої освіти».

Кваліфікація — «Трудове навчання; вчитель трудового навчання та основ інформатики, креслення та безпеки життєдіяльності».

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2003.

Спеціальність — «Педагогіка і методика середньої освіти».

Кваліфікація — «Трудове навчання. Магістр педагогічної освіти, викладач трудового навчання».

 1. Підвищення кваліфікації.

2018 р. — пройшов стажування на базі кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності.

 1. Сфера наукових інтересів.

Дослідження і аналіз сучасних електронних систем вимірювання, перетворення, автоматики та управління. Дослідження в сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

 1. Дисципліни, які викладає.

Електроніка та електронні засоби управління

Технологія електротехнічних матеріалів, метрологія та електро вимірювання

Електроніка та схемотехніка

Основи електротехніки, радіотехніки та електроніки

Бабере Оксана Сергіївна

Бабере Оксана Сергіївна

Асистент кафедри

 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова, 2015 р.

Спеціальнісь – «Біологія»

Кваліфікація – «Бакалавр, інженер-лаборант в галузі біології, вчителя біології і хімії»

Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова, 2016 р.

Спеціальнісь – «Біологія»

Кваліфікація – «Біолог, вчитель біології і хімії»

 1. Сфера наукових інтересів.

«Сучасні тренди в хімічній освіті»

 1. Дисципліни, які викладає.

Технічна хімія за професійним спрямуванням

porno escort Maltepe