Taking too long? Close loading screen.

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

ПЛАНУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Навчальний відділ є структурним підрозділом Державного  університету інфраструктури та технологій, який здійснює функції з планування, організації і контролю освітнього процесу відповідно до затверджених навчальних планів спеціальностей, освітніх програм та інших навчально-методичних матеріалів.
У своїй діяльності навчальний відділ керується Конституцією України, законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», постановами Кабінету Міністрів з питань ліцензування та акредитації, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, нормативними документами та наказами по університету, іншими нормативними актами в галузі.
Основні завдання навчальний відділ вирішує через безпосереднє виконання основних функцій
Основні завдання:
 • координація, організаційний та інформаційний супровід освітнього процесу в університеті;
 • організація планування, облік показників та контроль освітнього процесу за всіма рівнями вищої освіти та формами навчання, за якими здійснюється підготовка фахівців в університеті;
 • узагальнення досвіду організації навчальної роботи провідних вищих навчальних закладів та структурних підрозділів університету;
 • організація та проведення нарад, семінарів з питань організації та забезпечення освітнього процесу в університеті;
 • розробка пропозиції для ректора та Вченої ради щодо удосконалення нормативної бази організації освітнього процесу та системи ступеневої освіти в університеті.
Основні функції:
 • розробка проектів наказів та розпоряджень з питань організації освітнього процесу;
 • організація розробки, коригування та обліку навчальних планів за напрямами підготовки та спеціальностями;
 • організація розрахунків навчального навантаження та штатів науково-педагогічних працівників;
 • аналіз виконання кафедрами запланованих обсягів навчального навантаження;
 • аналіз та узагальнення відомостей про рух контингенту студентів;
 • узагальнення пропозицій навчальних підрозділів щодо формування складів екзаменаційних комісій, контроль оформлення їх звітної документації;
 • організація підготовки матеріалів оперативної та статистичної звітності з питань навчальної та навчально-методичної діяльності університету;
 • організація розробки графіків освітнього процесу (розкладів занять, поточного та підсумкового контролю знань, атестації здобувачів вищої освіти);
 • перевірка готовності факультетів університету до навчального року, наявності інформаційного та методичного забезпечення дисциплін та систем діагностики знань;
 • поточний контроль за організацією та проведенням освітнього процесу;
 • аналіз та облік результатів підсумкового контролю знань студентів;
 • контроль організації та проведення навчальних і виробничих практик студентів;
 • контроль та аналіз стану навчально-методичної документації факультетів університету відповідно до затвердженого переліку;
 • підготовка статистичних та інших матеріалів стосовно освітнього процесу.
porno escort Maltepe