Taking too long? Close loading screen.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

ВІДДІЛ УНІВЕРСИТЕТУ, ЧЕРЕЗ ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ, КЕРІВНИЦТВО ТА КОНТРОЛЬ ЗА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ

Навчально-методичний відділ Державного університету інфраструктури та технологій є структурним підрозділом університету, через який здійснюється організація, планування, керівництво та контроль за навчально-методичною роботою ДУІТ.

Основні завдання навчально-методичного відділу

 • планування та організація навчально-методичної роботи в напрямку удосконалення ступеневої системи навчання;
 • координація роботи факультетів, кафедр та інших підрозділів із забезпечення навчально-методичної роботи;
 • організація розробки складових методичного забезпечення освітнього процесу, аналіз стану методичного забезпечення навчального процесу;
 • розробка проектів університетських нормативних, планових, інструктивних та організаційно-методичних документів.

Основні напрями діяльності навчально-методичного відділу

 • аналіз змісту фахової освіти відповідно до ліцензії університету (нові галузеві стандарти, накази, листи, розпорядження МОН України тощо);
 • вивчення, узагальнення і аналіз стану методичної роботи в ДУІТ, надання пропозицій щодо напрямів її удосконалення;

Надання інформаційної, методичної, консультативної допомоги структурним підрозділам університету:

 • з підготовки ліцензійних, акредитаційних матеріалів щодо ліцензування та акредитації спеціальностей ДУІТ;
 • сприяння забезпеченню своєчасного оформлення ліцензій, сертифікатів про акредитацію та переоформлення їх у разі закінчення терміну дії цих документів;
 • узагальнення та статистична обробка інформації щодо відповідності стану забезпечення спеціальностей державним ліцензійним та акредитаційним вимогам;
 • супровід ліцензійних та акредитаційних справ зі спеціальностей університету у Міністерстві освіти і науки України, Акредитаційної комісії України;
 • підготовка річних та перспективних планів-графіків підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників університету;
 • координація роботи навчальних підрозділів Університету щодо організації підвищення кваліфікації науково-педагогічними і педагогічними працівниками;
 • підготовка наказів про підвищення кваліфікації, стажування викладацького складу ДУІТ;
 • підготовка річних та перспективних планів-графіків видання навчально-методичної літератури;
 • методичний супровід у плануванні і обліку наукової, методичної та організаційної роботи науково-педагогічних працівників ДУІТ(програма «План-Звіт») та перевірка ії фактичного виконання.

Відвідування працівниками відділу відкритих занять науково-педагогічних працівників кафедр, оформлення відгуків на проведені заняття та передача їх у письмовому вигляді на відповідні кафедри.

Планування, координація та контроль діяльності студентських наукових гуртків.

СТРУКТУРА

ВНУТРІШНЯ СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

Начальник відділу Данилко Лідія Тимофіївна

Заступник начальника відділу Комар Оксана Анатоліївна

навчально-методичний сектор

сектор ліцензування та акредитації

сектор моніторингу якості освіти

сектор наукової роботи студентів

КОНТАКТИ

КОНТАКТИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ

Адреса: м.Київ, вул. Огієнка,19 (м. ст. «Вокзальна»), кімната 303.

Навчально-методичний відділ

Державного університету інфраструктури та технологій

Тел.: 591-51-48, внутрішній 60-48

porno escort Maltepe