Taking too long? Close loading screen.

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО КЕРІВНИКА

ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ

IMG 7056 1

Панін Владислав Вадимович

Шановні абітурієнти, студенти та аспіранти, працівники, партнери Університету, пані та панове!

Щиро вітаю вас на головному інформаційному ресурсі Державного університету інфраструктури та технологій!

Наш Університет є наймолодшим і, одночасно, одним із найстаріших навчальних закладів столиці України, оскільки утворений шляхом об’єднання двох вишів м. Києва – Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного та Державного економіко-технологічного університету транспорту, кожен із яких має більш ніж сторічну історію свого становлення та розвитку. Нашими колективами був створений прецедент в новітній історії України, коли два ВНЗ за власною ініціативою, добровільно вирішили подвоїти свій потенціал та об’єднатись в один Університет. Наше рішення було підтримане Міністерством освіти і науки та Урядом і 29 лютого 2016 р. побачило світ розпорядження Кабінету Міністрів України про створення нового Університету. Цей крок був спрямований на забезпечення «оптимізації мережі вищих навчальних закладів з урахуванням потреб ринку праці, усунення дублювання спеціальностей та спеціалізацій з підготовки фахівців» — йдеться у розпорядженні Кабміну.

Наш об’єднаний Університет отримав додаткові можливості більш ефективно вирішувати широкий спектр завдань якісної підготовки кадрів для транспортної інфраструктури України, відповідати європейським стандартам та вимогам національного законодавства про вищу освіту, наукову та науково-технічну діяльність.

На даний час в ДУІТ функціонують сім факультетів (шість – у м. Києві та один – у м. Ізмаїлі Одеської області), які готують бакалаврів і магістрів для водного і залізничного транспорту не тільки України, а й інших держав. У трьох коледжах Університету (двох – у м. Києві та одного – у м. Кілія Одеської області), ведеться навчання молодших спеціалістів транспортної інфраструктури. У Київському тренажерному центрі проходять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівці водного транспорту. Університет готує наукові та науково-педагогічні кадри через власну аспірантуру і докторантуру та надає їм змогу захищати кандидатські і докторські дисертації у своїх спеціалізованих вчених радах. Творчі здібності студенти, аспіранти та працівники реалізують в аматорських колективах Центру культури і мистецтв Університету, в тому числі в народному театрі-студії «Райдо». Наші студентські команди з плавання, міні-футболу, баскетболу, армрестлінгу та інших видів спорту – традиційні лідери чемпіонатів м. Києва та універсіад.

Матеріально-технічну базу Університету складають власні навчальні корпуси; лабораторії із загальноосвітніх та спеціальних дисциплін; комп’ютерні класи, що оснащені персональними комп’ютерами останніх модифікацій, з’єднаними в локальну мережу і підключеними до Інтернету, бібліотека; актові зали; ігрові і тренажерні спортивні зали, студентські гуртожитки.

Університет має досить потужний науково-педагогічний колектив, в якому працюють понад 50 докторів наук, професорів та 240 кандидатів наук, доцентів, десятки висококваліфікованих фахівців-практиків в галузях водного та залізничного транспорту. ДУІТ здійснює співробітництво з вищими навчальними закладами транспортного профілю зарубіжних країн, міжнародними організаціями, а наші фахівці долучаються до розробки та імплементації нормативних документів в галузі освіти і науки, в тому числі щодо формування у студентів необхідних компетентностей керівних спеціалістів транспортних організацій. Орієнтація на міжнародні стандарти сприяє не лише досягненню належної якості підготовки фахівців, а й їх успішному працевлаштуванню і службовій кар’єрі у підприємствах, установах та організаціях морського, річкового і залізничного транспорту України й інших країн.

Наш Університет впевнено дивиться у майбутнє і готовий надати фахову підготовку та путівку у професійне життя всім, хто бажає поєднати свою долю із завжди необхідною та актуальною сферою транспорту – «кровоносною системою» національної і світової економіки.

З повагою,

ректор, доктор технічних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат

Державної премії України  В.В. Панін

porno escort Maltepe