Taking too long? Close loading screen.

ДОГОВОРИ ТА ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАРТІСТЬ ТА РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ В ДУІТ

Iloveimg Com 0
Iloveimg Com
Credit Card 1104961 1280

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПРО НАВЧАННЯ

Зразок договору про навчання

НОМЕРИ ДОГОВОРІВ

Перелік номерів договорів для сплати за навчання в ДУІТ

Навігація та управління суднами Бакалавр на базі ПЗСО (денна)

Бакалавр на базі ПЗСО (заочна)

Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст (Денна)

Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст (Заочна)

Магістр (денна)
Управління судновими технічними системами та комплексами Бакалавр на базі ПЗСО (денна)

Бакалавр на базі ПЗСО (заочна)

Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст (Денна)

Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст (Заочна)

Магістр (денна)
Експлуатація суднового електрообладання та засобів автоматики Бакалавр на базі ПЗСО (денна)

Бакалавр на базі ПЗСО (заочна)

Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст (Денна)

Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст (Заочна)

Комп`ютерні науки Бакалавр на базі ПЗСО (денна)

Бакалавр на базі ПЗСО (заочна)

Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст (3 курс, Денна)
Логістика Бакалавр на базі ПЗСО (денна)
Маркетинг Бакалавр на базі ПЗСО (денна) Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст (3 курс, Денна)

Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст (3 курс, Заочна)

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Бакалавр на базі ПЗСО (денна)

Бакалавр на базі ПЗСО (заочна)

Магістр (денна)

Магістр (заочна)

Облік і оподаткування Бакалавр на базі ПЗСО (денна) Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст (1 курс, Денна)

Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст (3 курс, Заочна)

Магістр (денна)

Магістр (заочна)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Бакалавр на базі ПЗСО (денна) Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст (3 курс, Заочна)
Транспортний менеджмент Бакалавр на базі ПЗСО (денна) Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст (1 курс, Денна)

Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст (3 курс, Денна)

Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст (3 курс, Заочна)

Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) Бакалавр на базі ПЗСО (денна) Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст (1 курс, Денна)

Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст (3 курс, Заочна)

Економіка Бакалавр на базі ПЗСО (денна) Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст (3 курс, Заочна)
Інженерія програмного забезпечення Бакалавр на базі ПЗСО (денна)

Бакалавр на базі ПЗСО (заочна)

Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст (3 курс, Денна)

Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст (3 курс, Заочна)

Магістр (денна)

Магістр (заочна)

Фінанси, банківська справа та страхування Бакалавр на базі ПЗСО (денна) Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст (3 курс, Заочна) Магістр (денна)

Магістр (заочна)

Менеджмент організацій і адміністрування Магістр (денна)

Магістр (заочна)

Бізнес-логістика Магістр (денна)

Магістр (заочна)

Бізнес-адміністрування Магістр (денна)

Магістр (заочна)

Право Бакалавр на базі ПЗСО (денна)

Бакалавр на базі ПЗСО (заочна)

Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст (2 курс, Денна)

Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст (3 курс, Денна)

Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст (2 курс, Заочна)

Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст (3 курс, Заочна)

Магістр (денна)

Магістр (заочна)

Факультет інфраструктури і рухомого складу залізниць
Факультет управління залізничним транспортом

Реквізити для оплати

(Для студентів 3-го і 4-го рівнів акредитації)

Зразок квитанції для оплати

Назва Реквізити
Платник (ПІБ повністю)
Призначення платежу Оплата за навчання, ПІБ студента
Номер та дата договору
Курс
Спеціальність
Форма навчання (денна/заочна)
Сума (грн. коп.)
Отримувач Державний університет інфраструктури та технологій
Код ЗКПО 41330257
Банк ДКСУ м. Києва
Код банку
Р/р UA548201720313261001201000385
Назва Реквізити
Платник (ПІБ повністю)
Призначення платежу Оплата за навчання в аспірантурі
Номер та дата договору
Курс
Спеціальність
Форма навчання (денна/заочна)
Сума (грн. коп.)
Отримувач Державний університет інфраструктури та технологій
Код ЗКПО 41330257
Банк ДКСУ м. Києва
Код банку
Р/р UA548201720313261001201000385
Назва Реквізити
Платник (ПІБ повністю)
Призначення платежу Оплата за навчання
Номер та дата договору
Курс
Спеціальність
Форма навчання (денна/заочна)
Сума (грн. коп.)
Отримувач Державний університет інфраструктури та технологій
Код ЗКПО 41330257
Банк ДКСУ м. Києва
Код банку
Р/р UA118201720313211006201000385
Назва Реквізити
Платник (ПІБ повністю)
Призначення платежу Оплата за гуртожиток
Номер кімнати
Період оплати
Сума (грн. коп.)
Отримувач Державний університет інфраструктури та технологій
Код ЗКПО 41330257
Банк ДКСУ м. Києва
Код банку
Р/р UA368201720313281006202000385
Назва Реквізити
Платник (ПІБ старости кімнати повністю)
Призначення платежу За додатково спожиту електроенергію в гуртожитку
Номер кімнати
Період оплати
Сума (грн. коп.)
Отримувач Державний університет інфраструктури та технологій
Код ЗКПО 41330257
Банк ДКСУ м. Києва
Код банку
Р/р UA368201720313281006202000385
Назва Реквізити
Платник (ПІБ повністю)
Призначення платежу Оплата за гуртожиток
Номер кімнати
Період оплати
Сума (грн. коп.)
Отримувач Державний університет інфраструктури та технологій
Код ЗКПО 41330257
Банк ДКСУ м. Києва
Код банку
Р/р UA558201720313231001202000385
Назва Реквізити
Платник (ПІБ старости кімнати повністю)
Призначення платежу За додатково спожиту електроенергію в гуртожитку
Номер кімнати
Період оплати
Сума (грн. коп.)
Отримувач Державний університет інфраструктури та технологій
Код ЗКПО 41330257
Банк ДКСУ м. Києва
Код банку
Р/р UA558201720313231001202000385

Вартість навчання за 2019/2020 н.р.

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність Освітній ступінь Д.Ф.Н. З.Ф.Н.
1 Правознавство бакалавр 15 100 11 000
магістр 19 050 13 000
2 Менеджмент бакалавр 15 400 9 700
магістр 19 200 13 000
3 Публічне управління та адміністрування магістр 19 200
4 Облік і оподаткування бакалавр 15 600 9 900
магістр 19 500 13 100
5 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність бакалавр 15 600 9 900
магістр 13 100
6 Економіка бакалавр 15 600 9 900
магістр 19 500 13 100
7 Маркетинг бакалавр 15 600 9 900
8 Фінанси, банківська справа та страхування бакалавр 15 600 9 900
магістр 19 500 13 100
9 Комп’ютерні науки та інформаційні технології бакалавр 16 100
магістр 19 990
10 Інженерія програмного забезпечення бакалавр 16 100 10 500
магістр 19 990 14 500
11 Транспортні технології (магістратура — ФУЗТ) бакалавр 16 050 10 000
магістр 19 950 16 000
12 Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології бакалавр 16 100 10 500
магістр 19 990 14 500
13 Екологія бакалавр 16 000
14 Дизайн бакалавр 19 000 12 500
15 Електроенергетика, електротехніката та електромеханіка бакалавр 16 000 11 050
магістр 19 900 14 050
16 Залізничний транспорт бакалавр 16 000 11 050
магістр 19 900 14 050
17 Річковий та морський транспорт бакалавр 30 000 21 000
магістр 43 000 25 000

Вартість навчання за 2019/2020 н.р.

ДУНАЙСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ ДУІТ

Спеціальність Освітній ступінь Д.Ф.Н. З.Ф.Н.
1 Річковий та морський
транспорт
бакалавр 23 500 19 000

Порядок укладення договору на навчання

Договір на навчання укладається після подачі документів до приймальної комісії та успішного проходження конкурсу. Підставою для укладання договору є наказ про зарахування.

Договір укладається в Планово-фінансовому відділі.

Договір підписується ступником в обов’язковому порядку, незалежно, досяг він повнолітнього віку чи ні. У разі недосягнення абітурієнтом, на момент укладення договору на навчання, повнолітнього віку, договір крім вступника підписує його законний представник (один з батьків, опікун, піклувальник). Відповідно до цього для укладення договору необхідна присутність самого вступника і його законного представника. На руках повинні бути документи, що засвідчують особу та індивідуальний податковий номер. Якщо у законного представника немає можливості бути присутнім при підписанні договору, він (законний представник) може довірити право підписання договору третього фізичній особі, яка досягла повнолітнього віку. У цьому випадку фізична особа повинна мати відповідну довіреність на право виступати від імені законного представника при підписанні договору. Довіреність оформляється в нотаріальній конторі в установленому порядку.

Після підписання договору вступнику  необхідно здійснити оплату за навчання за вказаними вище реквізитами. При виборі форми оплати (по семестрові чи за рік) необхідно мати на увазі, якщо Ви оплачуєте тільки за перший семестр, то на суму другого семестру, згідно умов договору, буде нараховуватись індексація в розмірі офіційного рівня інфляції поточного року.

Відповідно до умов договору, перший платіж за Договором здійснюється протягом 10 календарних днів з моменту укладення цього Договору.

Оплата здійснюється в гривнях в будь-якому банку. При оплаті необхідно мати на увазі, що банками може стягуватись комісійний збір від суми платежу.

Договір видається на вимогу студента на руки в Планово-фінансовому відділі після його підписання з боку Університету. Орієнтовний термін видачі — через 30 календарних днів після його укладення в період проведення вступної кампанії, в інший час — 15 календарних днів.

КОНТАКТИ

Планово-фінансовий відділ, вул. Кирилівська 9, каб. 308

Прийом студентів та їх представників з питань укладення або отримання договору про навчання, підписання обхідного листа чи з будь-яких інших питань:

Понеділок-Вівторок з 10.00 до 16.00

Середа та четвер неприймальний день.

П’ятниця з 10.00 до 15.00

Перерва з 12.30 до 13.00

тел. 482-51-32 (внутрішній код 220)

тел. 360-41-55

porno escort Maltepe