Taking too long? Close loading screen.

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗДІЙСНЮВАТИ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Files 1614223 960 720
Mari Helin Tuominen 38313
Samuel Zeller 360588

Правила прийому 2020

ВІДОБРАЗИТИ ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВО ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сертифікати акредитації освітньої діяльності Університету

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

Прийом документів здійснюється відбірковими комісіями за адресами:

1) м. Київ, вул. Івана Огієнкa, буд. 19, т.(044)591-51-89 відбіркова комісія Київського інституту залізничного транспорту (КІЗТ)

За спеціальностями для здобуття ОС «бакалавр»:

— 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
— 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
— 273 Залізничний транспорт;
— 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті);
— 101 Екологія.

За спеціальностями для здобуття ОС «магістр»:

— 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
— 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
— 273 Залізничний транспорт;
— 275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті.

2) м. Київ, вул. Івана Огієнкa, буд. 19, т.(044) 591-51-89 відбіркова комісія Інституту управління, технологій та права (ІУТП)

За спеціальностями для здобуття ОС «бакалавр»:

— 022 Дизайн;
— 051 Економіка;
— 071 Облік і оподаткування;
— 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
— 073 Менеджмент;
— 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
— 075 Маркетинг;
— 121 Інженерія програмного забезпечення;
— 122 Комп’ютерні науки;
— 275 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті);
— 292 Міжнародні економічні відносини.

За спеціальностями для здобуття ОС «магістр»:

— 051 Економіка;
— 071 Облік і оподаткування;
— 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
— 073 Менеджмент;
— 121 Інженерія програмного забезпечення;
— 281 Публічне управління та адміністрування.

3) м. Київ, проспект Героїв Сталінградa, буд. 2, т. (097)299-42-13 відбіркова комісія Інституту управління, технологій та права (ІУТП)

За спеціальністю для здобуття ОС «бакалавр»:

— 081 Право.

За спеціальністю для здобуття ОС «магістр»:

— 081 Право.

4) м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 9, т.(044)482-51-38 відбіркова комісія Київського інституту водного транспорту

За спеціальністю для здобуття ОС «бакалавр»:

— 101 Екологія;
— 113 Прикладна математика;
— 053 Психологія
— 271 Річковий та морський транспорт;
— 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

За спеціальністю для здобуття ОС «молодший бакалавр» та ОС «магістр»:

— 271 Річковий та морський транспорт.

5) м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська, буд.7, т. (068) 143-94-14 відбіркова комісія Дунайського факультету морського та річкового транспорту

За спеціальністю для здобуття ОС «бакалавр»:

— 271 Річковий та морський транспорт;

porno escort Maltepe