Taking too long? Close loading screen.

ПОНОВЛЕННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ ВІДРАХОВАНИХ ІЗ БУДЬ-ЯКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЮ І ЯКІ БАЖАЮТЬ ЗАВЕРШИТИ НАВЧАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Основні принципи поновлення на навчання після відрахування

Поновлення до складу студентів Університету здійснюється ректором і можливе незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини відрахування та форми навчання. Визначальним при цьому є лише здатність претендента успішно виконувати графік навчального процесу

Поновлення здійснюється в межах спеціальності та форми навчання на вакантні місця ліцензованого обсягу

Документи для поновлення подаються вступником до приймальної (відбіркової) комісії. Після чого вони передаються до деканату факультету, до якого планується поновлення

Декан факультету при наявності відповідних вакантних місць організовує проведення порівняння навчального плану з певного напряму підготовки (спеціальності) та академічної довідки для перезарахування дисциплін та визначення курсу, на який можливо здійснити поновлення

Деканат повертає подані документи до приймальної (відбіркової) комісії. На підставі Листа перезаліку навчальних дисциплін та рішення приймальної комісії готується проект наказу про поновлення

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
ЩО НЕОБХІДНО ПОДАТИ ВСТУПНИКАМ,
ДЛЯ ПОНОВЛЕННЯ НА НАВЧАННЯ

 • Заява (заповнюється в приймальній комісії та підписується вступником);
 • Документи про попередню освіту з додаткоми (оригінали та копії);
 • Медична довідка – форма 086-У/О (тільки для вступників спеціальності 271 Річковий та морський транспорт);
 • 4 фото (3 х 4);
 • Академічна довідка — оригінал (форма затверджена наказом МОН від 22 червня 2016  року № 701)
 • Копія паспорта;
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Копія приписного посвідчення;
 • Швидкозшивач картонний;
 • Конверт формату А-5;
 • Оригінал та копія послужної книжки моряка при наявності (для вступників денної та заочної форми спеціальності 271 Річковий та морський транспорт);
 • Оригінал та копія робочого диплому при наявності (для вступників денної та заочної форми спеціальності 271 Річковий та морський транспорт).

ПРИ ПОДАННІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ – НАЯВНІСТЬ ЇХ ОРИГІНАЛІВ ОБОВ`ЯЗКОВА!!!

Всі копії документів завіряються технічними секретарями приймальної комісії Університету при наявності оригіналів або подаються завірені нотаріально!

Форма академічної довідки затвердженої наказом МОН від 22 червня 2016 року № 701

porno escort Maltepe