Taking too long? Close loading screen.

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОС МАГІСТР НА БАЗІ ОС БАКАЛАВР АБО ОКР СПЕЦІАЛІСТ

29472746 1728438093915252 105313525810855936 O
Vlad Tchompalov 248830
29542122 1007348166083223 4642565262082050443 N

Етапи вступу

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та спеціаліста на здобуття ступеня магістра

ВСТУП НА ОС «МАГІСТР» НА БАЗІ ОС «БАКАЛАВР»

Основний набір

Крім спеціальності 081 «Право»

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочинається 6 травня та закінчується о 18:00 годині 3 червня 2020 року

Складання додаткових фахових вступних випробувань розпочинається 6 травня та закінчується 29 травня 2020 року

Подача заяв та документів розпочинається з 17 червня та закінчується 25 червня 2020 року (для осіб, які складають вступні іспити) 

Подача заяв та документів розпочинається з 5 липня та закінчується 22 липня (для осіб за результатами єдиного вступного іспиту)

Основна сесія єдиного вступного іспиту (іспиту з іноземної мови) 1 липня 2020 року

Фахові вступні випробування та додаткові фахові вступні випробування розпочинаються 5 липня та закінчуються 26 липня 2020 року (для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю, і вже складали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування)

Оприлюднення рейтингових списків вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування не пізніше 05 серпня 2020 року

Виконання вимог до зарахування (подача оригіналів документів) до 18:00 години 10 серпня 2020 року

Зарахування вступників не пізніше 12:00 години 11 серпня 2020 року

Денна та Заочна форми навчання

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування розпочинається 6 травня та закінчується о 18:00 годині 3 червня 2020 року

Складання додаткових вступних випробувань розпочинається 6 травня та закінчується 29 травня 2020 року

Подача заяв та документів розпочинається з 17 червня та закінчується 25 червня 2020 року (для осіб, які складають вступні іспити) 

Подача заяв та документів розпочинається з 5 липня та закінчується 22 липня (для осіб за результатами єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування)

Основна сесія єдиного вступного іспиту (іспиту з іноземної мови) 1 липня 2020 року

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування 3 липня 2020 року

Додаткові фахові вступні випробування розпочинаються 5 липня та закінчуються 26 липня 2020 року (для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю, і вже складали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування)

Оприлюднення рейтингових списків вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування не пізніше 05 серпня 2020 року

Виконання вимог до зарахування (подача оригіналів документів) до 18:00 години 10 серпня 2020 року

10

Зарахування вступників не пізніше 12:00 години 11 серпня 2020 року

Додатковий набір

ВСТУП НА ОС «МАГІСТР» НА БАЗІ ОС «МАГІСТР» АБО ОКР «СПЕЦІАЛІСТ»

1-ий додатковий набір

Основний набір

2-ий додатковий набір

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
ЩО НЕОБХІДНО ПОДАТИ ВСТУПНИКАМ,
ДЛЯ ВСТУПУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ НА НАВЧАННЯ
ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ МАГІСТР

 • Заява (заповнюється в приймальній комісії та підписується вступником);
 • Диплом бакалавра (спеціаліста) з додатком (оригінал та копія);
 • Екзаменаційна картка з результатами єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ — виключно для спеціальності 081 Право);
 • Медична довідка – форма 086-У/О (тільки для вступників спеціальності 271 Річковий та морський транспорт);
 • 6 фото (3 х 4);
 • Копія паспорта;
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Копія приписного посвідчення;
 • Швидкозшивач картонний;
 • Конверт формату А-5;
 • Оригінал та копія послужної книжки моряка при наявності (для вступників спеціальності 271 Річковий та морський транспорт);
 • Оригінал та копія робочого диплому при наявності (для вступників спеціальності 271 Річковий та морський транспорт)

ПРИ ПОДАННІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ – НАЯВНІСТЬ ЇХ ОРИГІНАЛІВ ОБОВ`ЯЗКОВА!!!

Всі копії документів завіряються технічними секретарями приймальної комісії Університету при наявності оригіналів або подаються завірені нотаріально!

porno escort Maltepe