Taking too long? Close loading screen.

КИЇВСЬКИЙ ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР

КИЇВСЬКИЙ ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

ПРО ЦЕНТР

ЄДИНИЙ В РЕГІОНІ ПІДРОЗДІЛ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ  ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Test
Navtr2
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

КИЇВСЬКИЙ ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Підвищення кваліфікації судноводіїв та суднових механіків  у м. Києві здійснюється в Київському тренажерному центрі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій у галузі знань 27 «Транспорт» 271 «Річковий та морський транспорт» та згідно наданої ліцензії.

Київський тренажерний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту  створено у 2000 році. На сьогодні КТЦПФВТ має навчальні класи,  кабінети з навчально-наглядовими плакатами, дев’ять  навчальних комп’ютерних класів із сучасними комп’ютерами і апаратурою. Навчальний процес  забезпечується 64  новими комп’ютерами та 11  відповідними тренажерами. Бібліотека академії налічує фонд навчальної і художньої літератури  251657 примірників, є читальний зал для слухачів.

КТЦПФВТ єдиний в регіоні підрозділ, що забезпечує  підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту (судноводіїв, судномеханіків для річкового та морського транспорту) у галузі знань 27 «Транспорт» 271 «Річковий та морський транспорт» відповідно до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків і несення вахти 1978 (консолідований текст з Манільськими поправками) та Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден, затвердженого  наказом Міністерства інфраструктури України від 07 серпня 2013 р. № 567, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.08. 2013 р. за № 1466/ 23998.  

Підвищення кваліфікації у КТЦПФВТ ДУІТ здійснюється на  підставі навчальних планів та програм, затверджених та погоджених в установленому порядку.  Плани та програми підвищення кваліфікації судноводіїв та суднових механіків (рівень управління, рівень експлуатації) розроблені відповідно до вимог стандартів освіти, вимог Міжнародної Конвенції з питань підготовки, дипломування моряків і несення вахти з поправками та інших міжнародних та національних морських нормативних документів. Підсумковий контроль складається з реферату та тестування.

Під час підготовки в Центрі слухачі використовують комп’ютерну базу даних нормативних документів з Морського права «RISE».

Для забезпечення якості підготовки в КТЦПФВТ запроваджена система управління якістю у відповідності до вимог ДСТУ ISO 9001-2009.

Прийом на курси підвищення кваліфікації судноводіїв та суднових механіків (рівень управління та рівень експлуатації) здійснюється відповідно до Правил прийому.

Навчальний процес у Київському тренажерному центрі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту ДУІТ  з підвищення кваліфікації  забезпечується  науково — педагогічними працівниками Університету та фахівцями — практиками, кваліфікація яких відповідає нормативним ліцензійним вимогам.

Метою курсів підвищення кваліфікації фахівців у КТЦПФВТ є подальше професійне оновлення, поглиблення та розширення отриманих раніше знань та навичок відповідно до  сучасних міжнародних та національних вимог судноплавства.

 Для підготовки та тестування судноводіїв Центр має:

 • навігаційний тренажерний програмно-апаратний комплекс NAVI-TRAINER PROFESSIONAL SIMULATOR NTPro 4000
 • тренажерний клас засобів автоматичної радіолокаційної прокладки та радіолокаційних систем (ЗАРП; РЛС) з тренажерами NT PRO 3000 та NAVI- SAILOR ECDIS 2400
 • тренажерний клас ГМЗЛБ (глобального морського зв’язку на випадок лиха та забезпечення безпеки мореплавства) з тренажером TGS 4100.ver.6.1.

Для підготовки та тестування судномеханіків:

 • клас машинного відділення та танкерів з тренажером суднової енергетичної установки Engine ROOM SIMULATOR та тренажером вантажно — баластних технологічних операцій на танкерахL CHS/LCC, LCHS/LCH, LCHS/LPG, клас тестування, тестувальна програма «Екіпаж»

Наявне тренажерне та інше обладнання, що використовується в Центрі, дозволяє моделювати реальні ситуації, що дає можливість придбання слухачами певних навичок та демонстрації відповідної компетентності. 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

 • Підвищення кваліфікації судноводіїв рівня експлуатації (ІІ/1,І/11, Положення про звання) - Refresher training of navigators with operational level
 • Підвищення кваліфікації судноводіїв рівня управління (ІІ/2, І/11, Положення про звання) - Refresher training of navigators with management level.
 • Підвищення кваліфікації суднових механіків рівня експлуатації (ІІІ/1,І/11, Положення про звання)
 • Підвищення кваліфікації суднових механіків рівня управління (ІІІ/2,І/11, Положення про звання) - Refresher training of ship’s engineer officers with management level

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ВИМОГИ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ЦЕНТРУ

До Київського тренажерного центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту Миколаївського факультету морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій, які здійснюють підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту, приймаються громадини України, які мають документ про освіту, отриманий в Україні, або іноземці та особи без громадянства, які подають Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання, здобутих в іноземних ВНЗ ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року № 614/, 27059, виявили бажання пройти на контрактній основі курси підвищення кваліфікації з вищої освіти відповідного напряму.

Іноземці та особи без громадянства приймаються до Київського тренажерного центру Підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту на підставі «Правил прийому іноземців та осіб без громадянства до ДУІТ у 2017 році».

Для вступу на навчання необхідно подати наступні документи:

Для громадян України

1. З підвищення кваліфікації судноводіїв, суднових механіків та суднових електромеханіків:

 • заяву;
 • оригінали та копії диплому про вищу освіту державного зразку та додатку до диплому, у разі проходження процедури визнання і встановлення еквівалентності документу про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень — ще і Свідоцтво Міністерства освіти і науки України;
 • громадянського паспорту України або документу про проживання на території України на законних підставах;
 • диплому про присвоєння звання та підтвердження до нього за умови підтвердження або присвоєння чергового звання;
 • кольорову фотокартку на матовому папері розміром 3×4 см.;
 • медичне свідоцтво відповідно до Переліку закладів охорони здоров’я (Наказ МОЗ від 04.2014р. №283).

2. З підвищення кваліфікації судноводіїв та суднових механіків для плавання на внутрішніх водних шляхах (ВВШ):

 • заява;
 • оригінали та копії диплому про закінчення навчального закладу за спеціальністю «Судноводіння» або «Експлуатація суднових енергетичних установок» та додатку до диплому, у разі проходження  процедури визнання і встановленим еквівалентності документу про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень — ще і Свідоцтво Міністерства освіти і науки України;
 • оригінали та копії громадянського паспорту України або документу про проживання на території України на законних підставах;
 • оригінали та копії диплому про присвоєння звання та підтвердження до нього за умови підтвердження або присвоєння чергового звання;
 • кольорову фотокартку на матовому папері розміром 3×4 см.;
 • медичне свідоцтво відповідно до Переліку закладів охорони здоров’я (Наказ МОЗ від 04.2014р. №283).

Судноводії, які не мають диплому судноводія на ВВШ, за клопотанням судновласника, можуть бути прийняті на навчання за наявності робочою диплому і підтвердження до нього та документально підтверджений стаж плавання на ВВШ із зазначенням районів плавання.

3. З підвищення кваліфікації судноводіїв — механіків для плавання на внутрішніх водних шляхах (ВВШ):

 • заява;
 • оригінали та копії диплому про закінчення навчального закладу за спеціальністю «Судноводіння» або «Експлуатація суднових енергетичних установок» та додатку до диплому, у разі проходження  процедури визнання і встановленим еквівалентності документу про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень — ще і Свідоцтво Міністерства освіти і науки України;
 • оригінали та копії громадянського паспорту України або документу про проживання на території України на законних підставах;
 • оригінали та копії диплому про присвоєння звання та підтвердження до нього за умови підтвердження або присвоєння чергового звання;
 • кольорову фотокартку на матовому папері розміром 3×4 см.;
 • медичне свідоцтво відповідно до Переліку закладів охорони здоров’я (Наказ МОЗ від 04.2014р. №283).

Для іноземців та осіб без громадянства

З підвищення кваліфікації судноводіїв, суднових механіків та суднових електромеханіків:

 • заява;
 • оригінал та нотаріально засвідчена копія документів про освіту з перекладом на українську або російську мову;
 • оригінали та копії свідоцтва про визнання в Україні, іноземного документа про освіту, що здійснюється Міністерством освіта і науки України відповідно до Порядку визнання, здобутих в іноземних ВНШ ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059, з переліком вивчених предметів і одержаних з них оцінок (балів);
 • оригінал та нотаріально засвідчена копія сертифікату компетентні виданого іноземною державою, з якою Україною підписаний договір про визнання сертифікаті компетентності (дипломів) моряків цієї країни або диплому та підтвердження до нього, виданого в Україні;
 • оригінал та копія посвідчення особи, засвідчена нотаріально з перекладом на українську або російську мову;
 • кольорову фотокартку на матовому папері розміром 3,5 х 4,5 см.;
 • медичне свідоцтво відповідно до Переліку закладів охорони здоров’я (Наказ МОЗ від 04.2014р. №283).

Після перевірки документів, всі оригінали документів повертаються слухачеві, про що він розписується у заяві.

У разі відповідності зазначений документів вимогам Правил прийому, слухач в установленому порядку, зараховується на курси.

Строки прийняття документів встановлюються структурними підрозділами Університету.

Нормативний зміст та термін навчання визначається навчальними планами та програмами.

ЗВАНТАЖИТИ ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

СИСТЕМА ЯКОСТІ

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ТРЕНАЖЕРНИМ ЦЕНТРОМ

Vyzn2
Vyzn1

ДОКУМЕНТИ ПРО ВИЗНАННЯ

ВИЗНАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ТРЕНАЖЕРНИМ ЦЕНТРОМ

Vyzn3
Vyzn4

БІБЛІОТЕКА

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ В НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

У розпорядженні слухачів знаходиться бібліотека Державного унівеситету інфраструктури та технологій, фонд якої налічує більше 251 657 примірників і повністю забезпечує потребу в навчальній літературі, читальний зал. Є електронна бібліотека нормативних документів з морського права «RISE» на десять робочих місць, в якій слухачі курсів підвищення кваліфікації отримують в системі online інформацію про всі діючі документи з міжнародного судноплавства та міжнародного морського права і яка постійно оновлюється.

Пропоновані надходження

B21
B20
B19
B18
B17
B16
B15
B14
B13
B12
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B01
B43
B42
B41
B40
B38
B36
B35
B34
B33
B22
B23
B24
B25
B26
B28
B29
B30
B31
B32

КОНТАКТИ

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ МОЖНА ДІЗНАТИСЯ У СПЕЦІАЛІСТІВ ТРЕНАЖЕРНОГО ЦЕНТРУ

Київський тренажерний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту

Kyiv Simulator Center of Maritime Transport Specialists Training

04080, м. Київ, вул. Оленівська, буд. 25

Тел./факс: (044) 467-52-06,

E-mail: kscmt@ukr.net

porno escort Maltepe